Hanked

EMÜ maaehituse ja veemajanduse õppetool kuulutab välja hanke õppeaine MI.1691 Arhitektuur läbi aegade loengute ja praktikumide läbiviimiseks

2018/2019 õppeaasta kevadsemestril on maaehituse ja veemajanduse õppetooli poolt läbi viia õppeaine Arhitektuur läbi aegade loengud ja praktikumid mahus 4 EAP. Aine eesmärgid, saavutatavad õpiväljundid ja sisu kirjeldus on  EMÜ õppeinfosüsteemis.

Õppetööd läbiviiv lektor peab vastama järgmistele nõuetele:

1.     Kõrgharidus (arhitektuuri, sisearhitektuuri valdkonnas)

2.     Vähemalt aastane õpetamise kogemus ülikoolis

3.     Ettevalmistatud õppematerjalide olemasolu

Pakkumus esitada aadressil Toomas.Tamm@emu.ee hiljemalt 25.02.2020 kell 12.00. Infot hanke kohta saab eelnimetatud kontaktaadressilt.

Esitatud nõuetele vastava isikuga alustatakse läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks.​

EMÜ Polli aiandusuuringute keskus kuulutab välja hanke ratastraktori ostmiseks

Üldised nõuded hangitavale ratastraktorile:

 1. Traktor ja lisaseadmed peavad olema uued, ohutud, vastama kasutusotstarbele ja olema lubatud kasutamiseks Eestis ja/või EU-maades ning omama vastavaid sertifikaate.
 2. Tarneaeg: 4 kuud  hankelepingu sõlmimisest.
 3. Traktori garantiiaeg peab olema vähemalt 2 (kaks) aastat või 3000 töötundi.
 4. Traktor peab vastama Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 08.06.2011 määrusega nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“ kehtestatud nõuetele.

Pakutav ratastraktor peab vastama järgmistele nõuetele, olema samaväärne või parem (juhul, kui nõuetes on viidatud standardile, tootmise meetodile või muule tingimuste, mida võib tõlgendada kui viidet kindale ostuallikale, tuleb selliseid tingimusi täiendada viitega „või sellega samaväärne“):

Üldparameetrid

 1. Tühimass kabiiniga 1500-1620 kg
 2. Maksimaalne pikkus 3000 mm
 3. Laius 1400-1450 mm (reguleeritav)
 4. Maksimaalne kõrgus 2350 mm
 5. Maksimaalne pöörderaadius ilma piduriteta 3000 mm

Mootor

 1. 4-silindriline vedelikjahutusega diiselmootor
 2. Mootori  võimsus alates 50 hj
 3. Mootori minimaalne kubatuur 2,2 liitrit
 4. Traktoril peab olema jahutusvedeliku soojendus mootoriplokis (seinakontaktist 220-240 V), eemaldatav süsteemi toitekaabel 5-10 m

Juhtimine, ülekanded, transmissioon, hüdraulikasüsteem

 1. Võimendusega ja reguleeritava asetusega rool
 2. Väljalülitatav nelja ratta vedu (nelivedu)
 3. Traktori esiratastel  ja tagaratastel peavad olema põllumajanduslikud rehvid. Rehvid peavad võimaldama traktoriga opereerimist aastaringselt erinevatel teekatetel ning maastikul
 4. Hüdrauliline reevers-käigukast
 5. Positsiooni regulaator ja haardekaaluvõimendi
 6. Diferentsiaali lukustus tagasillal
 7. Sõltumatu  automaatse siduriga jõuvõtuvõll taga koos eesmise jõuvõtuvõlliga.
 8. Jõuvõtuvõlli kiirused 540p/min ja 1000p/min, eesmisel 1000p/min
 9. Hüdraulikasüsteemil peab olema vähemalt 2 paari hüdroväljavõtteid
 10. Hüdraulikasüsteem peab sisaldama vähemalt kaks pumpa tootlikkusega alates 28 l/min ja ujuvasendi lülitust
 11. Tagumine kolmepunktiline rippsüsteem tõstevõimega minimaalselt 1200 kg
 12. Traktoril on esirippsüsteem, kiirhaake ühendustega ning selle juhtimine joystikuga, koos ujuvasendiga

