Õppejõudude ja töötajate lähetused

Õppejõudude ja töötajate lähetuste liigid:
1. õpetamine partnerkõrgkoolis - nii Eesti kui ka Norra kõrgkoolide õppejõudude lähetused partnerkõrgkoolis õppetöö läbiviimiseks (lähetuse kestus: 5 päeva kuni 6 nädalat; läbiviidava õppetöö maht vähemalt 5 akadeemilist tundi);
2. koolituslähetused - Eesti kõrgkoolide töötajate (ka akadeemiline personal) koolituslähetused Norra kõrgkoolidesse, ettevõtetesse jms organisatsioonidesse.

Töötaja projektis osalemise tingimuseks on lepinguline töösuhe (töö-, töövõtu- ja käsunduslepingud) partnerkõrgkooliga (sõltumata kodakondsusest ja elamisloast).

2014/2015 õppeaasta mobiilsus:
EMÜst Norra: 20
Norrast EMÜsse: 20
Tööplaanide esitamise tähtajad: iga kuu 1. kuupäev.

2015/2016 õppeaasta mobiilsuste arvud:
EMÜst Norra: 6
Norrast EMÜsse: 6

Tööplaani esitamise tähtaeg: 1. oktoober 2015. Laekunud tööplaanide alusel valitakse hiljemalt 1. novembriks 2015 õppeprorektori moodustatud komisjoni poolt välja 6 taotluse saajat, kellega sõlmitakse leping hiljemalt 2 nädalat enne lähetuse algust.
 

Dokumendivormid:
Tööplaan (allkirjastatakse enne lähetuse algust);
Tagasiside (vormistatakse peale lähetuse lõppu).

 

ÕPPEJÕU MEELESPEA