Magistriõpe

NB! Eesti Maaülikooli 2017. aasta vastuvõtutingimused avalikustatakse detsembris 2016.

 

STATSIONAARNE ÕPE

METSANDUS- JA MAAEHITUSINSTITUUT  
     Geodeesia Vaata õppekava
     Loodusvarade kasutamine ja kaitse 2016. aastal õppegruppi ei avata Vaata õppekava
     Maakorraldus ja kinnisvara planeerimine Vaata õppekava

     Metsamajandus*

Vaata õppekava
     Metsatööstus* Vaata õppekava
     Hajaenergeetika (EMÜ ja TTÜ ühisõppekava) Vaata õppekava
   
PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT  
     Aiandus Vaata õppekava
     Maastikuarhitektuur Vaata õppekava
     Maastikukaitse ja -hooldus Vaata õppekava
     Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine * Vaata õppekava
     Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia Vaata õppekava
   
TEHNIKAINSTITUUT  
     Energiakasutus** Vaata õppekava
     Ergonoomika Vaata õppekava
     Tootmistehnika*/**
Vaata õppekava
   
VETERINAARMEDITSIINI JA LOOMAKASVATUSE INSTITUUT  
     Liha- ja piimatehnoloogia * Vaata õppekava
     Loomakasvatus Vaata õppekava
   

 

KAUGÕPE

MAJANDUS- JA SOTSIAALINSTITUUT  
     Majandusarvestus ja finantsjuhtimine Vaata õppekava
     Ökonoomika ja ettevõtlus Vaata õppekava
   
PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT  
      Aiandus Vaata õppekava
      Linna- ja tööstusmaastike korraldus Vaata õppekava
      Loodusturism Vaata õppekava
   
TEHNIKAINSTITUUT  
      Tootmistehnika * Vaata õppekava

 

* Nutika spetsialiseerumise erialad, vt lähemalt siit.

** Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse (tase 7). Loe lähemalt õppekava kirjeldusest või www.kutsekoda.ee