ÕISi rakendamise kronoloogia

2005 jaanuarStruktuurireformist lähtuvalt alustab Eesti Põllumajandusülikool tööd uue akadeemilise ja administratiivstruktuuriga. Otsus uue õppeinfosüsteemi (ÕIS) väljaarendamiseks koostöös Tartu Ülikooliga . Moodustatakse EPMÜ ja TÜ ühiskomisjon ÕIS-i arendamiseks.

2005 veebruarTÜ õppeinfosüsteemi peaspetsialist Meelike Pandis tutvustab maaülikooli töötajatele TÜ ÕIS-i tööpõhimõtteid ja kasutusvõimalusi .

2005 aprill-juuniEPMÜ ÕIS-i tarbeks andmebaasi loomine TÜ serverisse. Arutelud ÕIS-i ülesehituse ja andmekorralduse põhimõtete üle.

2005 sügisEMÜ andmete ÕIS-i sisestamise ning ÕIS-i testimise algus

2006 märtsluuakse EMÜ ÕIS-i peaspetsialisti ametikoht

2006 kevadEMÜ ÕIS saab kaks serverit ja Oracle tarkvara

2006 suviSõlmitakse leping EMÜ ja TÜ vahel ÕIS-i ühiseks arendamiseks.

2006 suviÕIS-i rakendamine sisseastujate vastuvõtul. Sisseastumise infosüsteemi (SAIS) sisestatud üliõpilaste andmed kantakse üle EMÜ ÕIS-i. Doktorantide vastuvõtt ainult ÕIS-i baasil

2006 sügisandmeülekanne vanast infosüsteemist uude. Õppekorralduse spetsialistid hakkavad üliõpilasi puudutavaid korraldusi vormistama ÕISis. Tehakse esimene eksamiprotokoll uues ÕIS-is

2007 jaanuarväljastatakse esimesed tõendid uue ÕIS-i baasil. Õppekorraldusspetsialistide koolitamine

2007 veebruaraineprogrammide sisestamine. Tuutorite ja õppejõudude koolitamine

2007 veebruar ja märtsõppetulemuste ülekandmine vanadest andmebaasidest uude ÕIS-i

2007 16. märtsÕIS-i avamine