Bakalaureuse-, ehitusinseneri-, loomaarsti- ja rakenduskõrgharidusõpe

Majandus- ja sotsiaalinstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded*

Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine (bakalaureuseõpe)

48 õppekohta (päevaõpe)

38 õppekohta (sessioonõpe)

eesti keel/eesti keel teise keelena**** (10 konkursipunkti)

kitsas matemaatika** (10 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

 

Metsandus- ja maaehitusinstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded*

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus (bakalaureuseõpe)

30 õppekohta (päevaõpe)

eesti keel/ eesti keel teise keelena**** (10 konkursipunkti)

kitsas matemaatika** (10 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Maaehitus (ehitusinseneriõpe)2

35 õppekohta (päevaõpe)

eesti keel/ eesti keel teise keelena**** (10 konkursipunkti)

lai matemaatika*** või vastuvõtukatse (10 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Metsandus (bakalaureuseõpe)

50 õppekohta (päevaõpe)

eesti keel/eesti keel teise keelena**** (10 konkursipunkti)

kitsas matemaatika** (10 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Puidutöötlemise tehnoloogia 1,3

(rakenduskõrgharidusõpe)

25 õppekohta (päevaõpe)

eesti keel/eesti keel teise keelena**** (10 konkursipunkti)

kitsas matemaatika** (10 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Vesiehitus ja veekaitse (ehitusinseneriõpe)2

20 õppekohta (päevaõpe)

eesti keel/ eesti keel teise keelena**** (10 konkursipunkti)

lai matemaatika*** või vastuvõtukatse (10 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded*

Aiandus (bakalaureuseõpe)

20 õppekohta (päevaõpe)

eesti keel/eesti keel teise keelena**** (10 konkursipunkti)

kitsas matemaatika** (10 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Kalandus ja vesiviljelus (bakalaureuseõpe)

15 õppekohta (päevaõpe)

eesti keel/eesti keel teise keelena**** (10 konkursipunkti)

kitsas matemaatika** (10 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Keskkonnakaitse (bakalaureuseõpe)

34 õppekohta (päevaõpe)

eesti keel/eesti keel teise keelena**** (10 konkursipunkti)

kitsas matemaatika** (10 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus (bakalaureuseõpe)

20 õppekohta (päevaõpe)

eesti keel/ eesti keel teise keelena**** (10 konkursipunkti)

kitsas matemaatika (10 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

vastuvõtukatse (10 konkursipunkti)

Loodusturism (bakalaureuseõpe)

20 õppekohta (päevaõpe)

eesti keel/eesti keel teise keelena**** (10 konkursipunkti)

kitsas matemaatika** (10 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (bakalaureuseõpe)

45 õppekohta (päevaõpe)

eesti keel/eesti keel teise keelena**** (10 konkursipunkti)

kitsas matemaatika** (10 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia (bakalaureuseõpe)

20 õppekohta (päevaõpe)

eesti keel/eesti keel teise keelena**** (10 konkursipunkti)

kitsas matemaatika** (10 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

 

Tehnikainstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded*

Tehnika ja tehnoloogia (bakalaureuseõpe)3

40 õppekohta (päevaõpe)

35 õppekohta (sessioonõpe)

 

eesti keel/ eesti keel teise keelena**** (10 konkursipunkti)

lai matemaatika*** või vastuvõtukatse (10 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

 

Tartu Tehnikakolledž

Tehnotroonika

(rakenduskõrgharidusõpe)123

35 õppekohta (päevaõpe)

eesti keel/ eesti keel teise keelena**** (10 konkursipunkti)

lai matemaatika*** või vastuvõtukatse (10 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded*

Loomakasvatus (bakalaureuseõpe)1

20 õppekohta (päevaõpe)

 

eesti keel/eesti keel teise keelena**** (10 konkursipunkti)

kitsas matemaatika** (10 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Toiduainete tehnoloogia (bakalaureuseõpe)

25 õppekohta (päevaõpe)

eesti keel/eesti keel teise keelena**** (10 konkursipunkti)

kitsas matemaatika** (15 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (5 konkursipunkti)

Veterinaarmeditsiin (loomaarstiõpe)

34 õppekohta eesti õppekeelega õppekava (päevaõpe)

 

eesti keel/ eesti keel teise keelena**** (10 konkursipunkti)

kitsas matemaatika** (10 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (5 konkursipunkti)

motivatsioonikiri (esitada koos avaldusega SAISis) (5 konkursipunkti)

vastuvõtukatse (20 konkursipunkti)

Veterinaarmeditsiin (loomaarstiõpe)

34 õppekohta inglise õppekeelega õppekava (päevaõpe)

Vastuvõtutingimused inglise õppekeelega veterinaarmeditsiini õppekavale

 

¹ Nutika spetsialiseerumise (SA Archimedese stipendiumi) erialad. Vt lähemalt siit.

² Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse. Loe lähemalt õppekava kirjeldusest või www.kutsekoda.ee

³ Eriala, millele alates 2017. aastast sisseastunu saab taotleda tasemeõppes osalemise toetust. Loe lähemalt siit.

