Doktoriõpe

Hea huviline!

2016. aastaks on vastuvõtt läbi saanud. 1. septembril algas uus akadeemiline aasta ja õppetöö.

Oled teretulnud kandideerima järgmisel, 2017. aastal! Praegu on meie kodulehel info 2016. aasta lõppenud vastuvõtu kohta. Järgmise aasta vastuvõtutingimused ja ajakava leiad meie koduleheküljelt detsembris 2016. Külasta meid ka haridusmessidel või tule kohapeale uudistama!

Kõikidele vastuvõttu puudutavatele küsimustele vastab doktoriõppe peaspetsialist Lilian Ariva-Tiirmaa:

Tel: 731 3071

E-mail: lilian.ariva-tiirmaa@emu.ee

 

Sisseastumist reguleerib Eesti Maaülikooli vastuvõtueeskiri.


AVALDUSTE VASTUVÕTT

1. aprill – 1. juuli väljaspool Eestit magistrikraadi omandanud üliõpilaskandidaatidelt elektroonselt aadressil www.estonia.dreamapply.com

21. juuni – 15. august Eestis magistrikraadi omandanud üliõpilaskandidaatidelt elektroonselt aadressil www.sais.ee

Paberkandjal avaldust ja dokumente saab esitada vastuvõtu ajakavas sätestatud perioodil ülikoolis kohapeal tööpäeviti kell 9.00 – 15.00.

Kandideerimisel on nõutavad järgmised dokumendid (kõik nõutud dokumendid saab üles laadida SAISi):

1.    avaldus;
2.    doktoritöö kavand 1–2 leheküljel, millel on soovitavalt juhendaja nõusolek doktoritöö juhendamiseks;
3.    akadeemiline elulugu (CV);
4.    isikut tõendav dokument, kui avaldus esitatakse paberkandjal;
5.    vajadusel nime muutmist tõendav dokument;
6.    eelmise õppeastme diplom ja akadeemiline õiend;
7.    Euroopa Liidus magistrikraadi omandanud üliõpilaskandidaadil kõrghariduse eelmiste õppeastmete diplomid ja akadeemilised õiendid;
8.    väljaspool Euroopa Liitu magistrikraadi omandanud (v.a Eestis keskhariduse omandanud) üliõpilaskandidaadil keskharidust tõendav lõputunnistus ja kõrghariduse eelmiste õppeastmete diplomid ja akadeemilised õiendid;
9.    välismaal eelmise(d) õppeastmed lõpetanud üliõpilaskandidaadil tõend õppekava õppekeele oskustaseme miinimumnõuetele vastavuse kohta (eesti või inglise keel vähemalt B2 (CEF 2000) tasemel, TOEFL iBT 61 punkti, IELTS  (academic) > 5,0). Ülikool aktsepteerib järgmiste institutsioonide poolt väljastatavaid keeleoskustaset tõendavaid dokumente: Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, SA Innove, Briti nõukogu, TOEFL. Dokument ei tohi olla vanem kui kaks aastat. Teiste institutsioonide poolt väljastatud keeleoskust tõendavate dokumentide puhul otsustab vastuvõtukomisjon keeleoskustaseme sobivuse üle. Välismaal inglise keeles kõrghariduse omandanud üliõpilaskandidaadi inglise keele oskus loetakse ilma keeleoskust tõendava dokumendita piisavaks vastavas riigis tunnustatud haridust tõendava dokumendiga, millele on märgitud õppetöö läbiviimise keel.

 

Kui SAISis avaldust tehes eelneva lõpetatud õppetaseme andmed ei kajastu või kandidaat ei ole lõpetanud EMÜ, palume esitada diplomi  ja akadeemilise õiendi kas maaülikooli vastuvõtulauda või doktoriõppe peaspetsialistile. Sel juhul esitatakse avaldus ikkagi SAISis ja laetakse SAISi teised nõutavad dokumendid: CV, juhendaja nõusolek ja doktoritöö kavand. 

Kui oled saanud teate ülikooli vastuvõtmise kohta, siis Sa pead kindlasti kinnitama oma õppimissoovi Eesti Maaülikoolis 2 päeva jooksul pärast teate saamist. Kui Sa seda ei tee, siis märgib SAIS Sind maaülikoolis õppida soovijate nimekirjast loobunuks. Kui kandideerid mitmesse ülikooli, siis tuleb hoolega jälgida iga ülikooli vastavaid kuupäevi.

 

Kandideerida saab juhendajate konkursil välja valitud teemadele.

Vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse 25. augustil SAISis.

 

Doktoriõppe vastuvõtuinfo:

Peaspetsialist  Lilian Ariva-Tiirmaa

Tel: 731 3071

E-mail: lilian.ariva-tiirmaa@emu.ee