Akadeemilised ametikohad

Majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi nõukogu valis 12. juunil direktoriametisse tagasi senise juhi Ants-Hannes Viira. Direktori ametiaeg algab 1. septembril ja kestab viis aastat.

Ants-Hannes Viira on töötanud majandus- ja sotsiaalinstituudis alates 2003. aastast.  Aastatel 2003-2007 viis ta koosseisuvälise õppejõuna läbi õppetööd ning alates 2007. aastast on töötanud teaduri ja vanemteadurina. Ants-Hannes Viira kaitses doktoritöö professor Rando Värniku ja dotsent Reet Põldaru juhendamisel Eesti Maaülikoolis 2014. aastal. Perioodil 01.01-31.08.2015 täitis Ants-Hannes Viira majandus- ja sotsiaalinstituudi direktori kohusetäitja ülesandeid ning alates 01.09.2015 on olnud direktori ametikohal.

Alates 2006. aastast on Ants-Hannes Viira Eesti teaduse infosüsteemi (ETIS) andmetel osalenud 46 teadusuuringus ja projektis nii põhitäitja kui vastutava täitjana. Autori ja kaasautorina on ta avaldanud 156 teaduspublikatsiooni, sh 12 ETISe 1.1 kategooria publikatsiooni, neist 10 alates 2015. aastast.