Olulised dokumendid

Õpirände või välispraktika planeerimisel on abiks checklistid:

Õpingute checklist

Praktika checklist

Veterinaaria praktika checklist

 

Dokumendid üliõpilasele:

Külalisüliõpilase ankeet välismaale õppima asujale

 

2016/2017 õppeaasta sügissemestril välismaale õppima minejatele

Õppeleping (Learning agreement for studies)

Õppelepingu muudatused (Changes to the original learning agreement)

 

2016/2017 õppeaastal praktikale minejatele, kelle praktika lõppeb enne 16.05.2017

Praktikaleping (Learning agreement for traineeship)

Praktikaleping (Learning agreement for traineeship) veterinaaridele (lisatud märked kindlustuse kohta)

Praktikalepingu muudatused

 

2016/2017 kevadsemestriks või terveks õppeaastaks õppima minejatele

Õppeleping (Learning agreement for studies) (uus vorm!)

Õppelepingu muudatused


2016/2017 õppeaastal praktikale minejatele, kelle praktika lõppeb pärast 16.05.2017

Praktikaleping (Learning agreement for traineeship)

Praktikaleping (Learning agreement for traineeship) veterinaaridele (lisatud märked kindlustuse kohta)

Praktikalepingu muudatused

 

Välismaalt tagasi tulles:

Välismaal õppimise kinnitus (Confirmation of stay)

Praktika sooritamise kinnitus (Traineeship certificate)