Nõukogu

 

1. Rektoraat

Mait Klaassen - rektor, knd (vet-med)

Ülle Jaakma    - teadusprorektor, knd (pm)

Paavo Kaimre - õppeprorektor, dr (pm)        

Lea Michelson - akadeemiline sekretär, MA (ped)

 

2. Akadeemiliste struktuuriüksuste esindajad

2.1. Metsandus- ja maaehitusinstituut

Toomas Timmusk - metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor, mag (tehn)
volituste periood 01.01.2017-31.12.2018

Kalev Jõgiste  - professor, PhD (metsateadus)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017

Peeter Muiste  - professor, knd (tehn)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017

Toomas Tamm - dotsent, DSc (tehn)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017

 

2.2. Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Ülo Niinemets            - professor, PhD (ökofüsioloogia)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017

Aret Vooremäe  - põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor, mag (pm)
volituste periood 24.04.2016-23.04.2018

Kalev Sepp     - professor, PhD (maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017

Endla Reintam            - dotsent, PhD (mullateadus)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017

 

2.3. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Toomas Tiirats  - veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor, lektor, mag (vet-med)  
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017

Riho Gross      - professor, knd (pm)
volituste periood 01.01.2017-31.12.2018

Einar Orgmets - õppedirektor, dr (pm)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017

Andres Aland - veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor, PhD (loomaarstiteadus)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017

 

2.4. Majandus- ja sotsiaalinstituut

Ants-Hannes Viira  - majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor, teadur, dr (maj)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017

Rando Värnik - professor, dr (maj)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017

 

2.5. Tehnikainstituut

Andres Annuk - professor, knd (tehn)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017

Jüri Olt           - professor, dr (tehn)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017

 

2.6. Keelekeskus

Ülle Sihver     - keelekeskuse juhataja, mag (kirjalik tõlge)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017

 

2.7. Tehnikakolledž

Margus Arak  - tehnikakolledži direktori kt, mag (keskkonnafüüsika)
volituste periood 01.09.2015-31.08.2017

 

3. Üliõpilaskonna esindajad

Henri Järv       - keskkonnateadus ja rakendusbioloogia, doktorant
volituste periood 01.09.2016-31.08.2017

Mareli Ots      - veterinaarmeditsiin
volituste periood 01.09.2016-31.08.2017

Lauri Post        - loomakasvatus, magistriõpe
volituste periood 01.09.2016-31.08.2017

Taavi Todi      - toiduainete tehnoloogia, bakalaureuseõpe
volituste periood 01.09.2016-31.08.2017

Mihkel Aavik - tehnika ja tehnoloogia, bakalaureuseõpe
volituste periood 01.09.2016-31.08.2017

Toomas Tarmu  - metsamajandus, magistriõpe
volituste periood 01.09.2016-31.08.2017

 

4. Rektori määratud

Mati Polli                    - Eesti Metsatööstuse Liidu juhatuse liige, RMK nõukogu esimees

Toomas Noorem         - Tartu Teaduspargi juhatuse liige, tegevdirektor