Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Tuutorid aianduse õppekaval

Debora Koit, ise õpin aiandust. Kontaktid: debora.koit@student.emu.ee GSM (+372) 5840 5414, FB: Debora Koit

 

Sandra Pähklepa, ise õpin aiandust. Kontaktid: sandra.pahklepa@student.emu.ee GSM (+372) 5823 0131, FB: Sandra Pähklepa

 

Tuutorid keskkonnakaitse õppekaval

 

Kerdi Koonik, ise õpin keskkonnakaitset. Kontaktid: kerdi.koonik@student.emu.ee GSM: (+372) 5837 0466, FB: Kerdi Koonik

 

Kristi Loit, ise õpin magistriõppes linna- ja tööstusmaastike korraldust. Kontaktid: kristi.loit@student.emu.ee; GSM: (+372) 5858 5458; FB: Kristi Loit

 

Tuutor keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse õppekaval

Alice Närep, ise õpin keskkonnaplaneerimist ja maastikukujundust. Kontaktid: alice.narep@student.emu.ee, (+372) 5661 3311, FB: Alice Närep

 

Tuutorid loodusturismi õppekaval

 

Heike Olevi, ise õpin loodusturismi. Kontaktid: heike.olevi@student.emu.ee GSM: (+372) 5850 6310

Martin Tikk, ise õpin loodusturismi. Kontaktid: martin.tikk@student.emu.ee, (+372) 5326 7516, FB Martin Tikk
Olen ka buddy välisüliõpilastele.

 

Tuutor põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekaval

Mai-Liis Palm, ise õpin põllumajandussaaduste tootmist ja turustamist. Kontaktid: mai-liis.palm@student.emu.ee, FB: Mai-Liis Palm

 

Tuutorid vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia õppekaval

 

Sander Suleva, ise õpin vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogiat. Kontaktid: sander.suleva@student.emu.ee; FB: Sander Suleva

 

Kalanduse ja vesiviljeluse õppekaval ei ole kahjuks oma tuutorit. Üliõpilased võivad vajadusel pöörduda iga tuutori poole ja üldistes maaülikoolis õppimist puudutavates küsimustes saab kindlasti abi. Oma murega saab pöörduda ka üliõpilasesinduse või instituudi õppekorralduse spetsialisti poole.