Akadeemilised ametikohad

Eesti Maaülikool kuulutab välja avaliku konkursi akadeemiliste ametikohtade täitmiseks alates 1.01.2017:

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi ametikohtade täiendavad nõuded on kirjeldatud ametijuhendites, mis on loetavad vastavale ametikohale klõpsates. 

sigimisõpetuse dotsent (1,0)

lihatehnoloogia lektor (0,7)

veterinaarviroloogia lektor (1,0)

kalageneetika teadur (1,0)

reproduktiivimmunoloogia teadur (0,25)

sigimisbioloogia teadur (1,0) 

sigimisbioloogia nooremteadur (1,0) 

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

fülogeneetilise süstemaatika ja populatsioonigeneetika vanemteadur (0,1)

hüdrobotaanika vanemteadur  (1,0) – veekogude floora uuringud, loengud, looduskaitse; veetaimestiku ökoloogia ja roll veekogudes. Publitseerimine ja juhendamine 

puuviljanduse vanemteadur (1,0)

aiakultuuride biokeemia teadur (1,0)

hüdrobioloogia teadur (0.5) – valglapõhised süsinikuringe uuringud ja sellega seotud publitseerimine, õppetöö ning juhendamised

hüdrobioloogia teadur (0.5) – veetaimestikuga seotud süsinikuringe uuringud, publitseerimine, õppetöö ning juhendamised

hüdrobioloogia teadur zooplanktonoloogia erialal (1,0)

mullakeemia teadur (1,0)

taimekasvatuse teadur (1,0)

keskkonnafilosoofia  ja -eetika lektor (0,3)

keskkonnakaitse ja maastikuökoloogia lektor (1,0)

molekulaarse loomaökoloogia lektor (0,25)

taimekasvatuse lektor (1,0)

taimekasvatuse lektor (1,0)

taimeökoloogia ja praktilise looduskaitse lektor (1,0)

 

Metsandus- ja maaehitusinstituut

metsapatoloogia dotsent (1,0)

tugevusõpetuse lektor (0,5)

 

Majandus- ja sotsiaalinstituut

majandusarvestuse dotsent (0,2)

majandusarvestuse lektor (0,5)

 

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 30. septembri 2016. a tööpäeva lõpuks akadeemilisele sekretärile (Kreutzwaldi 1, 51014 TARTU)

•          avaldus rektori nimele;

•          CV (curriculum vitae) koos viimase viie aasta teaduspublikatsioonide struktureeritud loeteluga Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) vormi alusel (soovi korral kuni 5 olulisemat publikatsiooni varasemast perioodist);  CV-le lisada andmed viimasel viiel aastal tehtud õppetöö kohta;

•          haridust ja/või akadeemilist kraadi kinnitava dokumendi ärakiri;

•          muud olulised materjalid konkursist osavõtja äranägemisel.

 

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada kirjalikult (paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil: lea.michelson@emu.ee eesti keeles. Professori ametikoha kandidaat peab esitama  kandideerimisdokumendid lisaks inglise keeles.

Dotsendi ametikohale esmakordselt kandideerijalt nõutakse avaliku loengu (venia legendi) pidamist. Esmakordselt professori ametikohale kandideerijale on avaliku loengu pidamine kohustuslik juhul, kui seda ei ole tehtud varem dotsendiks kandideerimisel.

Täpsem teave kandidaatidele esitatavate põhinõuete ja konkursi kohta akadeemiliselt sekretärilt tel 731 3063.

 

Konkursil aluseks olevad dokumendid:

Rektori 1.07.2016 korraldus nr 2.1-17.RR/8 „Akadeemiliste ametikohtade konkursi väljakuulutamine“

„Eesti Maaülikooli korraliste õppejõudude ja teadustöötajate töölevõtu konkursi eeskirjad“ (nõukogu 28.02.2008 määrus nr 2)

„Eesti Maaülikooli õppejõudude ja teadustöötajate ametijuhend“ (nõukogu 27.11.2014 määrus nr 1-5/17)

 

_______________________________________________________________________________________________

 

We are hiring

 

Two appointed JUNIOR RESEARCHER positions for a research project on Modernist reinventions of the rural landscapes “MODSCAPES”


Description

In the framework of the MODSCAPES project, a collaborative research project funded under the HERA-Humanities in the European Research Area JRP-Joint Research Program 3rd call (dedicated to “Uses of the Past”), we are looking for highly talented and motivated candidates for two part-time researchers.

MODSCAPES deals with rural landscapes produced by large-scale agricultural development and colonization schemes planned in the 20th century throughout Europe and beyond. Their implementation produced new rural landscapes which have seldom been considered as a transnational research topic. Hence, MODSCAPES aims to raise awareness around this largely underestimated shared cultural heritage which stands today as a tangible evidence of recent European history.

The successful candidates will integrate within the EMÜ team, coordinated by prof. Simon Bell, which deals with three case studies (Collective farms in Estonia, Latvia and Eastern Germany).

From a methodological point of view, the candidate will contribute to the EMÜ team’s specific lead on one work package and also collect data necessary for other work packages.