Kabiin

 1. Traktoril on klaasist akendega lukustatavate ustega turvakabiin tagumise akna avamise võimalusega
 2. Traktoril on elektrilised klaasipuhastid nii esi- kui tagaklaasil koos pesuriga
 3. Traktori kabiin on varustatud konditsioneeri või kliimaseadmega
 4. Traktori kabiinis on reguleeritav vedrustusega juhiiste
 5. Traktori kabiinil on reguleeritavad tahavaatepeeglid ning päikesesirm esiklaasil

Elektrisüsteem, valgustus

 1. Traktoril on 12 V elektrisüsteem
 2. Traktoril on süütevõtmest käivitatav starter koos eelsoojendusasendiga
 3. Lisaks standardvarustuses olevatele tuledele kaks lisa töötuld katuse esi- ja tagaservas eraldi lülitusega
 4. Kollane vilkur paigaldatuna selliselt, et oleks tagatud selle nähtavus 360°.
 5. Standardne 7-kontaktiga haagise elektrisüsteemi ühendus
 6. Vähemalt üks 12 V pistikupesa kabiinis
 7. Raadiovalmidus koos raadio, kõlarite ja antenniga

Muud nõuded

 1. Kasutusjuhend inglise ja eesti keeles paberkandjal ja elektrooniliselt ning koolitus traktori üleandmisel
 2. Valmis sõiduk peab omama valmistaja poolt väljastatud tüübivastavuse tunnistus (CoC) ja vastama EV Maanteeameti Liiklusregistri (ARK) tehnilistele nõuetele.
 3. Pakkumus peab sisaldama ARK-s registreerimist ja registreerimise kulusid, kasutajakoolitust juhile ning transporti ja üleandmist hankija asukohas Töökojatee 1, Polli küla, Mulgi vald, Viljandimaa, 69108.                                                 

Pakkuja esitab koos pakkumusega ratastraktori tehnilised andmed selliselt, et oleks võimalik kontrollida esitatud pakkumuse vastavust. Pakkumuses maksumuses peab olema arvestatud kõikide nõutud tingimuste täitmisega. Koos pakkumusega peab esitama garantiitingimused ja hooldusgraafiku vähemalt 24 kuu kohta. 

Eduka pakkumuse valiku alused:

Nr

Kriteerium

hindamismeetod

Osakaal

1

Pakkumuse maksumus

Vähim on parim

90

2

Hoolduse  maksumus minimaalsel garantiiajal (2 a.)

Vähim on parim

5

3

Garantiiaeg töötundides (min 3000)

Suurim on parim

5

Hankija tunnistab edukaks kõige rohkem punkte saavutanud pakkumuse.

Pakkumused esitada hiljemalt 05.03.2020 kell 14.00 aadressile kersti.kahu@emu.ee. Lisainfot saab eelnimetatud aadressil.

Eesti Maaülikooli ventilatsiooni torustike puhastus

Hanke eesmärk on leida töövõtja Eesti Maaülikooli hoonete ventilatsiooni torustike puhastamiseks.

Ootame teie hinnapakkumist allpool loetletud tööde teostamiseks:

 • 1 meetri ventilatsioonitoru puhastamine
 • 1 ventilatsiooniagregaadi kuivpuhastus
 • 1 tuletõkkeklapi puhastus ja testimine
 • 1 anduri puhastus ja testimine
 • 1 plahfooni puhastus

Hinnapakkumine esitada iga nimetatud töö kohta eraldi. Hinnad esitatakse ilma ja koos käibemaksuga. Esitatud hind sisaldab kõiki kulusid, mis on seotud nimetatud tööde teostamisega.

