Maaülikooli loodusteaduste kooli õppekäikude kronoloogia

2004 kevad

Mai – entomoloogiaretked Kärkna metsa (juhendajad Jaan Viidalepp ning Märt Kruus)

Mai  – õppekäik Võrtsjärve limnoloogiakeskusse (Ain Järvalt, Tiina Nõges)

Juuni – õppekäik Haaslava kalakasvatusse (Tiit Paaver)

 

2004/2005

September – õppekäik marjakasvatustalu Kambjas (Kadri Karp)

Oktoober – mullaprofiili kaevamine Tähtvere metsas (Endla Reintam)

November – maaülikooli loomakliinikud ja anatoomiamuuseum (Kalmer Kalmus, Ants Kavak, Eha Järv)

Detsember – ekskursioon Laeva ja Vorbuse külmlautadesse (Jaan Miljan, Imbi Veermäe)

Veebruar – mis on toiduteadus? Loeng maaülikoolis (Mati Roasto)

Märts – embrüotehnoloogia praktikum (Ülle Jaakma)

Aprill – metsateaduslik õppekäik Järvseljale (Veiko Uri)

Mai – õppekäik Padakõrve laanekuklaste kaitsealale (Ants-Johannes Martin)

  

2005/2006

September – uurimislaevaga Võrtsjärvel, järvemuuseum (Ain Järvalt)

Oktoober  – jõgedeäärsed kooslused, õppekäik Pedja jõe luhtadele (Valdo Kuusemets, Kadri Meier)

November – Baeri maja ja baltisaksa looduseuurijad (Erki Tammiksaar)

Detsember – maaülikooli veterinaariaõpe ja anatoomiamuuseum (Alar Karis, Eha Järv)

Veebruar – looduse uurimisest satelliitide abiga, maaülikoolis (Urmas Peterson)

Märts – metsloomade jäljed, õppekäik Palupõhja (Tiit Randveer)

Aprill – ökoloogilised reoveepuhastid, õppekäik Kambjasse (Katrin Heinsoo)

Mai – mahetootmine ja mahepõllud Tartu lähistel (Anne Luik)

 

2006/2007

Alates 2006/2007 kannab kursus nime: «Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse»

 

September - looduse õpperajad. Käik Alam-Pedja looduskaitseala Selli matkarajale (Juhani Püttsepp)

Oktoober - metsa hooldamisest. Õppekäik Järvselja metsadesse (Olevi Kull)

November - astronoomilised vaatlused. Õppekäik Tõraverre  (Jaak Jaaniste)

Detsember - sissejuhatus loomaanatoomiasse Zoomeedikumis. Hundi ja koera võrdlus. (Eha Järv ja Maarja Uri)

Veebruar - hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel. Õppekäik Võrtsjärve limnoloogiakeskusse (Reet Laugaste)

Märts - milleks on vajalik jahipidamine? Õppekäik Palupõhja külla (Jaak Volmer, Tartu jahindusklubi)

Aprill - võimalused uurida putukate füsioloogiat. Maaülikoolis (Katrin Jõgar)

Mai - sissejuhatus sordiaretusse.Õppekäik Polli aedadesse (Ave Kikas)

 

2007/2008

September - milleks meile loodusturism? Õppekäik Alam-Pedja looduskaitseala Kirna matkarajale (Juhani Püttsepp)

Oktoober - mullaprofiili kaevamine. Õppekäik Tartu-lähedasse metsa (Endla Reintam)

November – meteoorivaatlus. Õppekäik Tõraverre (Tõnis Eenmäe)

Detsember - sissejuhatus loomaanatoomiasse. Õppekäik Zoomeedikumi (Eha Järv)

Veebruar - hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel. Õppekäik limnoloogiakeskusse (Reet Laugaste)

Märts - looduse uurimisest satelliitide abiga. Loeng maaülikoolis (Urmas Peterson)

Aprill - milleks on vajalik jahipidamine? Õppekäik Palupõhja külla (Jaak Volmer, Tartu jahindusklubi)

Mai - kuidas korraldub metskond? Õppekäik Erastvere metskonda (Priit Kask, Erastvere metskond)

  

2008/2009

September - millest võiks meile kõnelda üks looduse õpperada? Käik Alam-Pedja looduskaitseala Kirna matkarajale (Juhani Püttsepp)

