Mida peaksid enne praktikat teadma ja tegema?

Praktikavihik: Kuidas praktikast õppida? (Koostanud Mare Aru)

Soovitused kõrgkoolide karjääriteenistustelt

ALUSTA ETTEVALMISTUSI VARAKULT

Uuri, millised on instituudi/õppetooli poolt esitatud nõudmised praktikale.
Mõtle, kus ja mida tahaksid praktikal ise järele proovida. Praktika on sinu kui tudengi võimalus katsetada omal nahal erinevaid võimalusi tulevaseks erialaseks tööks.
Arvesta ka ettevõtte vajadustega. Tavaliselt hoogustub praktikantide värbamine ettevõtetes kevadsuvel, samuti kasvab tudengite huvi praktikat sooritada just kevadel. Seega, mida varem alustad, seda tõenäolisemalt leiad just enda vajadustele vastava praktikakoha.

Praktika sisukus sõltub palju sinu eeltööst - mida rohkem saad praktika käigus teada ja läbi proovida, seda huvitavam ja kasutoovam see sinu jaoks on.

KOGU INFOT VÕIMALIKE PRAKTIKAKOHTADE KOHTA

Sobivaima praktikakoha leidmine on tudengi ülesanne. Võimalike kohtade teadvustamisel saavad sulle abiks olla vanemate kursuste tudengid, interneti- ja telefonikataloogid, tuttavad ja sugulased.

Samuti pea nõu oma eriala praktika juhendajaga, kes on ülikoolipoolne nõuandja - vajadusel soovitab ta praktikakohti ning selgitab ja täpsustab nõudeid praktikakohale ja tegevusalale.

Ülikooli karjääriteenistuse kodulehelt leiad nii praktikapakkumisi kui ka võimalike praktikaettevõtete kontakte.

Väärtusliku kogemuse annab välispraktika, mille koordineerimise ja toetusega tegeleb rahvusvaheliste suhete osakond.

Ettevõtete kodulehtedelt võid leida vahel infot nii töö- kui praktikapakkumiste kohta.

KOOSTA CV JA KAASKIRI. PANE KIRJA PRAKTIKA LÄHTEÜLESANDED, SOOVITAV AEG JA KESTUS

Oma CVs pööra tähelepanu õpingutele - millised ained läbitud, millele spetsialiseerunud, millest oled enam huvitatud jms.

Kirjelda kaaskirjas oma praktika lähteülesandeid ja pane kirja soovitav praktika algus ja lõpp. Miks mitte panna kirja ka oma tööalased unistused tulevikus!

KONTAKTEERU ETTEVÕTTEGA

Kui ettevalmistused on tehtud, siis on aeg teha tutvust potentsiaalse praktikaettevõttega.

Uuri ettevõtte üldmeiliaadressilt või -telefonilt, kellega saaksid praktika teemal rääkida. Oma praktikasoovist, võimalikest ülesannetest räägi juba lähemalt konkreetse inimesega, sest vastasel juhul võivad sinu paberid lihtsalt lauanurgale seisma jääda.

JÄRJEPIDEVUS VIIB SIHILE

Võib juhtuda, et sinu praktikasoovi ei suhtuta kõige suurema entusiasmiga. Ära heitu! Vahel pead sa kontakteeruma mitme ettevõttega, et sobiv praktikakoht leida.

Sinu suhtumisest ja suhtlemisest sõltub palju. Mida paremini oled eeltöö teinud, seda lihtsamad läbirääkimised on.

Praktikaülesannete osas on hea tööandjaga eelnevalt kokku leppida, võttes arvesse ülikooli poolt esitatud nõudmisi, sinu huve ja tööandja võimalusi. Võimalik, et praktikaks sõlmitakse sinuga ka leping ja sa saad praktika eest tasu.

Heast praktikakohast, juhendajast ja kogemusest tuleb täiendust sinu CVsse. Ülikoolide lõpetajatest on paljud leidnud oma töö just praktika käigus. Õnnestunud praktika võib luua suurepäraseid võimalusi tulevikuks.

KUST LEIDA INFOT PRAKTIKAKOHTADEST?

·  Töö- ja praktikakuulutustest ajalehtedes

·  Interneti otsingumootoreid kasutades

·  Töövahendusportaalidest

·  Ärikataloogidest, telefonikataloogidest

·  Kaubandus-Tööstuskoja, Estonian Export Directory, Tehnopoli ja EMSLi andmebaasist

·  Firmade ja organisatsioonide kodulehekülgedelt Internetis

·  Erialaühendustest ja -listidest

·  Messikataloogidest

·  Teadetetahvlitelt

ABIKS DOKUMENTIDE KOOSTAMISEL JA INTERVJUUKS VALMISTUMISEL

    www.cvkeskus.ee
    www.cv.ee
    www.europassikeskus.ee
    www.rajaleidja.ee