Ettevalmistuskursused

MATEMAATIKA RIIGIEKSAMI ETTEVALMISTUSKURSUS

Matemaatika riigieksami ettevalmistuskursus on mõeldud neile, kes soovivad kinnistada oma matemaatikateadmisi laia matemaatika riigieksami edukaks sooritamiseks, või kellel ei ole riigieksami tulemust, kuid soovivad astuda sisse Eesti Maaülikooli õppekava(de)le - sel juhul saab koolituse lõpus tehtavat testi arvestada sisseastumiskatsena.

Toimumisaeg16.01.2018 - 05.04.2018 teisipäeviti ja neljapäeviti kell  17.00-19.30

Maht: 78 akadeemilist  tundi (sh 13 tundi iseseisvat tööd)        

Kursuse eesmärk: ettevalmistus laia matemaatika kursuse riigieksamiks ja maaülikooli kõrgema matemaatika kursuste edukaks läbimiseks

Toimumise koht: Tartu Eesti Maaülikool (tehnikamaja) Kreutzwaldi 56/1 ruum A 402

Hind: 100 eurot

Koolituse teemad:

1. Reaalarvud ja avaldised.

2. Võrrandid ja võrratused.

3. Vektor tasandil. Joone võrrand.

4. Funktsioonid ja nende graafikud.

5. Arvjada ja selle piirväärtus. Aritmeetiline ja geomeetriline jada.

6. Logaritm- ja eksponentfunktsioonid. Logaritm- ja eksponentvõrrandid ning -võrratused.

7. Trigonomeetrilised võrrandid.

8. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis.

9. Planimeetria.

10. Tõenäosusteooria ja kirjeldav statistika.

11. Integraal.

12. Stereomeetria.

 

Koolituse edukalt läbinu:

teab

 • reaalarvudest ja avaldistest;
 • planimeetriast;
 • logaritm- ja eksponentfunktsioonidest;
 • tõenäosusteooriast ja kirjeldavast statistikast;

tunneb

 • vektorit tasandil, joone võrrandit;
 • tunneb funktsioone ja nende graafikuid;
 • arvjada ja selle piirväärtust;
 • aritmeetilist ja geomeetrilist jada;
 • funktsiooni piirväärtusi ja tuletisi;
 • integraali;
 • stereomeetriat;

oskab lahendada

 • võrrandeid ja võrratusi;
 • logaritm- ja eksponentvõrrandeid ning –võrratusi;
 • trigonomeetrilisi võrrandeid.

Kursus lõpeb arvestustööga, mis loetakse sooritatuks, kui 100-st punktist saadakse vähemalt 50.


Kursuse edukalt läbinu saab:

 1. tunnistuse;
 2. asudes õppima Eesti Maaülikooli võimaluse, et ettevalmistuskursuse lõpus positiivselt tehtud arvestustööd arvestatakse sisseastumiskatsena ja
 3. saadud tunnistuse põhjal 3EAP arvestatakse (läbi VÕTA) õppekava täitmisel vabaainena valikaine TE.0915 Matemaatika kordamiskursus.

Õppejõud: Annika Paltsepp, MSc (matem), Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi matemaatika ja füüsika osakonna lektor

Vajalik eelregistreerumine hiljemalt 10. jaanuar 2018. VAATA ÕPPEKAVA ning REGISTREERU lehe allservas.