Akadeemilised ametikohad

Eesti Maaülikool kuulutab välja avaliku konkursi
 

Euroopa teadusruumi rahastamismeetme ERA Chair toel loodud võrdleva meditsiini professori / Professor of Comparative Medicine ametikoha täitmiseks


1,00 töökoormusega alates 01.01.2020 kuni 31.08.2024.


Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi juures loodav võrdleva meditsiini kompetentsikeskus edendab koostööd võrdleva ja siirdemeditsiini valdkonna teadus- ja arendusasutustega Eestis ja välismaal terviseühtsuse kontseptsioonist One World - One Health lähtudes.

Professori ülesandeks on luua interdistsiplinaarne uurimisrühm ja arendada välja kõrgetasemeline teadus- ja arendustegevus ning õppetöö võrdleva meditsiini valdkonnas.

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 15. oktoobril 2019. a akadeemilisele sekretärile (Fr. R. Kreutzwaldi 1, 51006 TARTU)

 • avaldus rektori nimele;
 • doktorikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni kinnitava dokumendi ärakiri;
 • CV (curriculum vitae), sh  
  • viimase 10 aasta jooksul ilmunud teaduspublikatsioonide nimekiri: Web of Science või Scopus andmebaasides indekseeritud publikatsioonid;
  • soovi korral 10 olulisemat publikatsiooni varasemast perioodist;
  • andmed viimasel viiel aastal tehtud õppetöö kohta;
  • soovitav on lisada elulookirjelduse lõppu kahe isiku andmed, kelle poole võib pöörduda kandidaadi kohta tööalase teabe saamiseks;
 • motivatsioonikiri (kuni 1500 sõna);
 • muud olulised materjalid konkursist osavõtja äranägemisel.

 

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada kirjalikult (paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil: lea.michelson@emu.ee inglise keeles.
 

Lisainfo:
Toomas Tiirats, toomas.tiirats@emu.ee
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor


Projekt COMBIVET on saanud toetust Euroopa Liidu Horisont 2020 teadusuuringute ja innovatsiooni programmist toetuslepingu nr 857418 alusel.

Eesti Maaülikool kuulutab välja avaliku konkursi akadeemiliste ametikohtade täitmiseks.

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Loomabiokeemia dotsent 1,00 alates 01.01.2020

Lamba- ja kitsekasvatuse lektor 1,00 alates 01.01.2020

Veterinaarimmunoloogia lektor 1,00 alates 01.01.2020

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Hüdrobioloogia teadur 1,00 alates 01.01.2020

Hüdrobioloogia teadur 1,00 alates 01.01.2020

Hüdrobioloogia teadur 1,00 alates 01.01.2020

Teadur putukate füsioloogias 1,00 alates 01.01.2020

 

Tehnikainstituut

Elektroonika lektor 1,00 alates 01.01.2020

Automatika lektor 0,50 alates 01.01.2020

 

Majandus- ja sotsiaalinstituut

Keskkonnaökonoomika nooremteadur 0,50 alates 01.01.2020

 

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 26. augusti 2019. a akadeemilisele sekretärile (Fr. R. Kreutzwaldi 1, 51006 TARTU)

 1. avaldus rektori nimele;
 2. elulookirjeldus (CV) koos viimase kümne aasta teaduspublikatsioonide loeteluga Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) vormi alusel (soovi korral kuni kümme olulisemat publikatsiooni varasemast perioodist);  CV-le lisada andmed viimase viie aasta jooksul tehtud õppetöö kohta;
 3. haridust ja/või akadeemilist kraadi kinnitava dokumendi ärakiri. Kui kõrgharidus on omandatud välismaal, on õigus kandidaadilt nõuda akadeemilise tunnustamise infokeskuse (Eesti ENIC/NARIC Keskus) hinnangut kandidaadi kvalifikatsiooni vastavuse kohta ametikohal nõutavale kvalifikatsioonile;
 4. muud olulised materjalid konkursist osavõtja äranägemisel.

 

Juhul kui kandideerijal ei ole võimalik esitada CV-d ETIS-e alusel, tuleb see koostada EMÜ veebilehel oleva vormi põhjal.

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada kirjalikult (paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil: lea.michelson@emu.ee eesti keeles.

Dotsendi ametikohale esmakordselt kandideerijalt nõutakse avaliku loengu (venia legendi) pidamist.

Nii lektori kui teaduri ametikohale kandideerides tuleb arvestada nõudega, et alates 1. jaanuarist 2020 on nendel ametikohtadel töötavatel isikutel nõutav doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

Ametikoha täiendavad nõuded on kirjeldatud ametijuhendis, mis on loetav ametikohale klõpsates.

Täpsem teave kandidaatidele esitatavate põhinõuete ja konkursi kohta akadeemiliselt sekretärilt tel 731 3063.

 

Konkursil aluseks olevad dokumendid:

„Eesti Maaülikooli korraliste õppejõudude ja teadustöötajate töölevõtu konkursi eeskirjad“ (nõukogu 28.02.2008 määrus nr 2)

„Eesti Maaülikooli õppejõudude ja teadustöötajate ametijuhend“ (nõukogu 27.11.2014 määrus nr 1-5/17)

Elulookirjeldus (CV)

 

Euroopa teadusruumi rahastamismeetme ERA-Chair toel loodud Toidu- ja kõrvalsaaduste väärindamise tehnoloogiate üksus
 

Eesti Maaülikool ootab kandidaate järgmiste akadeemiliste ametikohtade täitmiseks:
 

Toidukeemia vanemteadur 1,00 töökoormusega alates 01.09.2019 kuni 30.06.2023

Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia teadur 1,00 töökoormusega alates 01.09.2019 kuni 30.06.2023

 

Ametikohale klõpsates leiate ametikoha kirjelduse inglise keeles.

Struktuuriüksus ühendab maaülikoolis kõiki toiduteadusega seotud teemasid eesmärgiga täielikult väärindada taimne ja loomne tooraine.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 26. augustil 2019. a projekti koordinaatorile (Fr. R. Kreutzwaldi 56/5, 51014 TARTU)

 • avaldus rektori nimele;
 • doktorikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni kinnitava dokumendi ärakiri;
 • CV (curriculum vitae), s.h. 
  • viimase 10 aasta jooksul ilmunud teaduspublikatsioonide nimekiri: Web of Science või Scopus andmebaasides indekseeritud publikatsioonid;
  • informatsioon töötamise kogemusest akadeemilises ja toidutööstuse valdkonnas;
  • soovitav on lisada elulookirjelduse lõppu kahe isiku andmed, kelle poole võib pöörduda kandidaadi kohta tööalase teabe saamiseks;
 • muud olulised materjalid konkursist osavõtja äranägemisel.

 

Dokumendid palume esitada kirjalikult (paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil: ivi.joudu@emu.ee inglise keeles.

Täpsem teave kandideerimisdokumentide ja ametikohtade nõuete kohta on saadaval EMÜ veebilehel http://www.emu.ee/toopakkumised

Lisainfo:
Ivi Jõudu, ivi.joudu@emu.ee
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent

 

Projekt VALORTECH on saanud toetust Euroopa Liidu Horisont 2020 teadusuuringute ja innovatsiooni programmist toetuslepingu nr 810630 alusel.