Hajaenergeetika

 

Hajaenergeetika õppekava kätkeb endas energeetika kõrgtehnoloogiliste väikeseadmete disainimist, ehitamist, rakendamist ning haldamist. Peamine rõhk on pööratud taastuvate energiaallikate kasutamisele, eelkõige bio- , tuule- ja päikeseenergiale ning energia salvestamisele. Tegemist on EMÜ ja TTÜ ühisõppekavaga.

Eriala on trendikas ja vastavuses energeetika suundumustega maailmas, milleks on tsentraalse tootmise täiendamine hajutatud tootmisega tarbimiskoha lähedal, kasutades kohalikke  taastuvaid ressursse. Õppeained on huvitavad ja intrigeerivad, kogu õppeprotsess on  mitmekesine. Pärast lõpetamist on töökohti valida, sest energeetika vajab jätkuvalt häid spetsialiste, eriti veel hajutatud energiatootmises. 

Mida tudengid õpivad?

Õppekava on üles ehitatud moodulsüsteemis ning sisaldab järgmisi õppeaineid: jätkusuutliku energeetika põhialused, ettevõtlus, arendustöö ja innovatsioon, energiasüsteemide ökonoomika,  jätkusuutlikud energiatehnoloogiad, ruumilise analüüsi alused, puitkütuste ressurss ja tootmistehnoloogiad, põllumajandusliku biomassi ressursid taastuvenergia tootmiseks, biogaasi tootmine, mikro- ja väikekoostootmine, tuuleenergeetika, energia-salvestid, biomassi termokeemiline muundamine, soojuspumbad, hajaenergeetika plaanimine,  hajatootmise ühendamine elektrivõrguga, elektriturg, energiasüsteemide strateegiline arendamine, elektrivarustuse tulevikuvisioonid.  Õppekava sisaldab ka kolme kursuseprojekti, tootmispraktikat ja lõputööd.

Õppejõududeks on TTÜ professorid Aadu Paist, Andres Siirde, Ivo Palu, Tõnu Lehtla, Juhan Valtin, nende kõrval nooremad õppejõud Reeli Kuhi-Thalfeldt, Siim Link, Argo Rosin, Jako Kilter, välisprofessor D.Meissner, EMÜ professorid Peeter Muiste ja Alar Astover, dotsent Allan Kaasik, teadur Allar Padari ning ka Eesti ettevõtete tippspetsialistid, sh Ülo Kask Eesti Biokütuste Ühingust ja Raine Pajo Eesti Energia ASst.

Eriala lõpetajad on oodatud hajaenergeetika objektide projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel erinevates ettevõtetes. Töökohti pakuvad nii energeetika suuremad ettevõtted (Eesti Energia AS, Tallinna Küte AS, Adven Eesti AS jt) kui ka väiksemad ettevõtted (AS Kuressaare Soojus, SLG Energy OÜ, Nelja Energia OÜ, Esro AS, Danpower Eesti AS, SW Energia OÜ jt). Samuti veel mitmed konsultatsiooni- ja arendusfirmad ning ülikoolid. 

Kus toimub õppetöö?

Õppetöö toimub TTÜ ja EMÜ kaasaegsetes auditooriumites, arvutiklassides  ja laboratooriumites, kasutada on mõlema ülikooli  raamatukogud.  Õppetöö teine semester möödub Tartus, mis annab võimaluse võtta vabaaineid EMÜ-st ja ka TÜst.  Rohkelt on võimalusi osaleda huvitavas ja erutavas üliõpilaselus nii Tallinnas kui ka Tartus.

Millal toimub vastuvõtt?

Vastuvõtt toimub 2016. aastal 27. juunist kuni 5. juulini TTÜ-s SAIS vahendusel. Õpe on tasuta täiskoormuse valimisel, osakoormuse valik tähendab tasulist õpet. Pingerida moodustub konkursi kriteeriumi alusel, milleks on vestluse tulemus (50%) ja kaalutud keskmine hinne (50%). Vestlus toimub 7.juulil kell 12.30 TTÜ Energeetikamajas ruumis NRG-515.  Vestlusel hinnatakse  kandidaadi motivatsiooni valitud erialal õppimiseks ja lõpetamiseks, eelnevaid õppetulemusi  (ei pea olema tingimata inseneritehnilise taustaga bakalaureus), sooritatud praktikaid ning saadud töökogemust. Lisainfo: www.ttu.ee/sisseastujale