Veterinaariapraktika

Kuidas valida praktikakoht?

 • Tutvu maaülikooli Erasmuse partnerite nimekirjaga - nende hulgas on palju kõrgkoole, kus õpetatakse veterinaariat.
 • Praktikat ei pea sooritama meie partnerülikoolis, võib vabalt ka koha seseisvalt otsida, kuid sel juhul tuleb konsulteerida õppekava juhiga praktikabaasi sobivuse osas.

Kui kaua saab praktikal olla?

 • Minimaalne praktika kestus Erasmus+ programmis on 2, maksimaalne 12 kuud. Veterinaaria üliõpilastel on võimalik Erasmus+ programmiga õppimas ja praktikal käia kuni 24 kuud, sealjuures arvestatakse maha eelmises Erasmuse programmis välismaal viibitud aeg. (Kui näiteks olid Erasmusega välismaal 2013/14 õppeaastal 4 kuud, siis saad Erasmus+ raames õppimas ja praktikal käia veel 20 kuud, sh äsjalõpetanute praktikal).

Kuidas kandideerida?

 • Loe hoolikalt väliskõrgkooli kodulehel olevat infot vahetusüliõpilaseks kandideerimise kohta (exchange studies). Sageli on veterinaaria valdkonnas kehtestatud eraldi reeglid ja kitsendused, kuna kliinikud ei saa kõiki soovijaid vastu võtta. Tee endale selgeks, millised dokumendid tuleb esitada väliskõrgkooli ning milliseks tähtajaks.
 • Soovitame välisülikooliga kõigepealt suhelda ja uurida, kas neil on teie soovitud ajaks veel vabu kohti ja kas tasub üldse proovida kandideerida. Kui tegu on meie partnerülikooliga, võib ka EMÜ koordinaatorilt üle küsida, sest partnerülikoolid saadavad tihti meile jooksvalt infot.
 • Kandideeri maaülikoolis Erasmus+ programmi toetusele, täites Dream Apply keskkonnas taotlus. Taotluse juurde lisa passi või ID kaardi koopia, keeletõend ja õppetulemuste väljavõte. Kui väliskõrgkooli kliinikus ei juhendata teie emakeeles, tuleb tõendada keeleoskust. Kui oled maaülikoolis õppinud inglise või saksa keelt, küsi keeletõend meie keelekeskuse juhatajalt Ülle Sihverilt (ylle.sihver[at]emu.ee). Ingliskeelne õppetulemuste väljavõte (transcript of records) küsi oma instituudi õppekorralduse spetsialistilt.
 • Taotlus maaülikoolis tuleb esitada enne väliskõrgkooli taotluse esitamist.
 • Paberil taotlust ei ole vaja maaülikooli koordinaatorile esitada!

Tähtajad

Erakliinikutesse ja ka paljudesse ülikoolidesse praktikale minekuks võib taotlust esitada kogu õppeaasta jooksul. Mõnedel väliskõrgkoolidel on ka tähtajad, mis ajani nad taotlusi vastu võtavad.
Kevadel ja suvel 2016 praktikale: välisülikoolide kliinikute puhul leiad tähtaja välisülikooli kodulehelt, võid küsida ka maaülikooli Erasmuse koordinaatorilt.

Kui taotlus maaülikoolis on esitatud

 • Kui taotlus maaülikoolis on esitatud (Dream Apply süsteemis submitted), kontrollib maaülikooli Erasmuse koordinaator selle üle ning olenevalt ülikoolist, maaülikooli koordinaator kas nomineerib tudeng välisülikooli või asutakse kohe koostama praktikalepingut. Kui lähed praktikale erakliinikusse, siis nomineerimist kindlasti ei toimu ja võid asuda kohe koostama praktikalepingut. Pärast nomineerimist saad välisülikoolist juhendi, mida edasi teha.
 • Järgmise sammuna tuleb täita praktikaleping ehk Learning Agreement for Traineeship ning kooskõlastada see oma instituudis praktika juhendaja, õppedirektori ning väliskõrgkooli/praktikabaasiga (jälgi vastavaid juhiseid väliskõrgkooli kodulehel). Kooskõlastatud praktikaleping saata maaülikooli Erasmus koordinaatorile.
 • Esita välisülikooli poolt nõutud dokumendid vastavalt neilt saadud infole nende poolt kehtestatud tähtajaks! Nii nõutud dokumentide loetelu kui saatmise viis võib olla erinev!

Kui oled praktikale vastu võetud

 • Kohe, kui oled saanud välisülikoolist kinnituse praktikale vastu võtmise kohta (Letter of Acceptance), edasta see maaülikooli Erasmus koordinaatorile.
 • Kui välisülikool annab praktika sooritamise eest ka ainepunkte, täida ning kooskõlastada oma instituudis  külalisüliõpilase ankeet välismaale õppima asujale (leiad siit). Kooskõlastatud ankeet esita maaülikooli Erasmus koordinaatorile.
 • Kui praktika töökeeleks on inglise, saksa, prantsuse, itaalia, hollandi, hispaania, poola, tšehhi, taani, kreeka, portugali või rootsi keel, tuleb sooritada kohustusliku online keeletesti 1. osa (teade selle kohta tuleb meilile).

Stipendium

 • Stipendiumileping praktikale suunduva üliõpilasega sõlmitakse eelpoolnimetatud dokumentide (praktikaleping, vastuvõtva asutuse kinnituskiri ning vajadusel külalisüliõpilase ankeet) esitamise järel.
 • Erasmus+ programmi stipendiumimäärad leiad siit (kui praktika lõppeb enne 16.05.2017) ja siit (kui praktika lõppeb pärast (k.a.) 16.05.2017)

Praktikalt tagasi tulles

 • Täida EU Survey tagasiside küsimustik (vastav link saadetakse õpirändes osalenutele automaatselt meili teel pärast lähetuse lõppu).
 • Kui praktika töökeeleks on inglise, saksa, prantsuse, itaalia, hollandi, hispaania, poola, tšehhi, taani, kreeka, portugali või rootsi keel, tuleb sooritada kohustusliku online keeletesti 2. osa (teade selle kohta tuleb meilile).
 • Esita maaülikooli Erasmus koordinaatorile praktika sooritamise kinnitus (Traineeship certificate).
 • Kui kogusid praktika käigus ka ainepunkte, esita ka selle kohta tõend (transcript of records) maaülikooli Erasmus koordinaatorile.
 • Esita praktika läbimist kinnitavad dokumendid oma instituudis praktika eest vastutavale õppejõule.

 

Helsingi Ülikooli 2017. suve praktika INFOLEHT