Magistriõpe

PÄEVAÕPE

 

Majandus- ja sotsiaalinstituut

Õppekava

 

Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimine

(inglise õppekeelega õppekava)

Vaata õppekava

 

Metsandus- ja maaehitusinstituut

Õppekava

 

Metsamajandus1

20 õppekohta

Vaata õppekava

Metsatööstus1

20 õppekohta

Vaata õppekava

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Õppekava

 

Keskkonnakorraldus ja -poliitika

15 õppekohta

Vaata õppekava

Maastikuarhitektuur

18 õppekohta (eestikeelne päevaõpe)

13 õppekohta (inglisekeelne päevaõpe)

Vaata õppekava

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine1

20 õppekohta

Vaata õppekava

 

Tehnikainstituut

Õppekava

 

Energiakasutus2

12 õppekohta

Vaata õppekava

Tootmistehnika1/2

12 õppekohta

Vaata õppekava

 

 

SESSIOONÕPE

Majandus- ja sotsiaalinstituut

Õppekava

 

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine*

36 õppekohta

Vaata õppekava

Ökonoomika ja ettevõtlus

25 õppekohta

Vaata õppekava

 

Metsandus- ja maaehitusinstituut

Õppekava

 

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus

20 õppekohta

Vaata õppekava

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Õppekava

 

Aiandus

20 õppekohta

Vaata õppekava

Kalandus ja rakendusökoloogia

15 õppekohta

 Vaata õppekava

Keskkonnakorraldus ja -poliitika

15 õppekohta

Vaata õppekava

Loodusturism

15 õppekohta

Vaata õppekava

 

Tehnikainstituut

Õppekava

 

Energiakasutus2

15 õppekohta

Vaata õppekava

Ergonoomika2

15 õppekohta

Vaata õppekava 

Tootmistehnika1/2

15 õppekohta

Vaata õppekava

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Õppekava

 

Loomakasvatus1

12 õppekohta

Vaata õppekava

Toiduainete tehnoloogia1

15 õppekohta

Vaata õppekava

 

¹ Nutika spetsialiseerumise (SA Archimedese stipendiumi) erialad, vt lähemalt siit.

² Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse (tase 7). Loe lähemalt õppekava kirjeldusest või www.kutsekoda.ee

* Kandideerijatele, kes on omandanud vanem- või juhtivraamatupidaja kutse, antakse kehtiva kutsetunnistuse ettenäitamisel vastuvõtueeskirja lisa 4 alusel kolm konkursipunkti lisaks.