Õppetoetused ja stipendiumid

Õppetoetusi ja riiklikke stipendiume puudutavad maaülikooli korrad leiad õpingute alusdokumentide lehelt. Taotluste vormid dokumendivormide lehelt.

Õppetoetused:
Vajaduspõhine õppetoetus
Vajaduspõhine eritoetus
Doktoranditoetus

Riiklikud stipendiumid:
Tulemusstipendium
Erialastipendium
Erivajadustega üliõpilaste stipendium
Asenduskodu laste stipendium

Muud stipendiumid:
 

Üliõpilaste õppetoetused 2017/2018. õppeaastal

Õppetoetuste liigid

Kes võivad taotleda

Taotluse esitamise aeg

Taotluse esitamine

Määramise/mittemääramise otsuse tegemise tähtaeg

Doktoranditoetus (422 eurot kuus)

Kõik doktorandid.

Esimesel õppeaastal septembrikuus – õppekava nominaalkestuse ajaks.

ÕISi kaudu

10.10.2017

Vajaduspõhine õppetoetus (üliõpilase/pere sissetulekust sõltuvalt 75 või 135 või 220 eurot kuus)

Üliõpilased v.a. doktorandid, kes õpivad täiskoormusega õppes ja kelle perekonnaliikmete kuu sissetulek on kuni 394 eurot.   

 

Septembrikuus ja veebruarikuus – viieks õppekuuks, oktoobrikuus ja märtsikuus – neljaks õppekuuks, novembrikuus ja aprillikuus -kolmeks õppekuuks, detsembrikuus ja maikuus - kaheks  õppekuuks, jaanaurikuus ja juunikuus - üheks õppekuuks.

www.eesti.ee kaudu

7 tööpäeva pärast taotluse esitamist

Vajaduspõhine eritoetus (135 eurot kuus)

Üliõpilased (v.a doktorandid), kes õpivad täiskoormusega õppes ja kelle vajaduspõhise õppetoetuse taotlus jäeti rahuldamata.    

 

Septembrikuus ja veebruarikuus – viieks õppekuuks, oktoobrikuus ja märtsikuus – neljaks õppekuuks, novembrikuus ja aprillikuus -kolmeks õppekuuks, detsembrikuus ja maikuus - kaheks  õppekuuks, jaanaurikuus ja juunikuus - üheks õppekuuks.

oposak@emu.ee kaudu või paberkandjal õppeosakonda

 

Taotluse esitamise kuule järgneva kuu 10. kuupäev

 

Info:

Anne Lüpsik

anne.lypsik@emu.ee

731 3032

5031947