Mitte-akadeemilised ametikohad

Polli Aiandusuuringute Keskus

otsib oma meeskonda

majandusarvestuse peaspetsialisti

Ametikoha põhieesmärk on arendus-, planeerimis- ja aruandlusprotsessides osalemine, sealhulgas eelarvete planeerimine ja koostamine, finantsanalüüside läbiviimine ja aruandlus.

Tööülesannete hulka kuuluvad:

 • osalemine projektitaotluste eelarvete, aruannete ja maksetaotluste koostamisel;
 • arendusprojektide tehnoloogiliste lahenduste investeeringuvajaduste ja kulude arvestus ning toodete majandusliku tasuvuse analüüs;
 • eelarvete täitmise jälgimine;
 • toodete ja teenuste omahinna arvestus, hinnakirjade koostamine ja uuendamine;
 • hangete läbiviimisel osalemine ja hankeplaani koostamine koostöös valdkondade juhtidega.

Meie pakume:

 • mitmekesist tööd ja toetavat meeskonda;
 • võimalust osaleda rahvusvahelistes koostööprojektides;
 • paindlikku tööaega.

Ootused kandidaadile:

 • majandusalane kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad;
 • vähemalt 3-aastane töökogemus majandusarvestuse valdkonnas;
 • arvuti kasutamise oskus lõppkasutaja tasemel (kontoritarkvara, majandusarvestuse tarkvara ja dokumendihaldus);
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, väga hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas;
 • väga hea meeskonnatööoskus.

Kasuks tuleb:

 • töökogemus avaliku sektori organisatsioonis;
 • varasem töökogemus põllumajanduse või toidutootmise valdkonnas;
 • teadmised erinevate finantsinstrumentide ja toetusmeetmete kasutamisest.


Kandideerimiseks saada oma CV koos palgasooviga, motivatsioonikiri ja vastus küsimusele: „Millised on kaks peamist eelist ja kaks ohutegurit tänasele põllumajandussaaduste töötlejale“ hiljemalt 29.02.2020 e-posti aadressile karmen.paaso@emu.ee või aadressil Uus 2, Polli küla, Mulgi vald, Viljandimaa 69108.    

Lisainfo: Piia Pääso, piia.paaso@emu.ee, telefon +372 5061316.