Hanked

EMÜ PKI hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool kuulutab välja hanke nelja poijaama uuendamiseks

 

Maaülikoolil on neli Observator OMC-7006 poijaama, mille elektroonika korralikult ei tööta või tõrkub. Hanke tulemusena tuleks välja vahetada kõikide jaamade andmelogerid ja lisada vajalikud seadmed, et poijaamad saaksid edaspidi töötada tõrgeteta.

Täpsem info olemasolevate jaamade kohta Observator kodulehel: https://observator.com/en/meteo-hydro/products/hydrological-sensors/data-buoys/omc-7006#productdetail

Pakutavad seadmed peavad vastama järgmistele kriteeriumitele, olema samaväärsed või paremad

1. Välja vahetada olemasolevate OMC poijaamade andmeloggrid uute andmelogerite vastu

1.1. Andmeloger peab suutma salvestada näite järgmistel olemasolevatelt anduritelt:

1.1.1 Ponseli lahustunud hapnik (väljund RS485)

1.1.2 Ponseli elektrijuhtivus (väljund RS485)

1.1.3. Ponseli pH (väljund RS485)

1.1.4 Ponseli hägusus (väljund RS485)

1.1.5 TriOSe pH (väljund RS485)

1.1.6 AMT CO2 (väljund 4-20 mA)

1.1.7 AIRMAR (seeria 200) multi-ilmajaamad (väljund RS232; RS422)

2. Uus andmeloger peab suutma edastada andurite mõõtetulemused üle mobiilside Maaülikooli FTP serverisse

2.1 Kasutada saab poi peal olemasolevaid antenne

2.2 Modemi peab paigaldama pakkuja

3. Uus andmeloger ja vajadusel muud lisatavad seadmed, peavad ära mahtuma olemasolevate poide kontrollerite korpustesse, mille siseläbimõõt on 134 mm ja pikkus on 250 mm

4. Uus andmeloger peab töötama olemasolevatelt akudelt ja neid aksuid ka laadima

4.1 OMC poidel on 12 V, 12 Ah akud

4.2 OMC poidel on päikesepaneelid

5. Lisatööna tuleb poide peale paigaldada ja andmelogeriga integreerida Airmari ilmajaam WX200 seeria

6. Poide pealt saadetavad mõõtetulemusi ja süsteemi diagnostilist infot (aku pinge jms) peab saama kuvada veebipõhises kasutajaliideses, mida oleks võimalik linkida Maaülikooli Järveveeb rakendusse

7. Poide töörežhiimi peab olema võimalik kaugteel muuta

 

Pakkumus esitada aadressil alo.laas@emu.ee hiljemalt 25.07.2018 kell 14:00. Infot hanke kohta saab eelnimetatud kontaktaadressilt.

 

Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus.

EMÜ PKI hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool kuulutab välja hanke Limoloogiakeskuse muulil töötava ilmajaama uuendamiseks

 

Pakutavad seadmed peavad vastama järgmistele kriteeriumitele, olema samaväärsed või paremad

1. Välja vahetada rikkis Vaisala multi-ilmajaam (WXT 510) samasuguse või samaväärse, mõne teise tootja multi-ilmajaama (nt AIRMAR WX200 seeria) vastu

2. Välja vahetada olemasolev rikkis andmeloger uue vastu

2.1. Andmeloger peab suutma salvestada näite järgmistel olemasolevatelt anduritelt:

2.1.1 Multi-ilmajaam (väljund sõltuvalt punkti 1. alusel pakutavast jaamast)

2.1.2 Novalynx Star pyranomeeter (väljund mikroV või 4-20 mA)

3. Uus andmeloger peab suutma edastada andurite mõõtetulemused Maaülikooli FTP serverisse
3.1 Ilmajaama elktrikilpi on paigaldatud valguskaabel koos meediakonverteriga, millel on Etherneti väljund

4. Uus andmeloger (ja vajadusel muud lisatavad seadmed) peab ära mahtuma olemasolevasse elektrikilpi, mille mõõdud on kõrgus 56 cm, laius 45 cm, sügavus 20 cm

5. Andmelogeri elektikilbis on püsitoide 220 V AC

6. Seadmetelt pealt saadetavad mõõtetulemusi peab saama kuvada veebipõhises kasutajaliideses, mida oleks võimalik linkida Maaülikooli Järveveeb rakendusse

7. Seadmete töörezhiimi peab olema võimalik kaugteel muuta

 

Pakkumus esitada aadressil alo.laas@emu.ee hiljemalt 25.07.2018 kell 14:00. Infot hanke kohta saab eelnimetatud kontaktaadressilt.

 

Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus.