November - mis juhtub putukatega sügisel ja kuidas seda mõõta? Õppekäik maaülikooli eksperimentaalentomoloogia laborisse (Külli Hiiesaar)

November - tähistaeva ja meteooride vaatlemine. Õppekäik Tõraverre (Tõnis Eenmäe)

Detsember -milliseid ideid võiks 21. sajandi inimene üles korjata loomaanatoomia muuseumist. Õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi, anatoomiamuuseumi ja kliinikutesse (Eha Järv)

Veebruar -hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel. Õppekäik Võrtsjärve jääle, limnoloogiakeskusse ja järvemuuseumisse (Reet Laugaste)

Märts - maastikuarhitektuur – kas ka tegelikult olemas või olemas ainult kujutelmade? Loeng maaülikoolis (Anna-Liisa Unt)

Aprill- miks on tähtis aretada ja koduaias kasvatada Eesti puuvilja- ja marjasorte? Viljapuude lõikamisest. Õppekäik Polli aiandusuuringute keskusse (Ave Kikas)

Mai- kuidas vaadelda rändavaid linde? Õppekäik Aardla poldrile (Leho Luigujõe)

 

2009/2010

September - «Millest võiks meile kõnelda üks looduse õpperada». Õppekäik Alam-Pedja looduskaitseala Kirna matkarajale (Juhani Püttsepp)

Oktoober - jõe kirjeldamine. Õppekäik Elva jõe ülemjooksule (Rein Järvekülg)

November - hinnang looma välimusele ja heaolule koera ning lehma näitel. Õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi, anatoomiamuuseumi ja kliinikutesse (Eha Järv)

Detsember - tähistaeva ja geminiidide meteoorivoolu vaatlemine. Õppekäik Tõraverre (Tõnis Eenmäe)

Veebruar - kuidas tegelikult energiat säästa. Loeng maaülikoolis (Mart Hovi)

Märts - hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel. Õppekäik Võrtsjärve jääle, limnoloogiakeskusse ja järvemuuseumisse (Reet Laugaste)

Märts - märgid ja jäljed kevadises metsas. Õppekäik Laeva metsadesse (Ilmar Rootsi)

Aprill - õppekäik maaülikooli Rõhu viljapuuaeda. Viljapuude istutamine ja lõikamine (Madli Jalakas)

 

2010/2011

September - õppekäik Matsimäe-Simisalu matkarajale (Ingmar Muusikus ja Juhani Püttsepp).

September – mullaprofiili kaevamine, õppekäik Puhja lähistele (Endla Reintam).

Oktoober - maastikuarhitektuuri loeng Tallinna Inglise kolledžis ja järgnev praktikum Tallinna tänavatel (Anna-Liisa Unt).

Oktoober - õhtune õppekäik Alam-Pedja looduskaitseala Kirna matkarajale (Juhani Püttsepp).

November – õppekäik Zoomeedikumi. Spermide liikuvuse mõõtmine, kunstliku viljastamise praktiline õppus (Ants Kavak, Pille Pärn, Ülle Jaakma). Pilguheidud loomakliinikutesse ning anatoomia muuseumi (Eha Järv).

November - hinnang looma välimusele ja heaolule koera ning lehma näitel. Õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi (Eha Järv).

Detsember - Jaak Jaaniste loeng Tallinna Reaalkoolis: kooliõpilaste võimalustest astronoomias.

Detsember – Vanade eestlaste tähistaevas. Mida kujutab endast valgusreostus? (Mare Rusalepp, Tõnis Eenmäe). Õppekäik Tõraverre, Tartu observatooriumi.

Jaanuar  – müra ja selle mõõtmine. Loeng maaülikoolis (Matis Luik, Piret Kliimak).

Veebruar - hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel. Õppekäik Võrtsjärve jääle, limnoloogiakeskusse ja järvemuuseumisse (Reet Laugaste, Kristel Panksepp).

Märts - hüdrobioloogilised vaatlused talvisel Võrtsjärvel. Limnoloogiakeskuse ja järvemuuseumi külastamine (Reet Laugaste, Kristel Panksepp, Lea Tuvikene, Arvo Tuvikene).

Märts - märgid ja jäljed kevadises metsas. Õppekäik Laeva metsadesse koos jahindusteadlase Ilmar Rootsiga.

Aprill – keskkonnasõbralik toit ja keskkond. Loeng Viimsi gümnaasiumis (Sirli Pehme).

