Asenduskodu laste stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada asenduskodus elavate või elanud või perekonnas hooldamisel viibinud üliõpilaste kõrghariduse omandamist. Stipendiumi saavad taotleda alates 2013/2014. õa.-st immatrikuleeritud rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes (ehitusinseneriõppes, loomaarstiõppes) täiskoormusega õppivad üliõpilased, kes on ülikooli immatrikuleeritud hiljemalt 3 aastat pärast keskhariduse omandamist või kes jätkavad õppimist magistriõppes hiljemalt 12 kuud pärast rakenduskõrgharidus- või bakalaureuseõppe lõpetamist seoses õppekava täitmisega täies mahus.

Stipendiumi maksmine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise tingimused” kehtestatud tingimustele.
 
Stipendiumi suurus on 160 eurot kuus.
 
Stipendiumi saab taotleda alates üliõpilase immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist. Kui stipendiumi taotletakse alates teisest õppeaastast või hiljem, makstakse stipendiumi alates taotlemise õppeaasta esimesest semestrist.
Stipendiumitaotlusi võetakse vastu üks kord aastas. Stipendium taotlemiseks tuleb täita taotlus Archimedese keskkonnas.
Taotluskeskkond on avatud alates 20. septembrist, taotlemise tähtaeg on 20. oktoober.