Magistriõpe

PÄEVAÕPE

Metsandus- ja maaehitusinstituut

Eriala

 

Geodeesia ja maakorraldus (sh kinnisvara)

10 õppekohta (geodeesia päevaõpe)

10 õppekohta (maakorralduse päevaõpe)

Vaata õppekava

Metsamajandus1

20 õppekohta

Vaata õppekava

Metsatööstus1

20 õppekohta

Vaata õppekava

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Eriala

 

Maastikuarhitektuur

18 õppekohta (eestikeelne päevaõpe)

13 õppekohta (inglisekeelne päevaõpe)

Vaata õppekava

Maastikukaitse ja -hooldus

15 õppekohta

Vaata õppekava

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine1

20 õppekohta

Vaata õppekava

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia

15 õppekohta

Vaata õppekava

 

Tehnikainstituut

Eriala

 

Energiakasutus2

12 õppekohta

Vaata õppekava

Tootmistehnika1/2

12 õppekohta

Vaata õppekava

 

SESSIOONÕPE

Majandus- ja sotsiaalinstituut

Eriala

 

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine

40 õppekohta

Vaata õppekava

Ökonoomika ja ettevõtlus

30 õppekohta

Vaata õppekava

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Eriala

 

Aiandus

20 õppekohta

Vaata õppekava

Linna- ja tööstusmaastike korraldus

25 õppekohta

Vaata õppekava

Loodusturism

20 õppekohta

Vaata õppekava

 

Tehnikainstituut

Eriala

 

Energiakasutus2

15 õppekohta

Vaata õppekava

Ergonoomika2

15 õppekohta

Vaata õppekava 

Tootmistehnika1/2

15 õppekohta

Vaata õppekava

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Eriala

 

Loomakasvatus1

12 õppekohta

Vaata õppekava

Toiduainete tehnoloogia1

15 õppekohta

Vaata õppekava

 

¹ Nutika spetsialiseerumise (SA Archimedese stipendiumi) erialad, vt lähemalt siit.

² Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse (tase 7). Loe lähemalt õppekava kirjeldusest või www.kutsekoda.ee