Ülikool ootab hinnapakkumisi

Eesti Maaülikool müüb otsustuskorras

kinnistu registriosa nr 1559704 koosseisus oleva maaüksuse Pärna, asukoht Tartumaa, Võnnu vald, Ahunapalu küla, katastritunnus 91501:001:0227, elamumaa, pindala 989 m2.

Täiendavat teavet saab maaülikooli kinnisvaraosakonnas Tartus, Kreutzwaldi 1, ruum 210, Mare Klaos, tel 7313 375, e-post mare.klaos@emu.ee , tööpäeviti kell 8-11.30 ja 13.00-16.30, müügiobjekti  ülevaatamiseks pöörduda Eero Sepp´a poole tel 5111356.

 

Ostusoovi korral tuleb Eesti Maaülikoolile esitada avaldus, mis sisaldab vähemalt:

  • avaldaja nimi ja isikukood või registrikood,
  • juriidilise isiku registrikartoteegi B-osa registrikaardi kehtiv väljatrükk,
  • füüsilise isiku puhul koopia isikutunnistusest,
  • avaldaja elukoha või asukoha aadress,
  • avaldaja kontakttelefon ja e-posti aadress,
  • vara nimetus,
  • numbrite ja sõnadega väljendatud pakutav ostusumma eurodes,
  • avaldaja / pakkumise esitaja allkiri,
  • esindaja korral tema volitust tõendav dokument,
  • kinnitus selle kohta, et avaldaja / pakkumise esitaja on vara seisukorraga tutvunud ega oma maaülikoolile pretensioone.