Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on toetada EMÜ üliõpilasi nii õppimises kui ka isiklikus elus ette tulevate raskustega toimetulekul.

Nõustamine pakub üliõpilasele turvalist ja usalduslikku keskkonda, kus psühholoog aitab nõustataval probleemist paremini aru saada ja seda sõnastada. Psühholoog toetab klienti tema mõtetes, tunnetes, soovides ja hirmudes selgusele jõudmisel. Peale probleemi sõnastamist saab psühholoog toetada realistlike ootuste seadmisel, aitab näha raskuste tekkimise ja püsimise põhjusi ning toetab sobivate lahenduste otsimisel.

Nõustamine on üliõpilastele tasuta.

Nõustamine toimub peahoone (Kreutzwaldi 1A) ruumis nr 117.

NB! Kuni EV eriolukorra lõppemiseni toimub psühholoogiline nõustamine läbi Skype'i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Teili Toms
psyhholoog@emu.ee 

 

Kriisiolukorra puhul tasub pöörduda:

  • Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tartus: 731 8764 (24h) Raja tn 31
  • Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus (Vaksali 14, II korrus; telefon 742 7555; http://tnk.tartu.ee)
  • Eluliin: 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) (igapäevaselt kl 19-07)
  • Psühholoogilise kriisiabi telefon: 6314300 (tööpäeviti kl 9-20)

 

Psühholoogilise nõustamise teenust pakuvad ka:

  • Katriito Nõustamis- ja Psühhoteraapiakeskus (Tiigi 61b, telefon 56 29 7411, www.katriito.ee)
  • Ambromed psühhiaatriakliinik (Lai 28, telefon 745 1175, www.ambromed.ee)
  • http://www.peaasi.ee/ Tasuta e-nõustamine ja info erinevate psüühikahäirete kohta


Erivajadusega tudengile