EMÜ metsakorralduse ja metsatööstuse õppetool kuulutab välja hanke metsamõõteseadmete soetamiseks

Metsamõõteseadmed peavad vastama järgmistele kriteeriumitele, olema samaväärsed või paremad

TRUPULSE 360R Bluetooth (Laser Tecnology Inc., integreeritud digitaalne bussool, kaugusmõõtja ja kõrgusmõõtja, Bluetooth andmeside tahvelarvutiga) ja CRITERION RD1000 elektronrelaskoop (Integreeritud denroskoop ja elektronrelaskoop, maastikukalde mõõtmine, Bluetooth andmeside tahvelarvutiga).

1) Kauguse, kõrguse ja nurgamõõtja komplekt (2 tk):

 • TruPulse 360R Bluetooth
 • Implementation of dendroscope functionality into TruPulse 360R

 

TruPulse lisad:

 • Carbon telescopic monopod (incl. expanded spike)
 • TruPulse tripod/monopod "L" bracket (inc. TruPulse mounting plate assembly with calibration support, TruPulse 360R and 200X mounting bracket), TruPulse Yoke ("L" bracket 5/8 W)
 • Foliage Filter (for TruPulse 200, 360, 360R & 200X) for TruPulse 200, 360, 360R & 200X
 • Carbon telescopic monopod (incl. expanded spike)
 • Circular reflector for main measuring pole
 • Reflective prism (incl. mounting) (enable distance (laser)) for main measuring pole
 • Three-point stabilizer for reference pole

 

2) Criterion RD 1000 digitaalne relaskoop (1 tk)

Pakkumus esitada komplektina aadressil linnar.parn@emu.ee hiljemalt 01.06.2018 kell 14:00. Infot hanke kohta saab eelnimetatud kontaktaadressilt.

Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus.

EMÜ Vesiviljeluse Õppetool kuulutab välja hanke õppeotstarbeliste kalamulaažide ostuks

Õppemulaažid peavad vastama järgmistele kriteeriumitele:

 

1. Teaduslikult täpsed pisidetailideni nii anatoomiliselt kui ka värvide poolest

2. Vormid peavad olema võetud värsketelt kaladelt

3. Mulaažid valmistada vastavalt tabelis 1. soovitud mõõtmetele

4. Töö teostajal peab olema vähemalt 3 aasta pikkune kogemus erinevate Eesti kalaliikide jäljendamisega

5. Töö teostajal peab olema ette näidata vähemalt üks auhinnavõit taksidermistide rahvusvahelistel meistrivõistlustelt kalade võistlusklassis

6. Tellimuse teostamise lõpptähtaeg on 8 kuud peale hanke avaldamise kuupäeva

7. Tasumine osade kaupa vastavalt valminud esemete üleandmisele

 

Tabel 1. Mulaažid ja nende mõõtmed
 

Õppeotstarbelised lahtikäivad kalamulaažid:

Nimetus, suurus

 1. Lahti käiv ahven (Perca fluviatilis) - 35cm
 2. Lahti käiv ahven (Perca fluviatilis) - 35cm
 3. Lahti käiv vikerforell (Oncorhynchus mykiss) - 50cm


Õppeotstarbelised kalamulaažid:

Nimetus, suurus

 1. Siberi tuur (Acipenser baerii) - 70cm
 2. Angerjas (Anguilla anguilla) - 60cm
 3. Säga (Silurus glanis) - 70cm
 4. Harjus (Thymallus thymallus) - 30cm
 5. Emakala (Zoarces viviparus) - 20cm
 6. Karpkala (Cyprinus carpio) - 40cm
 7. Siig (Coregonus lavaretus) - 40cm

Pakkumine tuleb esitada kirjalikult aadressile siim.kahar@emu.ee hiljemalt 5 tööpäeva peale hanke avaldamise kuupäeva. Pakkumuses peab sisalduma pakkumuse maksumus, milles on eristatud kalamulaažide hinnad ja pakkuja kirjeldus, mille alusel on võimalik tuvastada pakkuja varasem kogemus taksidermias ja vastav kvalifikatsioon.

 

Eduka pakkumuse kriteeriumid:

 • pakkuja varasem kogemus: 60%
 • pakkumuse maksumus 40%


Hanke avaldamise kuupäev: 24.05.2018

Informatsiooni Eesti Maaülikooli riigihangete kohta saab Riigihangete registrist aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/HankedOtsing.html.

Soovitud hankel osalemiseks ja hankedokumentidele ligipääsemiseks sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel.

 

Eesti Maaülikooli 2018. aasta hankeplaan

 

Lisainfo saamiseks võtke ühendust riigihangete talitusega

Tel: 731 3368

E-post: riigihanked@emu.ee