Atesteerimine 2017

Atesteerimine on doktorandi õpingute ja teadustöö edukuse hindamine.
Doktoriõppe üliõpilase õppekava täitmist hinnatakse üks kord õppeaastas, hiljemalt 31. augustiks toimuval atesteerimisel.
Vastavalt ülikooliseaduse § 14 lg 3 punkt 13¹ kehtestab doktorantide atesteerimise korra ülikooli nõukogu.
Alates 01.01.2016 reguleerib atesteerimisi õppekorralduseeskiri, mille leiad õpingute alusdokumentide lehelt.
Atesteerimisaruande vormi leiad dokumendivormide lehelt.

Eesti Maaülikooli doktorantide atesteerimise tingimused ja kord, redaktsioon 17. detsember 2009 (kehtiv kuni 31.08.2016)
 

Atesteerimiskomisjonid

Atesteerimised kevadsemestril 2017
Enne atesteerimist:
1) uuenda oma andmeid ETISEs;
2) kontrolli üle oma õppetulemused ÕIS-is, et kõik punktid oleks sisse kantud.
 

1. Veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava:

2. Tehnikateaduse õppekava:

3. Keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava:
22. ja 23. mai 2017
Toimumiskoht: Kreutzwaldi 5, 2C5
Atesteerimisaruanded esitada hiljemalt 9. mail Kristel Kirsimäele: kristel.kirsimae@emu.ee
Teine atesteerisaeg: augusti viimasel nädalal.

4. Põllumajanduse õppekava:

5. Metsanduse õppekava:
22. mai algusega kell 10.00 Kreutzwaldi 5 ruumis 1A29.
Atesteerimisaruanded esitada hiljemalt 9. mail Vaike Reisnerile: vaike.reisner@emu.ee
 
Neile, kes viibivad maikuus akadeemilisel puhkusel ja valivad seetõttu augustikuise atesteerimise, toimub atesteerimine:
Kolmapäev, 23. august algusega kell 10.00. Kreutzwaldi 5 ruumis 1A29.
Atesteerimisaruanded esitada hiljemalt 21. augustil Vaike Reisnerile: vaike.reisner@emu.ee

Atesteerimiseks ette valmistada kuni 4 slaidi:
1.    Teema ja juhendaja;
2.    Doktoritöö sisuline hetkeseis (koos suulise selgitusega);
3.    Kui on, siis avaldatud artiklid ETIS-e klassifikatsiooni järgi.

English