Hinnapakkumisest lähtuvalt valib hankija tellitavate tööde mahu. Puhastus peaks toimuma ajavahemikus 29.06 - 14.08.2020.a.

Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus

Pakkumus esitada hiljemalt 04.03.2020 kell 12:00 e-postile: kalju.kivi@emu.ee Vajadusel lisainfo samalt e-posti aadressilt.

EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut kuulutab välja hanke õppeaine „VL.0830 Väikeloomakliiniku õppepraktika“ juhendajatele juhendamisoskuse koolitaja leidmiseks.

Sisu: erakliinikus praktikajuhendajate juhendamisoskuse arendamine

Koolituse maht, aeg ja koht: 6 tundi, kevad 2020, Loomade Kiirabikliinik

Nõuded lektorile: kõrgharidus (pedagoogika, semiootika); meditsiiniteenuste valdkonnas õpioskuste konsulteerimise, kõrgkoolididaktika ja juhendamise kogemus.

Lisainformatsioon: dr Aleksandr Semjonov, aleksandr.semjonov@emu.ee

Pakkumus ja koolitaja CV esitada e-posti aadressile aleksandr.semjonov@emu.ee hiljemalt 06.03.2020 kl 12.00

EMÜ MI maaehituse ja veemajanduse õpptool kuulutab välja hanke universaalse katseseadme P-20 moderniseerimiseks

Kõik käesolevas tehnilises kirjelduses toodud näitajad peavad olema nagu nõutud, nõutuga samaväärsed või paremad.

Soovime hankida olemasoleva katseseadme P-20 moderniseerimist. Pakutav moderniseeritud katseseadme tehnilised võimalused peavad olema vähemalt samasugused ja osad funktsioonid on laiendatud võimalustega, mis seisneb järgnevas:

 1. Uue hüdrojaama 100 l koostamine.
 2. Koormamiskiiruse muutmise moderniseerimine (elektriline juhtimine).
 3. Seadmele paigutada uus elektrikilp ja uus kaabeldus.
 4. Hüdraulilise süsteemi (torustik, voolikud) moderniseerimine.
 5. Seadme peasilindri tihendite vahetus.

Pakkumine peab sisaldama ka järgmist:

 1. Valminud katseseadme katsetamine.
 2. Katseseadme kalibreerimise juures viibimine ja vajadusel seadme reguleerimine tagamaks Metroserdi poolt läbi viidud kõikide mõõtmisskaalade positiivset kalibreerimist.
 3. Materjalide ja seadmete koostisosade transport.
 4. Seadmete garantiid 12 kuud alates üleandmis-vastuvõtmise akti allkirjastamisest
 5. Katseseade peab olema moderniseeritud 5 kuu jooksul alates pakkumise heakskiitmisest teavitamisest.

Katseseadme P-20 tehnilise kirjelduse koos vajalike hüdrauliliste- ja elektriskeemidega saab küsida allpool nimetatud e-posti aadressilt või telefonilt.

Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus

Pakkumine esitada hiljemalt 25.02.2020 kell 12:00 e-postile: alexander.ryabchikov@emu.ee

Vajadusel saab lisainfot: Alexander Ryabchikov, +372 53446667

Eesti Maaülikooli tehnikainstituut soovib sõlmida töövõtulepingu projektijuhiga,

kelle ülesandeks on doktorikooli Energia ja geotehnika III (Eesti Maaülikooli ASTRA projekt Väärtusahelapõhine biomajandus. SFOS: 2014-2020.4.01.16-0036) raames korraldatava doktorantide lõputöö kirjutamise bootcamp’i korraldamine.

Bootcamp toimub aprillis ühe nädala jooksul. Sellest võtab osa 5-6 doktoranti, keda juhendavad 3 EMÜ õppejõudu.

Huvi korral või täpsema info saamiseks võtta ühendust timo.kikas@emu.ee hiljemalt 28.02.2020

EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut kuulutab välja hanke lektori leidmiseks õppeaines „Väikeloomade sisehaigused“ 

Teenuse sisu:

väikeloomade hingamisteede haiguste teemaliste loengute läbiviimine veterinaarmeditsiini 4. kursuse üliõpilastele. Kursuse maht on 32 akadeemilist tundi. Kursust viiakse läbi kolme päeva jooksul.

