Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Tuutorid loomakasvatuse õppekaval

Kristi Pärt, ise õpin loomakasvatust. Kontaktid: kristi.part@student.emu.ee GSM: (+372) 5687 0114; FB: Kristi Pärt

 

Piret Saartok, ise õpin loomakasvatust. Kontaktid: piret.saartok@student.emu.ee

 

Tuutorid toiduainete tehnoloogia õppekaval

Gertrud Kask, ise õpin toiduainete tehnoloogiat. Kontaktid: gertrud.kask@student.emu.ee GSM: (+372) 5903 3118, FB: Gertrud Kask

 

Taavi Todi, ise õpin toiduainete tehnoloogiat. Kontaktid: taavi.todi@student.emu.ee FB Taavi Todi

 

Tuutor veterinaarmeditsiini (eesti õppekeelega) õppekaval

Merili Lindpere, ise õpin veterinaarmeditsiini. Kontaktid: merili.lindpere@student.emu.ee GSM (+372) 5650 2111, FB: Merili Lindpere