Hanked

Praktikajuhendajate koolitused

Eesti Maaülikool annab teada, et 2019. aastal sõlmitakse töövõtulepingud maaülikooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolituse läbiviimiseks järgmistes valdkondades:

 1. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus majandus- ja sotsiaalinstituudis maamajanduse valdkonna õppekaval
 2. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus tehnikainstituudis ja tehnikakolledźis tehnika- ja tehnoloogia õppekaval
 3. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudis kliinilise veterinaarmeditsiini õppekaval
 4. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudis loomakasvatuse õppekaval
 5. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudis toiduhügieeni õppekaval
 6. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudis toiduteaduse õppekaval
 7. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus põllumajandus- ja keskkonnainstituudis loodusturismi õppekaval
 8. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus põllumajandus- ja keskkonnainstituudis põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekaval
 9. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus põllumajandus- ja keskkonnainstituudis vee- ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia
 10. Koolipoolsete praktikajuhendajate koolitus õppekavade üleselt

Lisainfo: Katrin Kreegimäe katrin.kreegimae@emu.ee

EMÜ PKI Polli aiandusuuringute keskus kuulutab välja hanke laboriseadme ja seadmeosadele

Pakutavad seadmed peavad vastama järgmistele kriteeriumitele, olema samaväärsed või paremad.

1. Laboratoorne peenestusseade

 1. Pakutav seade peab olema spetsiaalselt laboratoorsete tööde läbiviimiseks mõeldud vastupidava nuga tüüpi lahendusega peenestusseade. Peenestuskambri lahenduses on pöörlev lõikeseade mis peenestab materjale lõikeseadme ja peenestuskambri seina („alaste“) ja vahetavate sõelelementide koostoimel. (seade samaväärne või parem Retsch SM300 cutting mill)
 2. Pakutav seade peab olema võimalik kasutada pehmete, elastsete, kõvade, kiudainerikaste taimeosade ja toiduliste materjalide peenestamiseks. Seadet peab olema võimalik kasutada värskete, kuivatatud ja külmutatud, materjalide peenestamiseks.
 3. Pakutav seade peab võimaldama kuni 60x80 mm läbimõõduga värskete materjaliosade peenestamise 0,25 - 20 mm läbimõõduga ühtlasteks fraktsioonideks.
 4. Nugaveski mootori võimsus peab olema suurem või võrdne 3000 W, tagades vastupidava ülekandemehhanismi kaudu piisava purustusjõu vastava kulumiskindlatele roostevabast materjalist nugadele.
 5. Seadmel peab olema võimalik reguleerida lõikeseadme pöörlemiskiirust. Maksimaalne pöörlemiskiirus peab olema vähemalt 3000 rpm.
 6. Komplektis peab sisalduma erinevaid fraktsiooni suurust võimaldavate, vahetavate sõelte komplekt. Sõelad (kuni 11 tk) peavad võimaldama valmistada astmeliselt 0,25 mm kuni 20 mm suurusega materjali fraktsioone.
 7. Seade peab olema paigaldatud eraldi tugevale raamile, mida saab kergesti teisaldada (ratastel).
 8. Peenestusseade peab sisaldama ohutut materjali sööturlahendust ja kogumisanumat.
 9. Peenestusseadme lahendus ja materjalid peavad võimaldama kõrge hügieenitaseme hoidmise ning tagama operaatori ohutuse. Vahendid kergesti puhastatavad ja hooldatavad.
 10. Laboratoorse peenestusseade komplektsus peab võimaldama töötlemisprotsessi tõrgeteta läbiviimise ja tagama seadme kauakestva kasutamise, sisaldades selleks vajaminevaid tarvikuid tööprotsessiks ja hoolduseks.
 11. Pakkuja peab tagama seadme transpordi EMÜ PKI Polli aiandusuuringute keskuse Teadmistepõhise tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskusesse aadressil: Polli, 69108, Viljandimaa.
 12. Pakkuja peab lisama täieliku eesti või inglise keelse seadme kasutusjuhendid koos hooldus- ja ohutusjuhenditega ja vajalikud kirjalikud instruktsioonid.
 13. Seadme garantii kestvus peab olema vähemalt 2 aastat.
 14. Garantii algab pärast seadme ja kasutusjuhendite üleandmist ning üleandmise-vastuvõtmiseakti allkirjastamist.

Pakkumus detailse kirjeldusega esitada kirjalikult aadressil Uko.Bleive@emu.ee hiljemalt 22.02.2019 kell 14.00. Infot hanke kohta saab eelnimetatud kontaktaadressilt.

Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus.

 

2. Metallist peenestusseadme anuma hange Retsch GM300 nugaveskile

 1. Pakutav peenestusanum peab sobima olemasolevale Retsch GM300 nugaveski seadmele.
 2. Peenestusanum peab olema metallist.
 3. Peenestusanum sisaldab lõikenugade kinnitusi ja ülekande mehhanismi.
 4. Seadme tarne Kreutzwaldi 5-D193, Tartu või EMÜ PKI Polli aiandusuuringute keskus aadressil: Polli, 69108, Viljandimaa.
 5. Seadme garantii kestvus peab olema vähemalt 2 aastat.
 6. Garantii algab pärast seadme ja kasutusjuhendite üleandmist ning üleandmise-vastuvõtmiseakti allkirjastamist.

Pakkumus detailse kirjeldusega esitada kirjalikult aadressil Uko.Bleive@emu.ee hiljemalt 22.02.2019 kell 14.00. Infot hanke kohta saab eelnimetatud kontaktaadressilt.

Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus.

