Atesteerimine 2017

Atesteerimine on doktorandi õpingute ja teadustöö edukuse hindamine.
Doktoriõppe üliõpilase õppekava täitmist hinnatakse üks kord õppeaastas, hiljemalt 31. augustiks toimuval atesteerimisel.
Vastavalt ülikooliseaduse § 14 lg 3 punkt 13¹ kehtestab doktorantide atesteerimise korra ülikooli nõukogu.
Alates 01.01.2016 reguleerib atesteerimisi õppekorralduseeskiri, mille leiad õpingute alusdokumentide lehelt.
Atesteerimisaruande vormi leiad dokumendivormide lehelt.

Eesti Maaülikooli doktorantide atesteerimise tingimused ja kord, redaktsioon 17. detsember 2009 (kehtiv kuni 31.08.2016)
 

Atesteerimiskomisjonid

Enne atesteerimist:
1) uuenda oma andmeid ETISEs;
2) kontrolli üle oma õppetulemused ÕIS-is, et kõik punktid oleks sisse kantud.
 

1. Veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava:
Järgmine atesteerisaeg: augusti viimasel nädalal.

2. Tehnikateaduse õppekava:
19. juunil TE ja 20. juunil MI doktorandid. Aruannete esitamise tähtaeg – 15. juuni.
28. augustil TE ja 29. augustil MI doktorandid. Aruannete esitamise tähtaeg – 24. august.
Doktorandid peavad esitama oma aruandedokumendid digitaalsel kujul, juhendaja digiallkirjaga, Prof. Emeritus Kuno Jürjensonile aadressil kuno.jyrjenson@emu.ee. Aruanne peab sisaldama ka kehtivat individuaalset õppeplaan, läbitud ainete loetelu ning publikatsioonide nimekirja ETIS-e klassifikatsiooni alusel. Aruande esitlusel ja arutelul on vajalik ka doktorandi juhendaja kohalolek.
Toimumisaeg ja -koht: Tehnikamaja, r. B136., algusega kell 9.15.

3. Keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava:
Järgmine atesteerisaeg: augusti viimasel nädalal.
Toimumiskoht: Kreutzwaldi 5, 2C5
Atesteerimisaruanded esitada Kristel Kirsimäele: kristel.kirsimae@emu.ee

4. Põllumajanduse õppekava:
Järgmine atesteerisaeg: augusti viimasel nädalal.
Toimumiskoht: Kreutzwaldi 5, 2C5
Atesteerimisaruanded esitada Kristel Kirsimäele: kristel.kirsimae@emu.ee

5. Metsanduse õppekava:
Neile, kes viibivad maikuus akadeemilisel puhkusel ja valivad seetõttu augustikuise atesteerimise, toimub atesteerimine:
Kolmapäev, 23. august algusega kell 10.00. Kreutzwaldi 5 ruumis 1A29.
Atesteerimisaruanded esitada hiljemalt 21. augustil Vaike Reisnerile: vaike.reisner@emu.ee

Atesteerimiseks ette valmistada kuni 4 slaidi:
1.    Teema ja juhendaja;
2.    Doktoritöö sisuline hetkeseis (koos suulise selgitusega);
3.    Kui on, siis avaldatud artiklid ETIS-e klassifikatsiooni järgi.

English