Aprill - õppekäik Rõhu viljapuuaeda. Praktiline töö: viljapuude lõikamine (Liivi Ennok).

Mai – õppekäik maaülikooli Polli aiandusuuringute keskusse. Kodumaised viljapuusordid ja väiketootmine. (Neeme Univer, Toivo Univer, Liidia Klaas).

 

2011/2012

September – Eesti huntide elust, nende käitumisest ja kaitsmisest, õhtune õppekäik Alam-Pedja looduskaitsealale ja hundiradadele (Ilmar Rootsi ja Juhani Püttsepp).

Oktoober – mullaprofiili kaevamine, õppekäik Lõuna-Eestisse (Endla Reintam).

November – hinnang looma välimusele ja heaolule koera ning lehma näitel, õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi, anatoomiamuuseumi ja kliinikutesse (Eha Järv).

Detsember – valgusreostusest ja selle mõõtmisest, õppekäik Tõraverre (Tõnis Eenmäe).

Jaanuar – müra ja selle mõõtmine, loeng maaülikooli Tehnikamajas (Märt Reinvee).

Veebruar – hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel, õppekäik Võrtsjärve jääle ja limnoloogiakeskusse (Reet Laugaste).

Märts – looduse õpperajad, õppekäik Alam-Pedja looduskaitseala Kirna matkarajale (Juhani Püttsepp).

Aprill – õunapuu lõikamine, õppekäik maaülikooli Rõhu viljapuuaeda (Liivi Ennok).

 

Jõe- ja järvekool

September – õppekäik Põlvamaa väikejärvedele (Ingmar Ott, Toomas Kõiv).

September – jõe monitooring, õppekäik Elva jõele Peedul (Sirje Vilbaste, Kai Piirsoo, Kairi Käiro, Aive Kõrs, Rein Järvekülg).

Oktoober – loeng Eesti jõgedest (Sirje Vilbaste, Peeter Pall).

November – Eesti sisevete kalad, loeng Maaülikoolis (Ervin Pihu).

Detsember – loeng Peipsi järvest (Külli Kangur, Olga Buhvestova , Kristel Panksepp).

Jaanuar – loeng planktonist kui veekogu ökosüsteemi olulisest osast. Järveuurijate elust (Juta Haberman).

Veebruar – talvine järvemonitooring Võrtsjärvel, õppekäik limnoloogiakeskusse (Reet Laugaste).

Märts – vetikad kui järveseisundi indikaatorid, algloomad meie siseveekogudes, loeng (Kairi Maileht, Priit Zingel).

Aprill – loeng veeussidest (Tarmo Timm).

Mai – Loeng Võrtsjärve uurimisest (Lea Tuvikene) ja kalade käitumisest (Arvo Tuvikene).

 

2012/2013

September – metsa kirjeldamine, õppekäik Tiksoja metsa (Peep Põntson ja Mare Leis).

Oktoober – looduse õpperajad, õppekäik Alam-Pedja looduskaitseala metsatallu (Juhani Püttsepp).

November – looma heaolule, õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi, anatoomiamuuseumi ja kliinikutesse (Eha Järv).

Detsember – Eesti taevas, õppekäik Tartu Tähetorni, planetaariumikülastus (Erik Tago ja Tõnis Eenmäe).

Jaanuar – müra ja selle mõõtmine, loeng maaülikooli Tehnikamajas (Märt Reinvee).

Veebruar – hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel, õppekäik Võrtsjärve jääle ja järveäärsesse laborisse (Reet Laugaste).

Märts – õunapuulõikus, õppekäik maaülikooli Rõhu viljapuuaeda (Liivi Ennok).

Aprill – linnulaulu kuulamine, õppekäik Raadi kalmistule Tartus (Hannes Pehlak).

 

Kursus  Lääne-Virumaa õpilastele

September –  matkarajad looduses, õppekäik Endla allikatele (Juhani Püttsepp).

Oktoober – Millest kõnelevad rabad? Õppekäik Pikasaare soos (Edgar Karofeld).

November– loomade heaolu, õppekäik maaülikooli Zoomeedikumis (Andres Aland, Eha Järv)

Detsember –  kooliõpilaste võimalustest astronoomias, õppekäik Tartu tähetorni, planetaariumikülastus (Alar Puss ja Andres Kuperjanov).

