Töörühm

Rohelise ülikooli põhimõtete ja teemade integreerimine ülikooli tegevusse toimub üliõpilaste ja töötajate vabatahtlikkuse alusel.

 

Rohelise ülikooli strateegia ja tegevuste elluviimiseks moodustati 8. novembril 2017. a rektori korraldusega nr 1-9.RR/172 töörühm, kuhu kuuluvad instituutide, tugistruktuuride ja üliõpilaste esindajad:

1. Mait Klaassen – rektor, töörühma juht;

2. Elen Peetsmann – põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mahekeskus;

3. Elis Vollmer – põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taastuvenergiakeskus;

4. Merrit Shanskiy – põllumajandus- ja keskkonnainstituut, dotsent;

5. Mait Kriipsalu – metsandus- ja maaehitusinstituut, professor;

6. Irje Nutt – veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, lektor;

7. Katri Kall – majandus- ja sotsiaalinstituut, lektor;

8. Merlin Raud – tehnikainstituut, teadur;

9. Eda Aitsen – õppeosakond;

10. Martin Tikk – üliõpilasesindus;

11. Alice Närep – üliõpilasesindus;

12. Sigrit Dugin – töökeskkonna peaspetsialist;

13. Ülo Roop – kinnisvaraosakond.