Ülikool ootab hinnapakkumisi

Eesti Maaülikool müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel

kinnistu registriosa nr 165903 koosseisus olevad katastriüksused 79501:030:0021, asukoht Tartu linn, F.R.Kreutzwaldi 56e, ja 79501:030:0022, asukoht Tartu linn, F.R.Kreutzwaldi 56f. Maakasutuse sihtotstarve on 85 % tootmismaa ja 15 % ärimaa, pindala vastavalt 3335 m2 ja 3513 m2, kokku 6848 m2. Katastriüksused võõrandatakse koos ühe müügiobjektina.

Pakkumise esitamise tähtaeg on 3. mai 2018 kell 10.

Vara alghind enampakkumisel on 190 000 eurot.

Enampakkumise läbiviija ja korraldaja on Eesti Maaülikool. Pakkumised esitatakse nimetatud tähtajaks Kreutzwaldi 1 , Tartu, ruum 210. Enampakkumist läbi viiva komisjoni avalik istung algab 15 minutit pärast esitamise tähtaega Kreutzwaldi 1, Tartu, ruumis 218. Enampakkumisel osavõtutasu ei ole. Enampakkumisel osalemise ja müügilepingu sõlmimise tingimuseks on tagatisraha tasumine. Tagatisraha suurus on 10 % vara alghinnast ehk 19 000 eurot.

Esitatav pakkumine peab vastama vara võõrandamiseks kinnitatud tingimustele ja protseduurireeglitele. Kinnitatud tingimuste ja protseduurireeglite saamiseks pöörduda e-posti aadressil mare.klaos@emu.ee või tööpäeviti kell 8-11.30 ja 13.00-16.30 Kreutzwaldi 1, Tartu, ruum 210. Lisainfo tel 7313 375.

Vara ülevaatuseks kohapeal tuleb ülevaatuse aeg eelnevalt kokku leppida telefonil +372 5122 177, Aivar Šinkarev.