Doktoritööd 2018

Doktoritööde täistekstid on kättesaadavad EMÜ raamatukogu digitaalarhiivis, link avaneb doktoritöö pealkirjale klõpsates.

 

16. veebruar, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia (80130) õppekava
Lea Tuvikene
The effect of natural variability on the assessment of ecological status of shallow lakes
Loodusliku muutlikkuse mõju madalate järvede ökoseisundi hindamisele
Juhendaja juhtivteadur Peeter Nõges

26. veebruar, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia (80130) õppekava
Shuai Li
Induction of volatile organic compound emissions from leaves upon ozone and methyl jasmonate (MeJa) treatments
Taimelehtede lenduvühendite emissiooni induktsioon osooni ja metüül jasmonaadi mõjul
Juhendaja professor Ülo Niinemets

9. märts, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia (80130) õppekava
Kanagendran Arooran
Differential regulation of release of leaf stress volatiles: from terpene synthase gene expression to emission responses under heat, ozone and wounding stresses
Biogeensete lenduvühendite emissiooni regulatsioon stressitingimustes: geeniekspressioonist  lenduvühendite emissioonivastusteni erinevate abiootiliste stresside korral
Juhendaja professor Ülo Niinemets

6. aprill, tehnikainstituut, tehnikateaduse (80133) õppekava
Kaarel Soots
Post-harvest processing technology for cultivated berries
Kultuurmarjade koristusjärgse töötlemise tehnoloogia
Juhendaja professor Jüri Olt