Jaanuar –  müra kui oht, mürareostuse mõõtmisest. Loeng ja praktiline töö Sagadis (Matis Luik, Märt Reinvee).

Veebruar – talvised mõõtmised järvel. Eesti järvede seire, õppekäik Uljaste järvele ( Reet Laugaste)

Märts – maastikuarhitektuur – mis see on. Loeng ja praktiline töö Sagadis (Anna-Liisa Unt).

Aprill – Eesti õunapuudest ja õunapuuaedadest, loeng ja õunapuulõikus Sagadis (Toivo Univer).

 

2013/2014

September - geoloogiline õppekäik Tartu kalmistu paljandile. Juhendab Kristel Kirsimäe.

Oktoober  –   looduse õpperajad: plussid ja miinused. Õppekäik Alam-Pedja looduskaitseala keskusesse ja Kirna matkarajale. Juhendab Juhani Püttsepp.

November –  hinnang kodulooma välimusele ja heaolule. Õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi, anatoomiamuuseumi ja kliinikutesse. Juhendab Eha Järv.

Detsember – müra ja selle mõõtmine. Loeng Tartus, maaülikooli Tehnikamajas. Lektor Märt Reinvee.

Jaanuar – «Mida võiks gümnaasiumiõpilane taevas tähele panna» Õppekäik Tartu observatooriumisse Tõraveres. Juhendab Jaak Jaaniste.

Veebruar – hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel. Õppekäik Võrtsjärve jääle ja järveäärsesse laborisse. Juhendab Reet Laugaste.

Märts – õunapuulõikus. Õppekäik maaülikooli Rõhu viljapuuaeda. Juhendavad Polli aianduskeskuse vanemteadur Toivo Univer ja Rõhu aednik Liivi Ennok.

Aprill – linnulaulu kuulamine. Õppekäik Raadi kalmistule Tartus. Juhendaja Hannes Pehlak.

 

Kursus Lüllemäe kooli õpilastele

September – järvede uurimisest. Juhendab Reet Laugaste. Käik järve äärde.

Oktoober – looduse õpperajad. Sõit Eesti lõunapiirile, Naha küla matkarajale.Juhendab Juhani Püttsepp

November – kodulooma välimus ja heaolu koera näitel. Õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi, anatoomiamuuseumi ja kliinikutesse. Juhendab Eha Järv.

Detsember – talvisest lindude vaatlemisest ja toitmisest. Juhendab Riho Kinks.

 

2014/2015

«Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse»

September – kuidas kirjeldada ühte puud (metsamees Märt Bratka, samblauurija Mare Leis, samblikuuurija Tiina Randlane).

Oktoober – looduse õpperajad: plussid ja miinused. Õppekäik Alam-Pedja looduskaitseala keskusesse ja Kirna matkarajale (Juhani Püttsepp).

November – hinnang kodulooma välimusele ja heaolule.Õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi anatoomiamuuseumi ja kliinikutesse (Eha Järv).

Detsember – aialinnud talvel ja nende lisatoitmine (Eesti Ornitoloogiaühingu direktor Andres Kalamees).

Jaanuar – hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel. Õppekäik Võrtsjärve jääle, limnoloogiakeskusse ja järvemuuseumi (Reet Laugaste).

Veebruar – taevavaatlused. Õppekäik Tartu tähetorni ja planetaariumi (Tartu Ülikooli teadusajaloolane Lea Leppik).

Märts – võimalused saada Eesti toidutootjaks. Õppekäik Cautese maiustusetööstusesse Nõos (Katrin Laikoja).

Aprill – õunapuulõikus, õppekäik maaülikooli Rõhu viljapuuaeda (Liivi Ennok).

 

«Õpime loodust märkama ja kirjeldama»

Kursus Lüllemäe kooli õpilastele

September – sõit Urvaste puuhiiglaste juurde: Tamme-Lauri tamm, Mäe-Lõhtsuu tamm, Siiriuse kask (Juhani Püttsepp ja Tamme gümnaasiumi õpilane Hanna-Annika Kuulmets).

Oktoober – maakivide uurimine.  Õppekäik Karula rahnude juurde (Kristel Kirsimäe).

November –  koera koolitus (Tiia Ariko). Õppekäik maaülikooli Märja katselauta (Birgit Aasmäe).

Detsember – tähistaevas Eesti kohal. Meie tähtkujud. Koodi ja Reha ehk Orioni vaatlus (Juhani Püttsepp).

