Doktoritööd 2020

Doktoritööde täistekstid on kättesaadavad EMÜ raamatukogu digitaalarhiivis, link avaneb doktoritöö pealkirjale klõpsates.

 

5. märts, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava


Kaia Kask

The effects of heat stress severity on photosynthesis and volatile organic compound emissions in black mustard and tobacco
Kuumastressi mõju musta kapsasrohu (Brassica nigra L.) ja vääristubaka (Nicotiana tabacum L.) fotosünteesile ja lenduvühendite emissioonidele

Juhendajad: professor Ülo Niinemets, vanemteadur Astrid Kännaste

 

13. märts, tehnikainstituut, tehnikateaduse õppekava


Märt Reinvee

Applicability of low-cost electromyographs in ergonomic assessment

Madala maksumusega elektromüograafide rakendatavus ergonoomikalises hindamises

Juhendajad: emeriitdotsent Jaak Jaaniste, professor Mati Pääsuke