Vastuvõtuarvud

Magistriõpe

 

Õppekava

Üliõpilaste vastuvõtuks moodustatavate õppekohtade piirarv

statsionaarne õpe

kaugõpe

Aiandus

10

10

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

25

0

Loomakasvatus

15

0

Metsamajandus

20

0

Metsatööstus

20

0

Linna- ja tööstusmaastike korraldus

0

25

Loodusturism

0

20

Loodusvarade kasutamine ja kaitse

20

0

Maastikukaitse ja –hooldus

15

0

Ökonoomika ja ettevõtlus

0

40

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine

0

40

Tootmistehnika

15

15

Ergonoomika

15

0

Energiakasutus

15

0

Maastikuarhitektuur (eestikeelne õpe)

18

0

Maastikuarhitektuur (ingliskeelne õpe)

25

0

Maakorraldus ja kinnisvara planeerimine

20

0

Geodeesia

15

0

Liha- ja piimatehnoloogia

20

0

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia

20

0