 

2015/2016

«Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse»

September – Mida loodusfotograafias võiks algatuseks silmas pidada? Loeng ning õppekäik Vapramäe matkarajal. Juhendab fotograaf Ingmar Muusikus.

Oktoober  –   Looduse õpperajad: plussid ja miinused. Õppekäik Alam-Pedja looduskaitseala keskusesse ja Kirna matkarajale. Juhendab Juhani Püttsepp.

November –  Metsloomade ravimisest – lektor Madis Leivits. Õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi ja anatoomiamuuseumi. Juhendab Eha Järv.

Detsember – Aialinnud talvel ja nende lisatoitmine. Juhendab Eesti Ornitoloogiaühingu direktor Andres Kalamees.

Jaanuar –  Loeng kaugseirest – Urmas Peterson. Õppekäik Tartu observatooriumisse Tõraveres.

Veebruar – Hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel. Õppekäik Võrtsjärve jääle ja järveäärsesse laborisse. Juhendab Reet Laugaste.

Märts – Kevadliblikatest ja nende määramisest. Loeng – Mati Martin.

Aprill – õunapuulõikus. Õppekäik maaülikooli Rõhu viljapuuaeda. Juhendab Rõhu aednik Liivi Ennok.

 

2016/2017

«Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse»

September – „Loodusretked ja loodusfotograafia“. Kõnelevad ja pilte näitavad fotograaf Ingmar Muusikus ja Juhani Püttsepp.

Oktoober  –   Looduse õpperajad, nende head ja vead. Õppekäik Alam-Pedja kaitseala Kirna matkarajale. Juhendab Juhani Püttsepp.

November –  Metsloomade ravimisest – lektor Madis Leivits. Noore karjala karukoera Susi näitliku ülevaatuse toimetavad loomaarstid Mait Klaassen ja Maarja Tagel. Õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi ja anatoomiamuuseumi. Juhendab Eha Järv.

Detsember – Kalakajakate pikaajalised vaatlused Matsalus. Loengu peab teadur Kalev Rattiste. Aialinnud talvel ja nende lisatoitmine. Oma kogemustest kõnelevad loodusteaduste kooli vilistlased.

Jaanuar –  Õppekäik Ahhaa-keskusesse. Planetaariumi külastus, taevavaatlustest kõneleb õpetaja Hillar Uudevald. Valgusreostusest räägib Juhani Püttsepp.

Veebruar – Hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel. Õppekäik Võrtsjärve jääle ja järveäärsesse laborisse. Juhendab Reet Laugaste.

Märts – Kevadliblikatest ja nende määramisest. Loeng – Mati Martin.

Aprill – Õunapuulõikus. Õppekäik maaülikooli Rõhu viljapuuaeda. Juhendab Rõhu aednik Liivi Ennok.

 

2017/2018

«Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse»

September – „Loodusretked ja loodusfotograafia“. Kõnelevad ja pilte näitavad fotograaf Ingmar Muusikus ja Juhani Püttsepp.

Oktoober  –   Looduse õpperajad, nende head ja vead. Õppekäik Alam-Pedja kaitseala Kirna matkarajale. Juhendab Juhani Püttsepp.

November –  Loomaarstiteadus. Lektor Rainer Hõim "Sagedasemad ravijuhtumid tänapäeva loomaarsti praktikas". Õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi ja anatoomiamuuseumi. Juhendab Eha Järv.

Detsember –  Ornitoloogia. Õppejõud Eesti linnuharulduste komisjoni esimees Margus Ots „Linnuvaatlused talvel“

Jaanuar –  Õppekäik Ahhaa-keskusesse. Planetaariumi külastus, taevavaatlustest kõneleb õpetaja Hillar Uudevald. Valgusreostusest räägib Juhani Püttsepp.

Veebruar – Hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel. Õppekäik Võrtsjärve jääle ja järveäärsesse laborisse. Juhendab Reet Laugaste.

Märts – Kevadliblikatest ja nende määramisest. Loeng – Mati Martin.

Aprill – Õunapuulõikus. Õppekäik maaülikooli Rõhu viljapuuaeda. Juhendab Rõhu aednik Liivi Ennok.

 

Kuusalu ja Loksa kursuse kava

September –  Loomaarstiteadus. Lektor Rainer Hõim "Sagedasemad ravijuhtumid tänapäeva loomaarsti praktikas". Õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi ja anatoomiamuuseumi. Juhendab Eha Järv.

