Ülikool ootab hinnapakkumisi

Eesti Maaülikool müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel hoonestatud maaüksuse

katastritunnusega 45401:001:0278, asukoht Tartumaa, Kastre vald, Järvselja küla, Roosa. Maakasutuse sihtotstarve on elamumaa, pindala 6277 m2. Maaüksusel paiknevad 2-korruseline 8 korteriga elamu (suletud netopind 456,3 m2), puukuur (103,1 m2)  ja elanike aiamaad.

Pakkumise esitamise tähtaeg on 21. oktoober 2019 kell 10.

Vara alghind enampakkumisel on 9 600 eurot.

Enampakkumise läbiviija ja korraldaja on Eesti Maaülikool. Pakkumised esitatakse nimetatud tähtajaks Kreutzwaldi 1 , Tartu, ruum 210. Enampakkumiseks moodustatud komisjoni avalik istung algab 15 minutit pärast pakkumiste esitamise tähtaega Kreutzwaldi 1, Tartu, ruumis 218. Enampakkumisel osavõtutasu ei ole. Enampakkumisel osalemise ja müügilepingu sõlmimise tingimuseks on tagatisraha tasumine. Tagatisraha suurus on 10 % vara alghinnast.

Esitatav pakkumine peab vastama vara võõrandamiseks kinnitatud tingimustele ja protseduurireeglitele. Kinnitatud tingimuste ja protseduurireeglite ning vara kirjelduse saamiseks tuleb pöörduda e-posti aadressil mare.klaos@emu.ee või tööpäeviti kell 8-11.30 ja 13.00-16.30 Kreutzwaldi 1, Tartu, ruum 210. Lisainfo tel 7313 375.