Ülikool ootab hinnapakkumisi

Eesti Maaülikool müüb otsustuskorras

korteriomandi registriosa nr 1999004, asukoht Tartumaa, Tähtvere vald, Rõhu küla, Aiakaare tee 3-7, üldpind 52,2 m2.

Täiendavat teavet saab maaülikooli kinnisvaraosakonnas Tartus, Kreutzwaldi 1, ruum 210, Mare Klaos, tel 7313 375, e-post mare.klaos@emu.ee , tööpäeviti kell 8-11.30 ja 13.00-16.30.

Korteri ülevaatamiseks tuleb pöörduda Mati Haav´a poole tel 5209959.

 

Ostusoovi korral tuleb esitada avaldus, mis sisaldab vähemalt:

  • avaldaja nimi ja isikukood või registrikood,
  • juriidilise isiku registrikartoteegi B-osa registrikaardi kehtiv väljatrükk,
  • füüsilise isiku puhul koopia isikutunnistusest,
  • avaldaja elukoha või asukoha aadress,
  • avaldaja kontakttelefon ja e-posti aadress,
  • vara nimetus,
  • numbrite ja sõnadega väljendatud pakutav ostusumma eurodes,
  • avaldaja / pakkumise esitaja allkiri,
  • esindaja korral tema volitust tõendav dokument.

Eesti Maaülikool müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel

kinnistu registriosa nr 1559904 koosseisus oleva katastriüksuse 45401:001:0294, asukoht Tartumaa, Meeksi vald, Järvselja küla, Möldri. Maakasutuse sihtotstarve on tootmismaa, pindala 1679 m2.

Pakkumise esitamise tähtaeg on 18. oktoober 2017 kell 11.

Vara alghind enampakkumisel on 3 000 eurot.

Enampakkumise läbiviija ja korraldaja on Eesti Maaülikool. Pakkumised esitatakse nimetatud tähtajaks Kreutzwaldi 1 , Tartu, ruum 210. Pakkumiste avamist alustatakse 15 minutit pärast esitamise tähtaega Kreutzwaldi 1, Tartu, ruumis 218. Enampakkumisel osavõtutasu ei ole. Enampakkumisel osalemise ja müügilepingu sõlmimise tingimuseks on tagatisraha tasumine. Tagatisraha suurus on 10 % vara alghinnast.

Esitatav pakkumine peab vastama vara võõrandamiseks kinnitatud tingimustele ja protseduurireeglitele. Kinnitatud tingimuste ja protseduurireeglite ning soovi korral vara kirjelduse saamiseks pöörduda e-posti aadressil mare.klaos@emu.ee või tööpäeviti kell 8-11.30 ja 13.00-16.30 Kreutzwaldi 1, Tartu, ruum 210. Lisainfo tel 7313 375.

Eesti Maaülikool müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel

kinnistu registriosa nr 1559704 koosseisus oleva katastriüksuse 91501:001:0227, asukoht Tartumaa, Võnnu vald, Ahunapalu küla, Pärna. Maakasutuse sihtotstarve on elamumaa, pindala 989 m2.

Pakkumise esitamise tähtaeg on 18. oktoober 2017 kell 10.

Vara alghind enampakkumisel on 5 000 eurot.

Enampakkumise läbiviija ja korraldaja on Eesti Maaülikool. Pakkumised esitatakse nimetatud tähtajaks Kreutzwaldi 1 , Tartu, ruum 210. Pakkumiste avamist alustatakse 15 minutit pärast esitamise tähtaega Kreutzwaldi 1, Tartu, ruumis 218. Enampakkumisel osavõtutasu ei ole. Enampakkumisel osalemise ja müügilepingu sõlmimise tingimuseks on tagatisraha tasumine. Tagatisraha suurus on 10 % vara alghinnast.

Esitatav pakkumine peab vastama vara võõrandamiseks kinnitatud tingimustele ja protseduurireeglitele. Kinnitatud tingimuste ja protseduurireeglite ning soovi korral vara kirjelduse saamiseks pöörduda e-posti aadressil mare.klaos@emu.ee või tööpäeviti kell 8-11.30 ja 13.00-16.30 Kreutzwaldi 1, Tartu, ruum 210. Lisainfo tel 7313 375.