Oktoober  –   Looduse õpperajad, nende head ja vead. Jalgsiretk Eesti mandriosa kõige põhjapoolsemasse punkti Purekkari neemele. Juhendab Juhani Püttsepp.

Novembere –  Ornitoloogia. Õppejõud Eesti linnuharulduste komisjoni esimees Margus Ots „Linnuvaatlused talvel“

Detsember – „Loodusretked ja loodusfotograafia“. Kõneleb ja pilte näitab fotograaf Ingmar Muusikus.

Jaanuar –  "Taeva ABC". Taevavaatlustest kõneleb Ahhaa-keskusese planetaariumi tährgiid Hillar Uudevald. Valgusreostusest räägib Juhani Püttsepp.

Veebruar – Hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel. Õppekäik Kahala järvejääle. Juhendab Reet Laugaste.

Märts – Mullateadus. Aiandus. Õppejõud EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi õppedirektor Endla Reintam. Õppekäik maaülikooli Rõhu viljapuuaeda. Õunapuulõikust juhendab aednik Liivi Ennok.

Aprill – Kevadliblikatest ja nende määramisest. Loeng – Mati Martin.

 

2018/2019

«Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse»

Tartu kava

September  –  Loeng-praktikum: loodusfotograafia ABC. Õppejõud: Ingmar Muusikus.
Retk maaülikooli dendropargis.

Oktoober –  Looduse õpperajad  „Meie matkaradade head ja vead“. Õppejõud Juhani Püttsepp.  Retk Alam-Pedjal kaitsealale.

November –  Loomaarstiteadus. Eesti Maaülikooli Zoomeedikumis.Doktor Rainer Hõim kõneleb värvikatest juhtumitest oma töös väikeloomaarstina. Karjala karukoera näitlik ülevaatus valveloomaarsti poolt.Eha Järv tutvustab anatoomia muuseumi ja skeletikogu.

Detsember  –  Ornitoloogia. Ornitoloog Margit Päkk kõneleb Eesti röövlindude käekäigust.

Jaanuar –  Väljasõit Tartust Tõraverre Tartu Observatooriumisse. Astronoom Laurits Leedjärv kõneles Meie Universumist – mida võiks Maa peal asuv vaatleja sellest märgata. Juhani Püttsepp kõneles valgusreostusest. Tutvustasime tähtkujusid.

Veebruar –  Hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel.  Hüdrobioloog Kairi Maileht kõneles Eesti järvedest, tutvustas talviseid vaatlusi järvel. 

Märts –  Kevadliblikatest ja nende määramisest.  Entomoloog Mati Martin tutvustas kevadisi Eesti päevaliblikaid. 

Aprill –  Õunapuulõikus. Väljasõit Tartust maaülikooli Rõhu aiandisse. Aednik Liivi Ennok näitas noorte ja vanemate viljapuude lõikust. 

Mai –   Linnulaulu õppimine Tartu Raadi kalmistul Margus Otsa juhendamisel.

Linnulaulu õppimine Võrus Urmas Kalla juhendamisel.

Lõpueksam maaülikooli Mõisamajas. 

 

Türi-Paide kava

September –  Looduse õpperajad „Meie matkaradade head ja vead“.  Õppejõud: Juhani Püttsepp, Ilme Iloste.
Türil, väljasõit Saarjõe matkarajale.

Oktoober –   Loomaarstiteadus. Dotsent Ragnar Leming selgitab tänapäevast vaadet loomade heaolule. Karjala karukoera näitlik ülevaatus valveloomaarsti poolt. Eha Järv tutvustab anatoomia muuseumi ja skeletikogu.

November –  Ornitoloogia. Ornitoloog Margit Päkk kõneleb Eesti röövlindude käekäigust.16. mai. 

Detsember –  Loodusfotograafia. Õppejõud: Ingmar Muusikus. Loeng-praktikum: loodusfotograafia ABC

Jaanuar –   Vanemteadur Mait Lang tutvustas kaugseiret. Juhani Püttsepp kõneles valgusreostusest. (Astronoomias kodutööks valgusreostuse määramine Orioni ja Lõvi tähtkujude abil.)

Veebruar –  Hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel. Juhani Püttsepp kõneles Eesti järvedest, tegime talviseid vaatlusi Türi paisjärvel.

