Metsandus- ja maaehitusinstituut

Tuutor geodeesia, maakorralduse ja kinnisvara planeerimise õppekaval

Brenda Rosenberg, ise õpin geodeesia, maakorralduse ja kinnisvara planeerimise õppekaval. Kontaktid: renda.rosenberg@student.emu.ee">brenda.rosenberg@student.emu.ee GSM (+372) 5684 4896 FB: Brenda Rosenberg

 

Tuutor loodusvarade kasutamise ja kaitse õppekaval

Enelin Räni, ise õpin magistriõppes metsamajandust. Kontaktid: nelin.rani@student.emu.ee" style="line-height: 1.6em;">enelin.rani@student.emu.ee; GSM: (+372) 5347 9689

 

Tuutorid metsanduse õppekaval

Birgit Kiipus, ise õpin metsandust. Kontaktid: irgit.kiipus@student.emu.ee">birgit.kiipus@student.emu.ee GSM: (+372) 5628 0076, FB: Birgit Kiipus

 

Eero Raja, ise õpin metsandust. Kontaktid: ero.raja@student.emu.ee">eero.raja@student.emu.ee; GSM: (+372) 5348 0607; FB: Eero Raja

 

Toomas Tarmu, ise õpin magistriõppes metsamajandust. Kontaktid: oomas.tarmu@student.emu.ee">toomas.tarmu@student.emu.ee; GSM: (+372) 5628 6840; FB: Toomas Tarmu

 

Tuutor puidutöötlemise tehnoloogia õppekaval

Taivo Leesment, ise õpin puidutöötlemise tehnoloogiat. Kontaktid: aivo.leesment@student.emu.ee">taivo.leesment@student.emu.ee; GSM: (+372) 5330 8846; FB Taivo Leesment

 

Maaehituse õppekaval ei ole kahjuks oma tuutorit. Üliõpilased võivad vajadusel pöörduda iga tuutori poole ja üldistes maaülikoolis õppimist puudutavates küsimustes saab kindlasti abi. Oma murega saab pöörduda ka üliõpilasesinduse või instituudi õppekorralduse spetsialisti poole.