Konkursipunktide arvestamisel viiakse nii riigieksamitulemused kui keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne 10-punktisüsteemi (riigieksamitulemus korrutatakse 0,1 ja keskhariduse keskmine hinne 2-ga). Keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne võetakse 5-punktisüsteemis arvesse veterinaarmeditsiini eest õppekeelega õppekaval ning toiduainete tehnoloogia õppekaval. 

NB! Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma riigieksamilt on 20 punkti.

* Enne 2014. aastat riigieksamid sooritanutel arvestatakse kitsa matemaatika riigieksami nõude täitmiseks kandidaadi ühe parema tulemusega riigieksami tulemus. Laia matemaatika eksami nõude täitmiseks arvestatakse kandidaadi enne 2014. a. sooritatud matemaatika riigieksami tulemus. Eesti keele eksami nõude täitmiseks arvestatakse kirjandi tulemus.

** Laia matemaatika riigieksami sooritanutel teisendatakse kitsa matemaatika riigieksami nõudega konkursi raames laia matemaatikaeksami tulemus. Selleks lisatakse laia matemaatika riigieksami tulemusele juurde 16 punkti (riigieksami 100-punktiskaalal, maksimaalne tulemus jääb 100 punkti). NB! Boonuspunktide saamiseks peab laia matemaatika riigieksami tulemus olema vähemalt 20 punkti.

*** Kui üliõpilaskandidaadi tulemus laia matemaatika riigieksamil on väiksem kui 20 punkti ja ta kandideerib laia matemaatika nõudega konkursil, siis tuleb sooritada vastuvõtukatse. Vastuvõtukatse minimaalne kandideerimiseks vajalik punktisumma on 20. Konkursipunktide parandamise eesmärgil võib vastuvõtukatse sooritada kandidaat, kes on saavutanud laia matemaatika riigieksamil 20 ja rohkem punkti, kui ta kandideerib õppekavale, mille vastuvõtutingimustes on nõutud laia matemaatika riigieksam. Arvestatakse paremat tulemust. Vastuvõtukatse asemel on lubatud arvestada Eesti Maaülikooli matemaatika ettevalmistuskursuse lõputöö sooritanud, kui lõputöö tulemus on vähemalt 20 punkti.

****Eesti keele teise keelena riigieksami nõude täitmiseks arvestatakse parema tulemuse korral eesti keele B2 või C1 tasemeeksami tulemust, vaata lähemalt siit.

Puuduvad riigieksamid asendatakse keskharidust tõendava dokumendi ühekordse keskmise hindega, v.a laia matemaatika riigieksam. Kui õppekavale kandideerimiseks on nõutav laia matemaatika riigieksami tulemus ja üliõpilaskandidaadil see puudub, sooritab üliõpilaskandidaat vastuvõtukatse.

Punktisumma kujunemine

Maaülikool kasutab konkursipunktide arvutamiseks 10-punktisüsteemi, v.a veterinaarmeditsiini vastuvõtukatse puhul, kus antakse tulemused 20-punktisel skaalal ja toiduainete tehnoloogia õppekava puhul, kus kitsa matemaatika riigieksami tulemus arvestatakse 15-punktiskaalal. Riigieksamite 100-punktisüsteemis tulemused arvestame konkursipunktide saamiseks 10-punktisüsteemi, korrutades riigieksami tulemuse 0,1-ga. Keskharidust tõendava dokumendi keskmise hinde viimisel 10-pallisele skaalale korrutame keskmise hinde 2-ga, erandina toiduainete tehnoloogia õppekava puhul jääb keskmine hinne 5-punktiskaalale.

Väljaspool konkurssi vastu võetavatele üliõpilaskandidaatidele arvestatakse vastava õppekava konkursi paremusjärjestuses maksimaalne punktisumma. Vaata ka nõudeid! (Vastuvõtt väljaspool konkurssi)

 

LISAPUNKTID 2019. aastal

Eelneva haridustaseme kuld- või hõbemedaliga lõpetanutele arvestatakse konkursipunktides viis lisapunkti, kui nad kandideerivad järgmistele õppekavadele: maaehitus, tehnika ja tehnoloogia, tehnotroonika, vesiehitus ja veekaitse. Info medaliga lõpetamise kohta tuleb SAISi riiklikust registrist ja lisapunktide saamiseks ei pea kandidaat midagi lisaks tegema.

Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli lõpetanutele arvestatakse kolm lisapunkti, kui nad kandideerivad ülikooli eesti õppekeelega õppekavale, v.a maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, veterinaarmeditsiin. Lisapunktide taotlemiseks tuleb SAISis teha avaldusele vastav märge.

Eesti Maaülikooli õppekavadega seotud valdkondades kutse omandanutele arvestatakse kolm lisapunkti vastavalt vastuvõtueeskirja lisale 4

Eesti Maaülikooli matemaatika täienduskursuse lõpetanud kandidaatidele üks lisapunkt, kui nad kandideerivad laia matemaatika riigieksami nõudega konkursil ja on täitnud muud vastuvõtutingimused.

Eesti Maaülikooli spordiklubi ettepanekul arvestatakse üks lisapunkt kuni kahele silmapaistvate sportlike saavutustega kandidaadile. Lisapunkti taotlemiseks tuleb SAISis teha avaldusele vastav märge ja esitada vormikohane taotlus.