Nõukogu

 

1. Rektoraat

Mait Klaassen - rektor, knd (vet-med)

Ülle Jaakma - teadusprorektor, knd (pm)

Endla Reintam - õppeprorektor, dr (mullateadus)       

Lea Michelson - akadeemiline sekretär, MA (ped)

 

2. Akadeemiliste struktuuriüksuste esindajad

2.1. Metsandus- ja maaehitusinstituut

Toomas Timmusk - metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor, mag (tehn)
volituste periood 01.01.2019-31.12.2020

Hardi Tullus - metsakasvatuse ja metsaökoloogia professor, knd (biol)
volituste periood 01.09.2017-31.08.2019

Veiko Uri - professor, PhD (metsateadus)
volituste periood 01.09.2017-31.08.2019

Toomas Tamm - dotsent, DSc (tehn)
volituste periood 01.09.2017-31.08.2019

 

2.2. Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Ülo Niinemets - professor, PhD (ökofüsioloogia)
volituste periood 01.09.2017-31.08.2019

Aret Vooremäe - põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor, mag (pm)
volituste periood 24.04.2018-23.04.2020

Kalev Sepp - professor, PhD (maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse)
volituste periood 01.09.2017-31.08.2019

Kalle Olli - professor, PhD (botaanika ja mükoloogia)
volituste periood 01.01.2018-31.12.2019

 

2.3. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Toomas Tiirats - veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor, lektor, mag (vet-med)  
volituste periood 01.09.2017-31.08.2019

Riho Gross - professor, knd (pm)
volituste periood 01.01.2019-31.12.2020

Einar Orgmets - õppedirektor, dr (pm)
volituste periood 01.09.2017-31.08.2019

Haldja Viinalass - professor, PhD (pm)
volituste periood 01.09.2017-31.08.2019

 

2.4. Majandus- ja sotsiaalinstituut

Ants-Hannes Viira - majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor, teadur, dr (maj)
volituste periood 01.09.2017-31.08.2019

Rando Värnik - professor, dr (maj)
volituste periood 01.09.2017-31.08.2019

 

2.5. Tehnikainstituut

Andres Annuk - professor, knd (tehn)
volituste periood 01.09.2017-31.08.2019

Timo Kikas - professor, PhD
volituste periood 01.09.2017-31.08.2019

 

2.6. Keelekeskus

Ülle Sihver - keelekeskuse juhataja, mag (kirjalik tõlge)
volituste periood 01.09.2017-31.08.2019

 

2.7. Tehnikakolledž

Margus Arak - tehnikakolledži direktori kt, mag (keskkonnafüüsika)
volituste periood 01.09.2017-31.08.2019

 

3. Üliõpilaskonna esindajad

Sille Rebane - metsandus, doktorant
volituste periood 01.09.2018-31.08.2019

Anett Nurm - loodusturism, magistriõpe
volituste periood 01.09.2018-31.08.2019

Martin Tikk - loodusturism, bakalaureuseõpe
volituste periood 01.09.2018-31.08.2019

Jagnar Roosimägi - tehnotroonika, rakenduskõrgharidusõpe
volituste periood 01.09.2018-31.08.2019

Kevin Sillaste - maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, bakalaureuseõpe
volituste periood 01.09.2018-31.08.2019

Siim Sepp - põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, bakalaureuseõpe
volituste periood 01.09.2018-31.08.2019

 

4. Rektori määratud

Mati Polli - Eesti Metsatööstuse Liidu juhatuse liige

Toomas Noorem - Tartu Teaduspargi juhatuse liige, tegevdirektor