Ülikool ootab hinnapakkumisi

Enampakkumine

Eesti Maaülikool müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel hoonestatud kinnistu registriosa nr 1559904 koosseisus oleva katastriüksuse 45401:001:0247, asukoht Tartumaa, Meeksi vald, Järvselja küla, Olmehoone. Maakasutuse sihtotstarve on tootmismaa, pindala 2542 m2.

Enampakkumise esitamise tähtaeg on 12. oktoober 2016 kell 10.00.

Vara alghind enampakkumisel on 2000 eurot.

Enampakkumise läbiviija ja korraldaja on Eesti Maaülikool. Pakkumised esitatakse nimetatud tähtajaks Kreutzwaldi 1 , Tartu, ruum 210. Pakkumiste avamist alustatakse 15 minutit pärast esitamise tähtaega Kreutzwaldi 1, Tartu, ruumis 215. Enampakkumisel osavõtutasu ei ole. Enampakkumisel osalemise ja müügilepingu sõlmimise tingimuseks on tagatisraha tasumine. Tagatisraha suurus on 10% vara alghinnast.

Esitatav pakkumine peab vastama vara võõrandamiseks kinnitatud tingimustele ja protseduurireeglitele. Kinnitatud tingimuste ja protseduurireeglite saamiseks pöörduda e-posti aadressil mare.klaos@emu.ee või tööpäeviti kell 8-11.30 ja 13.00-16.30 Kreutzwaldi 1, Tartu, ruum 210. Lisainfo tel 7313 375.