Atesteerimine 2018

Atesteerimine on doktorandi õpingute ja teadustöö edukuse hindamine.

Doktoriõppe üliõpilase õppekava täitmist hinnatakse üks kord õppeaastas, hiljemalt 31. augustiks toimuval atesteerimisel.
Vastavalt ülikooliseaduse § 14 lg 3 punkt 13¹ kehtestab doktorantide atesteerimise korra ülikooli nõukogu.
Alates 01.01.2016 reguleerib atesteerimisi õppekorralduseeskiri, mille leiad õpingute alusdokumentide lehelt.
Atesteerimisaruande vormi leiad dokumendivormide lehelt.

Eesti Maaülikooli doktorantide atesteerimise tingimused ja kord, redaktsioon 17. detsember 2009 (kehtiv kuni 31.08.2016)
 

Atesteerimiskomisjonid

Enne atesteerimist:
1) uuenda oma andmeid ETISes;
2) kontrolli üle oma õppetulemused ÕIS-is, et kõik punktid oleks sisse kantud.
 

1. Veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava:
Järgmine atesteerimisaeg: kevadsemestri lõpp


2. Tehnikateaduse õppekava:
Järgmine atesteerimisaeg: kevadsemestri lõpp


3. Keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava:
Järgmine atesteerimisaeg: kevadsemestri lõpp
Atesteerimisaruanded esitada Kristel Kirsimäele kas paberkandjal (kindlasti koos allkirjadega) või elektrooniliselt (digiallkirjadega)  (kristel.kirsimae@emu.ee), Kr.5-D178.


4. Põllumajanduse õppekava:
Järgmine atesteerimisaeg: kevadsemestri lõpp
Atesteerimisaruanded esitada Kristel Kirsimäele kas paberkandjal (kindlasti koos allkirjadega) või elektrooniliselt (digiallkirjadega)  (kristel.kirsimae@emu.ee), Kr.5-D178.

 

5. Metsanduse õppekava:
Järgmine atesteerimisaeg: kevadsemestri lõpp
Atesteerimisaruanded esitada Vaike Reisnerile: vaike.reisner@emu.ee

Atesteerimiseks ette valmistada kuni 4 slaidi:
1.    Teema ja juhendaja;
2.    Doktoritöö sisuline hetkeseis (koos suulise selgitusega);
3.    Kui on, siis avaldatud artiklid ETIS-e klassifikatsiooni järgi.

Kohale peaksid tulema ka doktorandid, kelle akadeemiline puhkus lõppeb kas suvel või septembris (ka siis, kui olete atesteerimise hetkel akadeemilisel puhkusel). Ka neil, kes soovivad võtta pikendusaasta, on tarvilik atesteerimine enne pikendusaastale minekut.

English