Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Tuutorid aianduse õppekaval:

Debora Koit, ise õpin aiandust. Kontaktid: debora.koit@student.emu.ee GSM (+372) 5840 5414, FB: Debora Koit

Sandra Pähklepa, ise õpin aiandust. Kontaktid: sandra.pahklepa@student.emu.ee GSM (+372) 5823 0131, FB: Sandra Pähklepa

Elen Horeva, ise õpin magistriõppes aiandust. Kontaktid: elen.horeva@student.emu.ee GSM: (+372) 5306 2832

 

Tuutorid keskkonnakaitse õppekaval:

Kriste Kosseson, ise õpin keskkonnakaitset. Kontaktid: kriste.kosseson@student.emu.ee, FB: Kriste Kosseson

Kerdi Koonik, ise õpin keskkonnakaitset. Kontaktid: kerdi.koonik@student.emu.ee GSM: (+372) 5837 0466, FB: Kerdi Koonik

 

Kristi Loit, ise õpin magistriõppes linna- ja tööstusmaastike korraldust. Kontaktid: kristi.loit@student.emu.ee; GSM: (+372) 5858 5458; FB: Kristi Loit

 

Tuutorid loodusturismi õppekaval:

Anett Nurm, ise õpin loodusturismi. Kontaktid: anett.nurm@student.emu.ee GSM: (+372) 5645 4153, FB: Anett Nurm

Heike Olevi, ise õpin loodusturismi. Kontaktid: heike.olevi@student.emu.ee GSM: (+372) 5850 6310

Kristiina Jõks, ise õpin loodusturismi. Kontaktid: kristiina.joks@student.emu.ee; FB: Kristiina Jõks

 

Tuutor põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekaval:

Anu Riisalu, ise õpin magistriõppes põllumajandussaaduste tootmist ja turustamist. Kontaktid: anu.riisalu@student.emu.ee; GSM: (+372) 505 9135.

 

Tuutorid vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia õppekaval:

Elis Sepp, ise õpin vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogiat. Kontaktid: elis.sepp@student.emu.ee GSM: (+372) 5301 0257, FB: Elis Sepp

Sander Suleva, ise õpin vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogiat. Kontaktid: sander.suleva@student.emu.ee; FB: Sander Suleva

 

Kalanduse ja vesiviljeluse ning keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse õppekaval ei ole kahjuks oma tuutorit. Üliõpilased võivad vajadusel pöörduda iga tuutori poole ja üldistes maaülikoolis õppimist puudutavates küsimustes saab kindlasti abi. Oma murega saab pöörduda ka üliõpilasesinduse või instituudi õppekorralduse spetsialisti poole.