Atesteerimine 2016

Atesteerimine on doktorandi õpingute ja teadustöö edukuse hindamine.
Doktoriõppe üliõpilase õppekava täitmist hinnatakse üks kord õppeaastas, hiljemalt 31. augustiks toimuval atesteerimisel.
Vastavalt ülikooliseaduse § 14 lg 3 punkt 13¹ kehtestab doktorantide atesteerimise korra ülikooli nõukogu.
Alates 01.01.2016 reguleerib atesteerimisi õppekorralduseeskiri, mille leiad õpingute alusdokumentide lehelt.
Atesteerimisaruande vormi leiad dokumendivormide lehelt.

Eesti Maaülikooli doktorantide atesteerimise tingimused ja kord, redaktsioon 17. detsember 2009 (kehtiv kuni 31.08.2016)
 

Atesteerimiskomisjonid

Atesteerimised kevadsemestril 2016
Enne atesteerimist:
1) uuenda oma andmeid ETISEs;
2) kontrolli üle oma õppetulemused ÕIS-is, et kõik punktid oleks sisse kantud.
 

1. Veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava:
31. mai 2016 kell 9.15-16.00, Kreutzwaldi 62, A201.
Atesteerimisaruande esitamine: hiljemalt 25.05.2016 kalle.kask@emu.ee.
Teine atesteerisaeg: augusti viimasel nädalal.

2. Tehnikateaduse õppekava:
14. ja 15. juuni 2016 kell 9.00–16.00
Kreutzwaldi 56/1 B 136
Atesteerimisaruande esitamine: hiljemalt 10.06.2016 (kuno.jyrjenson@emu.ee)
ja
23. ja 24. august 2016 kell 9.00–16.00
Kreutzwaldi 56/1 B 136
Atesteerimisaruande esitamine: hiljemalt 17.08.2016 (kuno.jyrjenson@emu.ee)

3. Keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava:
26. ja 27. mai 2016
Toimumiskoht: Kreutzwaldi 5, 2C5
Atesteerimisaruande esitamine: hiljemalt 20.05.2016 (kristel.kirsimae@emu.ee)
Teine atesteerisaeg: augusti viimasel nädalal.

4. Põllumajanduse õppekava:
26. ja 27. mai 2016 kell 8.15–16.00
Toimumiskoht: Kreutzwaldi 5, D239
Atesteerimisaruande esitamine: hiljemalt 20.05.2016 (kristel.kirsimae@emu.ee)
Teine atesteerisaeg: augusti viimasel nädalal.

5. Metsanduse õppekava:
20.05.2016 kell 9:30.
Atesteerimisaruande esitamine: hiljemalt 10.05.2016 (vaike.reisner@emu.ee)
ja
26.08.2016 kell 9:30.
Atesteerimisaruande esitamine: hiljemalt 15.08.2016 (vaike.reisner@emu.ee)
Toimumiskoht: Kreutzwaldi 5; 1A29.

English