Õppeteenustasud ja sihtstipendiumid 2016/2017. õppeaastaks

Eesti Maaülikooli nõukogu otsustas:

1. Kehtestada 2016/2017. õppeaastaks õppeteenustasu järgnevalt: 

1.1. eesti õppekeelega õppekavadel ühe ainepunkti hind 35 eurot, välja arvatud doktoriõppe õppekavadel;

1.2. inglise õppekeelega õppekavadel, välja arvatud doktoriõppe õppekavadel:

Õppeaste

Õppekava

Semestritasu (euro)

Ainepunkti hind (euro)

Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhinev loomaarstiõpe

Veterinaarmeditsiin (kood 118977)

3900

130

Magistriõpe

Maastikuarhitektuur (kood 119359)

1050

35

1.3. doktoriõppe õppekavadel osakoormusega õppimisel semestri õppeteenustasu 50 eurot;

2. Kinnitada 2016/2017. õppeaastal inglise õppekeelega õppekavadel täiskoormusega õppima asuvatele üliõpilastele määratav sihtstipendiumite arv ja jaotus järgmiselt:

Õppekava

Sihtstipendiumite arv Euroopa Liidu liikmesriikidest pärit üliõpilaskandidaatidele

Sihtstipendiumite arv väljastpoolt Euroopa Liitu pärit üliõpilaskandidaatidele

Maastikuarhitektuur (kood 119359)

1

1

3. Kehtestada eksternile õppeainete õppimisel ühe ainepunkti hind 35 eurot, välja arvatud doktoriõppe õppekava täitmisel, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhineva loomaarstiõppe eesti õppekeelega õppekava Veterinaarmeditsiini (kood 398) ja inglise õppekeelega õppekava Veterinaarmeditsiin (kood 118977) õppeainete õppimisel.

4. Kehtestada eksternile bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhineva loomaarstiõppe õppekavade õppeainete õppimisel õppeteenustasu alljärgnevalt:

4.1. eesti õppekeelega õppekaval Veterinaarmeditsiin (kood 398) ühe ainepunkti hind 114 eurot,

4.2. inglise õppekeelega õppekaval Veterinaarmeditsiin (kood 118977) ühe ainepunkti hind 130 eurot.

5. Doktoriõppe õppekava täitvale eksternile on õppekava õppeainete läbimine tasuta.

6. Kehtestada eksternile lõputöö kaitsmise või lõpueksami(te) sooritamise õppeteenustasu järgmiselt:

6.1. rakenduskõrgharidusõppe lõputöö 150 eurot,

6.2. bakalaureusetöö või -eksam 150 eurot,

6.3. magistritöö 300 eurot,

6.4. loomaarstiõppe lõpueksamid või -töö 150 eurot,

6.5. ehitusinseneriõppe lõputöö 300 eurot,

6.6. doktoritöö 0 eurot.

7. Otsus jõustub teatavakstegemisest.