Erialastipendium

Stipendiumi eesmärk: Motiveerida üliõpilasi õppima riigile prioriteetsetes valdkondades täiskoormusega.

2017/2018. õppeaastal makstakse erialastipendiumi:

  • kuni 50 protsendile Metsamajanduse, Metsatööstuse või Tootmistehnika magistriõppe õppekavale  immatrikuleeritud üliõpilastele;
  • kuni 30 protsendile Liha- ja piimatehnoloogia või Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamise magistriõppe õppekavale, Loomakasvatuse või Toiduainete tehnoloogia bakalaureuseõppe õppekavale või Tehnotroonika rakenduskõrgharidusõppe õppekavale immatrikuleeritud üliõpilastele.

Taotleda saab kaks korda aastas:

  • septembrikuus sügissemestriks (september, oktoober, november, detsember, jaanuar)
  • veebruarikuus kevadsemestriks (veebruar, märts, aprill, mai, juuni)

NB! Taotlusi saab esitada septembrikuu jooksul (1.-30.09.2017) ja veebruarikuu jooksul (1.-29.02.2018)

Taotlus esitatakse õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu.

Komisjonid otsustavad erialastipendiumi määramise 10. oktoobriks 2017 ja 10. märtsiks 2018.

Erialastipendiumi taotlenud üliõpilasi teavitatakse erialastipendiumi määramisest või mittemääramisest ÕISi kaudu sügissemestril hiljemalt 20. oktoobril ja kevadsemestril hiljemalt 20. märtsil. 

Üliõpilaste õpitulemuste paremusjärjestuse koostamisel lähtutakse erialastipendiumi taotlejate eelmise semestri kõigi õpitulemuste kaalutud keskmisest hindest.

Õppe esimesel semestril (sügissemestril) määratakse erialastipendium ülikooli kandideerimise paremusjärjestuse alusel. Esimese semestri üliõpilaste ülikooli kandideerimise paremusjärjestuse võrdsete konkursipunktide korral eelistatakse
1) kõrghariduse I astmesse kandideerimisel keskharidust tõendava dokumendi kõrgema keskmise hindega üliõpilaskandidaati;
2) kõrghariduse II astmesse kandideerimisel kõrghariduse I astme lõpetamist tõendava dokumendi kõrgema keskmise hindega üliõpilaskandidaati.

Erialastipendiumi suurus on 160 eurot kuus.

Vaata: Erialastipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord Eesti Maaülikoolis.