Uudised

Konkurss

 

Eesti Maaülikool kuulutab välja avaliku konkursi Euroopa teadusruumi rahastamismeetme ERA-Chair toel loodud Toidu- ja kõrvalsaaduste väärindamise tehnoloogiate / Food (By-) Products Valorisation Technologies üksuse akadeemiliste ametikohtade täitmiseks 1,00 töökoormusega alates 01.06.2019 kuni 30.06.2023.

 

Jätkusuutliku toiduainete tootmise vanemteadur

Toidukeemia vanemteadur

Toiduteaduse vanemteadur

Jätkusuutliku toiduainete tootmise teadur

Toidukeemia teadur

Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia teadur 

 

Ametikohale klõpsates leiate ametikoha kirjelduse inglise keeles.

 

Struktuuriüksus ühendab maaülikoolis kõiki toiduteadusega seotud teemasid eesmärgiga täielikult väärindada taimne ja loomne tooraine.

 

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 1. aprilliks 2019. a akadeemilisele sekretärile (Fr. R. Kreutzwaldi 1, 51006 TARTU)

  • avaldus rektori nimele;
  • doktorikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni kinnitava dokumendi ärakiri;
  • CV (curriculum vitae), s.h. 
    • viimase 10 aasta jooksul ilmunud teaduspublikatsioonide nimekiri: Thomson Reuters Web of Science või Scopus andmebaasides indekseeritud publikatsioonid;
    • informatsioon töötamise kogemusest akadeemilises ja toidutööstuse valdkonnas;
    • soovitav on lisada elulookirjelduse lõppu kahe isiku andmed, kelle poole võib pöörduda kandidaadi kohta tööalase teabe saamiseks;
  • muud olulised materjalid konkursist osavõtja äranägemisel.

 

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada kirjalikult (paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil: lea.michelson@emu.ee inglise keeles.

Täpsem teave kandideerimisdokumentide ja ametikohtade nõuete kohta on saadaval EMÜ veebilehel http://www.emu.ee/toopakkumised

Lisainfo:

Ivi Jõudu, ivi.joudu@emu.ee

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent

Piia Pääso, piia.paaso@emu.ee

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskuse juhataja