Maastikuarhitektuur ja keskkonnakaitse

Maastikuarhitektuur
Keskkonnakaitse ja loodushoid

 


MAASTIKUARHITEKTUUR


Kasutusvaldkond: kohalikele omavalitsustele, kaitsealadele, metsaomanikele, ettevõtetele


Erivajadustega inimeste ligipääsetavuse audit puhkealadele ja avalikule linnaruumile.

Maastiku ja visuaalse mõju hindamine (KSH ja KMH koosseisus või eraldiseisvana)

· tuuleparkide kavandamisel;
· ekspertiis kaitsealadele kavandavate muudatuste puhul;
· avaliku linnaruumi muutmisel.

Maastikuanalüüs ja maastikukarakteri kirjelduse koostamine

· KOV, kus planeeringuga soovitakse kohaliku maastiku eripära hoida;
· kaitsealadel kaitse-eeskirjas toodud maastikukarakteri hoidmise eesmärgi
realiseerimise alusdokumendiks (sh maastiku ja visuaalse mõju hindamise
alusdokumendina);
· vaatesektori analüüs.

Muinsuskaitseekspertiis kultuurijälgederikkas maastikus ja ajaloolises
pargikeskkonnas.

Metsade maastikukujundusplaani (metsa maastikuplaani) koostamine.

Puhkealade kasutuskontseptsiooni koostamine.


Toomas Muru
lektor
Tel: 731 3139
E-post: maastikuarhitektuur@emu.ee

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Maastikuarhitektuuri osakond
Kreutzwaldi 5
51014 Tartu

 KESKKONNAKAITSE JA LOODUSHOID
 

Kasutusvaldkond: kohalikele omavalitsustele, kaitsealadele, ettevõtetele


Keskkonnakaupade hindamine ja tulu-kulu analüüs.

Kaitsealadele kaitse-eeskirjade ja kaitsekorralduskavade koostamine ning nendele
ekspertiiside tegemine.

Arengu- ja kaitsekorralduskavad omavalitsustele.

Keskkonnamõjude hindamine, keskkonnaaudit ja keskkonnariskide analüüs.

Maastikuhoolduskavade koostamine.Valdo Kuusemets
professor
Tel: 731 3770
E-post: valdo.kuusemets@emu.ee

Kalev Sepp
professor
Tel: 731 3777
E-post: kalev.sepp@emu.ee

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Keskkonnakaitse osakond
Kreutzwaldi 5
51014 Tartu