Bakalaureuse-, ehitusinseneri-, loomaarsti- ja rakenduskõrgharidusõpe

 

Aiandus (bakalaureuseõpe)

Geodeesia ja maakorraldus (sh kinnisvara) (bakalaureuseõpe)

Kalandus ja vesiviljelus (bakalaureuseõpe)

Keskkonnakaitse (bakalaureuseõpe)

Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus (bakalaureuseõpe)

Loodusturism (bakalaureuseõpe)

Loomakasvatus (bakalaureuseõpe) ¹

Maaehitus (ehitusinseneriõpe)²

Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine (bakalaureuseõpe)
(statsionaarne õpe ja sessioonõpe)

Metsandus (bakalaureuseõpe)
(spetsialiseerumine metsamajanduse või metsatööstuse erialale)

Puidutöötlemise tehnoloogia (rakenduskõrgharidusõpe) ³
NB! Õppetöö toimub Tartus ja Võrumaal

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (bakalaureuseõpe)

Tehnika ja tehnoloogia (bakalaureuseõpe) ³​
(spetsialiseerumine ergonoomika, energiakasutuse või tootmistehnika erialale)

Tehnotroonika (rakenduskõrgharidusõpe) ¹²³
(spetsialiseerumine elektroonika või mehaanika erialale)    

Toiduainete tehnoloogia (bakalaureuseõpe) ¹

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia (bakalaureuseõpe)
(spetsialiseerumine maismaa või vee ökosüsteemide rakendusbioloogia erialale)

Vesiehitus ja veekaitse (ehitusinseneriõpe)²

Veterinaarmeditsiin (loomaarstiõpe)

 

¹ Nutika spetsialiseerumise erialad, vt lähemalt siit.

² Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse. Loe lähemalt õppekava kirjeldusest või www.kutsekoda.ee

³ Eriala, millele alates 2017. aastast sisseastunu saab taotleda tasemeõppes osalemise toetust. Loe lähemalt siit.