Aasta e-õppejõud

Eesti Maaülikooli aasta e-õppejõu preemia statuut sätestas Eesti Maaülikoolis parima e-õppejõu tunnustamise igal õppeaastal ja sellega kaasneva enesetäiendamist võimaldava preemia määramise korra. Ülikool tunnustas õppejõudu, kes on tunnustamise taotlemisele eelneval õppeaastal loonud kvaliteedinõuetele vastava e-kursuse või õpiobjekti või muid digitaalseid õppevahendeid ja rakendab seda/neid õppetöös.

Statuut kehtis aastatel 2007-2015.

Akadeemiline aktus 2011. Õppeprorektor Jüri Lehtsaar õnnitleb tiitli võitnud Ene Ilvest.

Aasta e-õppejõud

2014 - Egle Saaremäe

Innovatiivse õppejõu tiitli on pälvinud:

2013 - Kadrin Meremäe ja Tarmo Kall

2012 - Anne Kull ning Mart Hovi

2011 - Ele Vool, Ene Ilves ning Silver Toompalu

2010 - Lauri Lihtmaa ning Arvo Viltrop

2009 - Alo Tänavots, Kaire Uiboleht, Egle Saaremäe ning Raivo Ruus

2008 - Keelekeskus

2007 - Sirje Vabrit, Riina Miljan ning Mati Heinloo

 

2012 tunnustati diplomiga  innovaatilisuse ning aktiivse tegevuse eest e-õppe valdkonnas Kadrin Meremäed ning Priit Põldmad.