riigihangete talitus

Kärt Kirsimägi juhataja

731 3368, 
522 0501

kart.kirsimagi@emu.ee Kr 1-107
Aija Kosk hangete peaspetsialist 731 3665 aija.kosk@emu.ee Kr 1-107

Kaisu Mägi    

hangete spetsialist 

731 3666