Metsandus- ja maaehitusinstituut

Tuutor geodeesia ja maakorralduse õppekaval

Brenda Rosenberg, ise õpin geodeesia ja maakorralduse õppekaval. Kontaktid: brenda.rosenberg@student.emu.ee GSM (+372) 5684 4896 FB: Brenda Rosenberg

 

Tuutor metsanduse õppekaval

Rasmus Varrik, ise õpin metsandust. Kontaktid: rasmus.varrik@student.emu.ee, FB: Rasmus Varrik

 

Tuutor puidutöötlemise tehnoloogia õppekaval

Erik Pungar, ise õpin puidutöötlemise tehnoloogiat. Kontaktid: erik.pungar@student.emu.ee, FB: Erik Pungar

 

Maaehituse, vesiehituse ja veekaitse ning loodusvarade kasutamise ja kaitse õppekavadel ei ole kahjuks oma tuutorit. Üliõpilased võivad vajadusel pöörduda iga tuutori poole ja üldistes maaülikoolis õppimist puudutavates küsimustes saab kindlasti abi. Oma murega saab pöörduda ka üliõpilasesinduse või instituudi õppekorralduse spetsialisti poole.