Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Tuutorid aianduse õppekaval

Elisabeth-Lisette Kõrve, ise õpin aiandust. Kontaktid: elisabeth-lisette.korve@student.emu.ee, FB: Elisabeth Kõrve

Mariliis Lulla, ise õpin aiandust. Kontaktid: mariliis.lulla@student.emu.ee, FB: Mariliis Lulla

 


Sandra Pähklepa, ise õpin aiandust. Kontaktid: sandra.pahklepa@student.emu.ee, (+372) 5823 0131, FB: Sandra Pähklepa

 

Tuutorid keskkonnakaitse õppekaval


Mirjam Mehine
,  ise õpin keskkonnakaitset. Kontaktid: mirjam.mehine@student.emu.ee

Kirke Hordo, ise õpin keskkonnakaitset. Kontaktid: kirke.hordo@student.emu.ee

 


Carmen Kilvits, ise õpin keskkonnakaitset. Kontaktid: carmen.kilvits@student.emu.ee, FB: Carmen Kilvits

 


Merris Kivisoo, ise õpin keskkonnakaitset. Kontaktid: merris.kivisoo@student.emu.ee, FB: Merris Kivisoo

 

Tuutorid loodusturismi õppekaval


Raili Laas
, ise õpin loodusturismi. Kontaktid: raili.laas@student.emu.ee, FB: Raili Laas, (+372) 5618 9581


Martin Tikk, ise õpin loodusturismi. Kontaktid: martin.tikk@student.emu.ee, (+372) 5326 7516, FB: Martin Tikk


Rahel Rae, ise õpin loodusturismi. Kontaktid: rahel.rae@student.emu.ee, (+372) 5341 2878, FB: Rahel Rae

 

Tuutor põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekaval


Mai-Liis Palm, ise õpin põllumajandussaaduste tootmist ja turustamist. Kontaktid: mai-liis.palm@student.emu.ee, FB: Mai-Liis Palm

 

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia, kalanduse ja vesiviljeluse ning keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse õppekavadel ei ole kahjuks oma tuutorit. Üliõpilased võivad vajadusel pöörduda iga tuutori poole ja üldistes maaülikoolis õppimist puudutavates küsimustes saab kindlasti abi. Oma murega saab pöörduda ka üliõpilasesinduse või instituudi õppekorralduse spetsialisti poole.