Doktoritööd 2017

Doktoritööde täistekstid on kättesaadavad EMÜ raamatukogu digitaalarhiivis.

17. jaanuar, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Leila Pazouki

Emission, gene regulation and function of terpenoids in tomato (Solanum lycopersicum) and yarrow (Achillea millefolium)
Terpenoidide emissooni füsioloogilised ja molekulaarsed kontrollmehhanismid tomati (Solanum lycopersicum) ja h. raudrohu (Achillea millefolium) näidetel
Juhendaja: professor Ülo Niinemets
 

3. veebruar, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Kadri Just

Begomovirus infection in tomato fruit
Begomoviiruste infektsioon tomati viljas
Juhendajad: professor Anne Luik, Dr. Anders Kvarnheden


13. veebruar, metsandus- ja maaehitusinstituut
Meelis Teder
The Role of Institutional Innovation in the Development of the Estonian Forest Sector
Institutsionaalse innovatsiooni roll Eesti metsasektori arengus
Juhendajad: DSc Paavo Kaimre, professor Peeter Muiste


3. märts, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Mailiis Tampere
Impact of slurry fertilization on nutrient leaching and on the abundance of antibiotic resistance genes in agricultural soil
Vedelsõnnikuga väetamise mõju toitainete leostumisele ja antibiootikumi resistentsusgeenide arvukusele põllumullas
Juhendajad: vanemteadur Evelin Loit, teadur Henn Raave
 

28. märts, metsandus- ja maaehitusinstituut
Kalev Adamson
Distribution and population genetic analysis of the agents of invasive needle and shoot diseases of conifers in Northern Europe
Invasiivsete okka- ja võrsehaiguste levik ja nende tekitajate populatsioonide võrdlev analüüs okaspuudel Põhja-Euroopas
Juhendajad: dotsent Rein Drenkhan