Bakalaureuse-, ehitusinseneri-, loomaarsti- ja rakenduskõrgharidusõpe

 

Aiandus (bakalaureuseõpe)

Geodeesia ja maakorraldus (bakalaureuseõpe)

Kalandus ja vesiviljelus (bakalaureuseõpe)

Keskkonnakaitse (bakalaureuseõpe)

Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus (bakalaureuseõpe)

Loodusturism (bakalaureuseõpe)

Loodusvarade kasutamine ja kaitse (bakalaureuseõpe)

Loomakasvatus (bakalaureuseõpe) *

Maaehitus (ehitusinseneriõpe)**

Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine (bakalaureuseõpe)
(statsionaarne õpe ja kaugõpe)

Metsandus (bakalaureuseõpe)
(spetsialiseerumine metsamajanduse või metsatööstuse erialale)

Puidutöötlemise tehnoloogia (rakenduskõrgharidusõpe)
NB! Õppetöö toimub Tartus ja Võrumaal

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (bakalaureuseõpe)

Tehnika ja tehnoloogia (bakalaureuseõpe) 
(spetsialiseerumine ergonoomika, energiakasutuse või tootmistehnika erialale)

Tehnotroonika (rakenduskõrgharidusõpe) */**
(spetsialiseerumine elektroonika või mehaanika erialale)    

Toiduainete tehnoloogia (bakalaureuseõpe) *

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia (bakalaureuseõpe)
(spetsialiseerumine maismaa või vee ökosüsteemide rakendusbioloogia erialale)

Vesiehitus ja veekaitse (ehitusinseneriõpe)**

Veterinaarmeditsiin (loomaarstiõpe)

 

* Nutika spetsialiseerumise erialad, vt lähemalt siit.
** Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse. Loe lähemalt õppekava kirjeldusest või www.kutsekoda.ee