Vastuvõtukatsed

Ülikool arvestab vastuvõtukatse hindena ülikooli teiste õppekavade lõpetanute ja teiste kõrgkoolide lõputöö või -eksami hinnet vastavalt vastuvõtueeskirja lisale 2. Eelneva haridustaseme eeskirja lisas 2 nimetamata õppekavadel omandanud üliõpilaskandidaat on kohustatud sooritama vastuvõtukatse.

Üliõpilaskandidaadil on õigus konkursipunktide parandamise eesmärgil sooritada vastuvõtukatse ka juhul, kui vastuvõtueeskirja lisa 2 alusel arvestataks vastuvõtukatsena tema lõputöö või lõpueksami hinnet. Tuleb meeles pidada, et sel juhul jääb kehtima vastuvõtukatse tulemus. Oma soovist sooritada vastuvõtukatse tuleb ülikooli teavitada avalduste vastuvõtu perioodil aadressil vastuv@emu.ee.

Vastuvõtukatse toimub reedel 7. juulil 2017 algusega kell 10.00.
 

Vastuvõtukatse sisukirjeldus ja/või teemad

Õppekavad

Täiendav info

Aiandus

Vestlus toimub
Kreutzwaldi 5 ruumis D143

NB! Mõjuvatel põhjustel on võimalik vestlus sooritada teisel ajal, selleks palume saata e-kiri kadri.karp@emu.ee.

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

Linna- ja tööstusmaastike korraldus

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia

Vastuvõtukatse toimub
​Kreutzwaldi 5 ruumis D143
     

Maastikuarhitektuur

Portfoolio vastuvõtt 
vastuv@emu.ee

Portfoolio esitlemine
Kreutzwaldi 56/3 II korrus
(maastikuarhitektuuri osakond)

Maastikukaitse ja -hooldus

Vastuvõtukatse toimub
​Kreutzwaldi 5 ruumis D143        

Loomakasvatus, liha- ja piimatehnoloogia

Vastuvõtukatse toimub ​
Kreutzwaldi 1a ruumis 035

Geodeesia ja maakorraldus

Vastuvõtukatse toimub ​
Kreutzwaldi 1a ruumis 035

Ökonoomika ja ettevõtlus, majandusarvestus ja finantsjuhtimine

Vastuvõtukatse toimub ​
Kreutzwaldi 1a ruumis 033

Metsamajandus, metsatööstus

Vastuvõtukatse toimub ​
Kreutzwaldi 1a ruumis 035

Ergonoomika, energiakasutus, tootmistehnika

Vastuvõtukatse toimub ​
Kreutzwaldi 56 ruumis A107

 

Lisainfo: Eda Aitsen

tel. 731 3048

E-post: vastuv@emu.ee