Palgaandmed

Amet Ametiisiku.nimi Põhipalk Lisatasud ja hüvitised Muud tasud

Palga kogu-summa

Periood

Teenistus-
või töösuhte vorm

ametipalk

 


1

puhkuse-tasu

 

2

lisa-tasud

 

3

hüvitised

 


4

toetused,
preemiad, tulemus-palk

5

rektor Mait Klaassen 60000,00       5000,00 65000,00 aasta 2018 valimine
rektor Mait Klaassen 42877,44 9138,92       52016,36 aasta 2017 valimine
rektor Mait Klaassen 41006,88 7922,37     4000,00 52929,25 aasta 2016 valimine
rektor Mait Klaassen 40490,69 9203,81     4000,00 53694,50 aasta 2015 valimine
rektor Mait Klaassen 42195,98 5804,02       48000,00 aasta 2014 valimine
rektor Mait Klaassen 40935,52 7064,48       48000,00 aasta 2013 valimine
rektor Mait Klaassen 31122,32 8241,15 9587,00 366,05   49316,52 aasta 2012 valimine
rektor Mait Klaassen 33734,05 4640,24       38374,29 aasta 2011 valimine
rektor Mait Klaassen 505054,15 96540,8 1228,10     602823,05 aasta 2010 valimine
rektor Mait Klaassen 504086,25 97756,00       601842,25 aasta 2009 valimine
rektor Mait Klaassen 508884,95 91115,05 50000,00     650000,00 aasta 2008 valimine
rektor Alar Karis 281454,55 9545,45   249180,15   540180,15 01.01-30.06.2007 valimine
rektor Alar Karis 449343,90 91693,80 48000,00     589037,70 aasta 2006 valimine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006.-2010. aastate andmed on Eesti kroonides, alates 2011. aastast on andmed eurodes.