Vastuvõtuarvud

Rakenduskõrgharidusõpe

 

Õppekava

Üliõpilaste vastuvõtuks moodustatavate õppekohtade arvud päevaõppes

 Puidutöötlemise tehnoloogia 35
 Tehnotroonika  25

 

Bakalaureuseõpe 

 

Õppekava

Üliõpilaste vastuvõtuks moodustatavate õppekohtade arvud

päevaõpe

sessioonõpe

 Aiandus 20 0
 Geodeesia 30 0
 Kalandus ja vesiviljelus 15 0
 Keskkonnakaitse 40 0
 Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus (maastikuarhitektuur) 25 0
 Loodusturism 20 0
 Loomakasvatus 20 0
 Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine 57 43
 Metsandus 55 0
 Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine 50 0
 Tehnika ja tehnoloogia 40 35
 Toiduainete tehnoloogia 25 0
 Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia 20 0

 

 

Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhinev õpe

Õppekava

Üliõpilaste vastuvõtuks moodustatavate õppekohtade arvud päevaõppes

 Maaehitus 35
 Vesiehitus ja veekaitse 20
 Veterinaarmeditsiin, eesti õppekeelega õppekava 34
 Veterinaarmeditsiin, inglise õppekeelega õppekava 34