 

3. Vahetatava Rootor-staator otsiku hange dispergaatorile Ultra-Turrax T25 digital, IKA

 1. Rootor –staator homogenisaator otsik peab sobima kasutada olemasoleva seadmega dispergaator Ultra-Turrax T25 digital, IKA. 
 2. Rootor-staator homogenisaatori otsik peab sobima 50 - 2.000 ml, viskoossemate materjalide peenestamiseks.
 3. Otsik samaväärne või parem kui S 25 N - 25 G Dispersing tool (IKA)
 4. Seadme tarne Kreutzwaldi 5-D193, Tartu või EMÜ PKI Polli aiandusuuringute keskus aadressil: Polli, 69108, Karksi-Nuia side, Viljandimaa.
 5. Seadme garantii kestvus peab olema vähemalt 2 aastat.
 6. Garantii algab pärast seadme ja kasutusjuhendite üleandmist ning üleandmise-vastuvõtmiseakti allkirjastamist.

Pakkumus detailse kirjeldusega esitada kirjalikult aadressil Uko.Bleive@emu.ee hiljemalt 22.02.2019 kell 14.00. Infot hanke kohta saab eelnimetatud kontaktaadressilt.

Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus.

Eesti Maaülikooli Tõnissoni maja ja EPMÜ masinakuuri maaüksuste sadevee, reovee ja veevarustuse lahenduse projekteerimine

Hanke eesmärk on saada tehnovõrkude – veevarustuse, reo- ja sadevee ehitusprojekt tööprojekti staadiumis, millele tuginedes on võimalik ehitada välja Kambja vallas Õssu külas asuva Tõnissoni maja ja EPMÜ masinakuuri maaüksuste liitumispunktid tehnovõrkudega.

Projekteerimine peab olema teostatud tööprojekti mahus. Projekteerimise protseduur ning saadav tulem peavad vastama Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, normidele ja standarditele.

Projekteerimine toimub vastavalt Tõnissoni maja ja EPMÜ masinakuuri maaüksuste detailplaneeringule ning selle lisadele, Tartu Veevärk liitumistingimustele ja tehnilisele kirjeldusele.

Hanke lisad:

 1. Lisa 1. Tehniline kirjeldus
 2. Õssu küla Tõnissoni maja ja EPMÜ masinakuuri maaüksuste detailplaneering
 3. Tartu Veevärk liitumistingimused 09.11.2018

Hanke lisad on kättesaadavad järgnevalt lingilt: https://fail.emu.ee/index.php/s/CzboLn9imPcM37B

Pakkuja peab olema seadusekohaselt registreeritud MTR-is või oma asukohamaa analoogses registris ehituse valdkonna tegevusalal projekteerimine täpsema liigitusega 1) ühisveevärk või –kanalisatsioon; ning 2) hoone- ja selle juurde kuuluv veevarustus või kanalisatsioon.

Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus

Pakkumus esitada hiljemalt 25.02.2019 kell 12.00 e-postile rauno.sirel@emu.ee Vajadusel lisainfo samalt e-posti aadressilt.

Eesti Maaülikooli Fr. R. Kreutzwaldi 3 üliõpilasesinduse ruumide ja maadlussaali trepi projekteerimine

Hanke eesmärk on saada projekt Eesti Maaülikooli spordihoones (Kreutzwaldi 3, Tartu) oleva lastenurga ümberehituseks üliõpilasesinduse ruumideks ning maadlussaali trepp, mis ühendaks II korruse maadlussaali I korruse jõusaaliga. Üliõpilasesinduse ruumid hakkavad paiknema kahel korrusel.

Projekt koos eriosadega peab olema teostatud põhiprojekti mahus. Projekteerimise protseduur ning saadav tulem peavad vastama Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, normidele ja standarditele.

Kõik projekti osad (erinevad eriosad, arhitektuurne (sh konstruktiivne) osa ja sisekujunduslik osa) peavad valmima iseseisvate projektidena. Lisaks peab projekti põhjal valmima elluviimise (ehitamise) eelarve, mis sisaldab tööde mahte, materjalide loetelu ja orienteeruvaid maksumusi.

Projekteeritava objekti asukoht: Eesti, Tartumaa, Tartu linn, F.R. Kreutzwaldi 3.

Projekteeritavat sise- ja välipinda kokku ca 200m2

Hanget täpsustav materjal ja lisad on kättesaadavad järgnevalt lingilt: https://fail.emu.ee/index.php/s/N3zBJWaIMWIHxmj

Hankelepingu kestvus 30 nädalat alates lepingu sõlmimisest.

Pakkuja peab olema seadusekohaselt registreeritud MTR-s või olemasolu korral asukohamaa analoogses registris:

a) ehituse valdkonna tegevusalal projekteerimine täpsema liigitusega 1) Arhitektuuri osa; 2) Konstruktsioonide osa; 3) Hoone- ja selle juurde kuuluva veevarustuse või kanalisatsiooni osa; 4) Sisekliima tagamise süsteem;

b) seadmetööde valdkonna tegevusalal elektritööd täpsema liigitusega elektripaigaldise projekteerimine

Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus

Pakkumus esitada hiljemalt 25.03.2019 kell 12:00 e-postile: rauno.sirel@emu.ee

Vajadusel lisainfo: Rauno Sirel, e-mail: rauno.sirel@emu.ee

Informatsiooni Eesti Maaülikooli riigihangete kohta saab Riigihangete registrist aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/HankedOtsing.html.

Soovitud hankel osalemiseks ja hankedokumentidele ligipääsemiseks sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel.

 

Eesti Maaülikooli hankekord 

Eesti Maaülikooli 2018. aasta hankeplaan

Lisainfo saamiseks võtke ühendust riigihangete talitusega

Tel: 731 3368

E-post: riigihanked@emu.ee