Koolituse aeg ja koht:

kevad 2020, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi õppehoone

Nõuded lektorile:

doktorikraad veterinaarmeditsiinis või sellele vastav kvalifikatsioon, teaduspublikatsioonide olemasolu väikeloomade hingamisteede haiguste valdkonnast.

Pakkumus ja lektori CV esitada aadressile aleksandr.semjonov@emu.ee hiljemalt 29.02.2020 kl 12.00. Lisainformatsiooni saab eelnimetatud kontaktaadressilt.

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut sõlmib töövõtulepingu veterinaarmeditsiini õppekava toetava õppetöö (loengud, seminarid) läbiviimiseks

Eesti Maaülikool sõlmib töövõtulepingu veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi veterinaarmeditsiini õppekava toetava õppetöö (loengud, seminarid) läbiviimiseks loomafüsioloogia valdkonnas 2020.aasta maikuus järgmistel teemadel:

 1. Teadusandmeile toetuva teadmise edastamine:
  1. Loomade endokriinsüsteemi toimimise alused, sealhulgas hormoonide keemiline struktuur, toimemehhanism, transport ja metabolism.
  2. Erinevate endokriinorganite ja endokriinsete rakkude poolt sekreteeritavad hormoonid, nende spetsiifiline ja koostoime homöostaasi tagamisel.
 2. Analüüsioskuse ja kriitilise mõtlemise arendamine läbi kliinilistel näidetel põhineva probleemõppe. Näited hõlmavad nii koduloomi kui ka metsloomi.

Töö teostamise soovitav tähtaeg on 22.mai. Kuni 22-päevane külalisõppejõuna Eestis viibimine sisaldab vähemalt kolm teoreetilist loengut ja 1 probleemõppe seminari 4 erinevale rühmale ning teadmiste kontrolli.

Õppetöö läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: PhD või sellele vastav kraad, teadustöö ja kõrgkooli õppetöö kogemus tellitaval teemal.

Hinnapakkumus koos CV ja detailse tegevuste kirjeldusega esitada kirjalikult prof Ülle Jaakma ´le aadressil ylle.jaakma@emu.ee hiljemalt 20.02.2020 kell 17:00.

Pakkumuse hind peab sisaldama töötasu koos tööandja poolt tasutavate maksudega, mis on 33,8%. Muude kulude katmise lepivad töövõtja ja tööandja omavahel eraldi kokku. Infot hanke kohta saab eelnimetatud kontaktaadressilt.

Eduka pakkumuse valiku alus: tegevuste kirjelduse vastavus ülesandele (70%) ning madalaim pakkumuse maksumus (30%).

Tegevust finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond, Eesti Maaülikooli ASTRA projekt Väärtusahelapõhine biomajandus.

Eesti Maaülikool ostab sisse õppetöö läbiviimise teenuse majandus- ja sotsiaalinstituudis sessioonõppes perioodiks 03.02.2020-20.06.2020 alljärgnevalt:

 1. Õppetöö läbiviimine õppeaines Pangandus (3 EAP);
 2. Õppetöö läbiviimine õppeaines Majandusõigus (4 EAP).

Nõutav erialane magistrikraad ning eelnev kõrgkoolis õpetamise kogemus.

Huvi korral võtta ühendust: mall.erman@emu.ee

Informatsioon riigihangete seaduses sätestatud piirmäärasid ületavate hangete kohta on igale huvitatud isikule kättesaadav riiklikus riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

 

Eesti Maaülikooli hankekord 

Eesti Maaülikooli 2019. aasta hankeplaan

Lisainfo saamiseks võtke ühendust riigihangete talitusega

Tel: 731 3368

E-post: riigihanked@emu.ee