Märts –   Türi ja Paide õpilaste õppekäik Tartusse maaülikooli Metsamajja ja Rõhu aiandisse. Tutvusime Metsamaja laboritega. EMÜ õppeosakonna juhataja Ina Järve õpetas aerofoto põhjal kaardi valmistamist. Aednik Liivi Ennok juhendas õunapuude lõikamist.

Aaprill –  Juhani Püttsepp käis Türi õpilastele Kirna lähedal voortel tähtkujusid õpetamas.Aprill. Entomoloog Mati Martin tutvustas Paide gümnaasiumis kevadisi Eesti päevaliblikaid.

Mai –   Linnulaulu õppimine Türi kooli juures Ingmar Muusikuse juhendamisel.

Lõpueksam Türil. 

Loodusteaduste kooli pidulik lõpetamine, koos nii Tartu kui ka Türi-Paide õpperühmad ja õppejõud.

 

2019/2020

«Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse»

Tartu kava

September  –  Loeng-praktikum: loodusfotograafia ABC. Õppejõud: Ingmar Muusikus.
Retk maaülikooli dendropargis.

Oktoober –  Looduse õpperajad  „Meie matkaradade head ja vead“. Õppejõud Juhani Püttsepp ja Teele Paluots.  Retk Alam-Pedjal kaitsealale.

November –  Loomaarstiteadus. Eesti Maaülikooli Zoomeedikumis. Doktor Andžela Lehtla kontrollis näitlikult landseer Aramise  tervist. Eha Järv tutvustas anatoomia muuseumi skeletikogu.

Detsember  –  Ornitoloogia. Jaan Grosberg kõneles talvistest aialindudest ja kooliõpilaste võimalustest ornitoloogias. 

Jaanuar –  Väljasõit Tartust Tõraverre Tartu Observatooriumisse. Astronoom Laurits Leedjärv kõneles Meie Universumist – mida võiks Maa peal asuv vaatleja sellest märgata. Juhani Püttsepp kõneles valgusreostusest. Tutvustasime tähtkujusid.

Veebruar –  Hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel.  Hüdrobioloog Kairi Maileht kõneles Eesti järvedest, tutvustas talviseid vaatlusi järvel. 

Märts –  Kevadliblikatest ja nende määramisest.  Entomoloog Mati Martin tutvustas kevadisi Eesti päevaliblikaid. 

Aprill –  Õunapuulõikus. Juhani Püttsepp tutvustas video vahendusel vanema õunapuu lõikust ning selleks vajalikke tööriistu 

Mai –  kooli lõpetamine, Juhani Püttsepa tervitusvideo kooli lõpetanutele.

 

Valga kava

September  –  Loodusfotograafia. Õppejõud: Ingmar Muusikus. Loeng-praktikum: loodusfotograafia ABC

Oktoober  –  Looduse õpperajad „Silmadlahtikäik looduse radadel“.  Retkel Koiva äärde kõnelesid Juhani Püttsepp, Teele Paluots ja Mati Martin.

November  –   Loomaarstiteadus. Maaülikooli väikeloomakliiniku peaarst Piret Savvi tegi landseer Aramisele näitliku tervisekontrolli. Eha Järv tutvustas anatoomia muuseumi  skeletikogu.

Detsember –  Ornitoloogia. Jaan Grosberg kõneles talvistest aialindudest ja kooliõpilaste võimalustest ornitoloogias.  

Jaanuar –  Astronoom Laurits Leedjärv kõneles Meie Universumist – mida võiks Maa peal asuv vaatleja sellest märgata. Juhani Püttsepp kõneles valgusreostusest.

Veebruar –  Järveuurija Kairi Maileht kõneles Valga gümnaasiumis Eesti järvedest, nende seiramisest.
Hüdrobioloogilised vaatlused tehti seekord Pedeli jõe ääres.

Märts –   Kõnelesime Maaülikooli Metsamajas õpetatavatest erialadest: metsandus, taimekasvatus, maamõõtmine jt.
Entomoloog Mati Martin tutvustas kevadisi Eesti päevaliblikaid.

Aprill –  Õunapuulõikus. Juhani Püttsepp tutvustas video vahendusel vanema õunapuu lõikust ning selleks vajalikke tööriistu

Mai –  kooli lõpetamine, Juhani Püttsepa tervitusvideo kooli lõpetanutele.