EV100

Eesti Maaülikooli kingitus Eesti Vabariigile:
100 teadusartiklit eesti keeles

Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen kutsub üles kõiki maaülikooli õppejõude ja teadlasi tegema kingituse Eesti Vabariigile.

Saada oma 2018. aastal kirjutatud eestikeelse artikli terviktekst või veebiviide aadressile emupress@lists.emu.ee ning see saab siin lehel kajastatud! Oodatud on nii populaarteaduslikud artiklid kui ka teadusartiklid.
 

Kirjas märgi:

  • artikli eestikeelne pealkiri;
  • autori(te) ees- ja perekonnanimi;
  • olemasolul artikli avaldamise kuupäev ning väljaanne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklid

Artiklite nimekiri täieneb jooksvalt!

 

 

Varem ilmunud artikleid

 

 

 

Ülikool tähendab rahvuskultuuri ja vastutust oma valdkonna arengu eest. Meie ülikool vastutab kogu elustiku eest meie maal. Mitte ainult maa, vaid ka linna jaoks. [---]

Ja kuigi ülikoolid on vanad, auväärsed ja sellest johtuvalt väljast vaadatuna ka teatud rahusadamad, pole ülikoolidel aega oodata, millal tehakse poliitilised otsused, vaid ülikoolid peavad ise võtma maast tõrviku ja valgustama teed ka pimeduses ja pimedatele. [---]

Meie ülikooli vastutuse hulka kuulub ka nende inimeste õpetamine, kes pole kunagi maa- ega metsaeluga kokku puutunud ega seda ka õppinud, kuid oma elu tahaksid nad mingil ajal sisse seada hoopistükkis väljaspool linna. Mida teha ja kuidas ellu jääda, seda peamegi meie neile õpetama. [-]

Mitte seadus ega poliitika tee teadust ega taga kultuuri püsimist. Seda teevad teadlased ja õppejõud, seda teevad targad ja haritud kodanikud. [---]

Suure unistajana on mul üks mõte, mida oleks täna siin paslik välja käia. Nimelt võiks meie ülikooli teadlased ja õppejõud avaldada Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul 100 meie valdkonna uuringuid puudutavat teadusartiklit – aga eesti keeles. Ühest küljest selgitaks see meie rahvale ülikoolis tehtavat. Teisalt sunniks see teadlasi tegelema eestikeelse terminoloogiaga. Ja kolmandaks tutvustaks see ühiskonnale teaduslikult põhjendatud seisukohti erinevates valdkondades ning lõpuks muudaks teadlaste töö oluliselt arusaadavamaks. [---]

Olen kindel, et kõigil meie inimestel on mida öelda. Kuidas tundub?
 

Katkend rektor Mait Klaasseni inauguratsioonikõnest 23. jaanuaril 2018