Research environment

Estonian University of Life Sciences is the only university in Estonia whose priorities in academic and research activities provide the sustainable development of natural resources necessary for the existence of humans as well as the preservation of heritage and habitat. The department of landscape architecture has a wide range of research interests, many of which are related to the Estonian landscape and situation: 

 • Urban and rural landscape change and development in the Post-soviet era, for example the heritage of collective farms, military sites, industrial and housing areas.
 • Urban forestry, urban allotment gardens and urban agriculture as parts of the urban green infrastructure
 • Outdoor recreation planning, design and management
 • Forest landscape aesthetics
 • Public participation in landscape planning and management
 • Landscape and health 

These reflect the expertise and research interests of the staff as well as international research programmes.

There are a number of PhD themes under active research in relation to the above topics and the successful candidates will work alongside the researchers and doctoral students.

Tasks:

 • In relation to the MODSCAPES project:
  • To collaborate in the research project and the organization of MODSCAPES’ planned events and activities;
  • To produce conference papers and contributions, as well as collaborate in the project’s planned deliverables, including scientific papers in international journals and MODSCAPES project reports, papers, monograph and exhibition;
 • In relation to the host institution: The researchers will perform some administrative work related to the host research centre’s activities, and will assist prof. Bell in the coordination of MODSCAPES activities. In addition, they will collect data for all MODSCAPES themes in relation to the EMÜ case studies and carry out the research in connection with the specific thematic area of EMÜ: landscape. It is envisaged that one post focuses on the landscape aspects and the other focuses on collecting the data for all other aspects to feed the other partner thematic work. This will require different expertise (see below)

Requirements: Post 1 (0.5fte):

 • Master degree either in architecture and/or landscape architecture.
 • Strong interest in Modernism, rural and Soviet era heritage architecture; excellent knowledge of 20th century architectural and landscape architecture history and theory in the Soviet territories and Eastern Germany (former DDR); original perspective on the current practice and research trends in the discipline.
 • Experience in the field (archival research, fieldwork, architectural / urban / landscape design).
 • Advanced user skills in Office-like applications; excellent skills in Adobe Suite; excellent skills in 2D-vector drawing applications (Autocad or the like); knowledge of GIS applications and management of georeferenced databases is a plus.

Languages:

 • Good knowledge in English, both oral and writing, for integrating into and communicating with the European research team.
 • Good knowledge of Russian for conducting research within the Soviet or former Soviet archives, literature and for interviewing Russian speaking former residents of collective farms. Some knowledge of German is a plus. Basic knowledge of Estonian is desirable but not a requirement for this post.

Job specificities:

 • Part time 0.5 fte; candidates are free to take additional jobs inside or outside the university.
 • 3-years fixed term contract.
 • Costs for travel, international mobility stays, fieldwork, publications, equipment and purchase of research material are budgeted for by the awarded funding for the MODSCAPES project (limited amounts).
 • Location: Tartu.
 • Starting date: October 1st 2016.

Nr of positions available: 1

Career Stage:

Junior researcher (appointed)

------------------------------------------------------------------------------

Requirements: Post 2 (0.5fte):

 • Master degree in history, human geography, social studies or similar field.
 • Strong interest in Soviet era social and cultural aspects, oral history, intangible heritage; excellent knowledge of 20th century social history and theory in the Soviet territories and Eastern Germany (former DDR); original perspective on the current practice and research trends in the discipline.
 • Experience in the field (archival research, fieldwork, qualitative interviewing).
 • Advanced user skills in Office-like applications.

Languages:

 • Good knowledge in English, both oral and writing, for integrating into and communicating with the European research team.
 • Good knowledge of Estonian for conducting research within the Estonian archives and for interviewing people living on collective farms. Knowledge of Russian is a plus. Knowledge of German of Latvian is desirable but not a requirement for this post.

Job specificities:

 • Part time 0.5 fte; candidates are free to take additional jobs inside or outside the university.
 • 3-years fixed term contract.
 • Costs for travel, international mobility stays, fieldwork, publications, equipment and purchase of research material are budgeted for by the awarded funding for the MODSCAPES project (limited amounts).
 • Location: Tartu.
 • Starting date: October 1st 2016.

Nr of positions available: 1

Career Stage:

Junior researcher (appointed)

 

Applications

Please send your application, in pdf format and via email (max. 1Mb, or download link), to e-mail address personalijuht@emu.ee as soon as possible, and no later than August 5th 2016. Your application should include:

 • a motivation letter;
 • a detailed CV (including your publications list);
 • an electronic version or link to your master and/or PhD thesis;
 • the contact details of two external referees;

For stage two: short-listed candidates will be invited to an (online or face-to-face) interview, between August 10th-19th (approximately). This interview will focus on the skills and competences of the candidates.

The selected candidate will be informed before the end of August 2016, and invited to complete the administrative and scientific part of his/her application as soon as possible (by early September 2016).

The MODSCAPES partners, including the EMÜ team, are committed to equal opportunity recruitment policies.

For more details about this position, about the application process, and about the research project, please contact (ideally via email): prof Simon Bell (simon.bell@emu.ee).