Akadeemilised ametikohad

Eesti Maaülikool kuulutab välja ülikoolisisese konkursi järgmise akadeemilise ametikoha täitmiseks:
 

Tehnikainstituut

Direktor

Direktor täidab oma ülesandeid direktorina lisaülesande korras viis aastat alates 8. maist 2018.
 

Kandidaatide esitamine:

  • Direktorikandidaate võivad esitada tehnikainstituudi õppetoolide juhid, osakonna juhataja või vähemalt 5 tehnikainstituudi akadeemilist töötajat ühiselt.
  • Direktorikandidaadiks saab üles seada isiku, kes on valitud Eesti Maaülikooli õppejõu või teadustöötaja ametikohale, kellel on teaduskraad, akadeemilise töö ning juhtimiskogemus. 
  • Direktorikandidaadi ülesseadmiseks esitada akadeemilisele sekretärile kirjalik ettepanek (paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti teel) eesti keeles (esildis). Ettepanekule lisatakse kandidaadi sobivuse põhjendus koos oluliste elulooliste andmetega ning kandidaadi nõusolek kandideerimise kohta. Kandidaadi nõusoleku puudumine loetakse kandideerimisest keeldumiseks.

Kandidaatide ülesseadmise lõpptähtaeg on 12. märts 2018 kell 16.00.


Direktori valib Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi nõukogu. Konkursi aluseks on Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi direktori valimise tingimused ja kord.

Täpsem teave kandidaatidele esitatavate põhinõuete ja konkursi kohta akadeemiliselt sekretärilt tel 731 3063 või tehnikainstituudi nõukogu sekretärilt tel 731 3333 ja veebist.
 

Konkursil aluseks olevad dokumendid:

Rektori_korraldus_1_9_RR_30 TI direktori valimise välja kuulutamine

Kaskkiri_1_8_6_TI direktori konkursi kord
 

 

Eesti Maaülikool kuulutab välja ülikoolisisese konkursi järgmise akadeemilise ametikoha täitmiseks:
 

Metsandus- ja maaehitusinstituut

Direktor
Direktor täidab oma ülesandeid direktorina lisaülesande korras viis aastat alates 1. aprillist 2018.           


Kandidaatide esitamine:

  • Direktorikandidaate võivad esitada metsandus- ja maaehitusinstituudi õppetoolide juhid/hoidjad või vähemalt 5 metsandus- ja maaehitusinstituudi akadeemilist töötajat ühiselt.
  • Direktorikandidaadiks saab üles seada isiku, kes on valitud Eesti Maaülikooli õppejõu või teadustöötaja ametikohale, kellel on teaduskraad, akadeemilise töö ning juhtimiskogemus.
  • Direktorikandidaadi ülesseadmiseks esitada akadeemilisele sekretärile kirjalik ettepanek (paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti teel) eesti keeles (esildis). Ettepanekule lisatakse kandidaadi sobivuse põhjendus koos oluliste elulooliste andmetega ning kandidaadi nõusolek kandideerimise kohta. Kandidaadi nõusoleku puudumine loetakse kandideerimisest keeldumiseks.

Kandidaatide ülesseadmise lõpptähtaeg on 12. veebruar 2018 kell 16.00.

Direktori valib Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu. Konkursi aluseks on Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi direktori valimise tingimused ja kord.

Täpsem teave kandidaatidele esitatavate põhinõuete ja konkursi kohta akadeemiliselt sekretärilt tel 731 3063 või metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu sekretärilt tel 731 3155 ja veebist.
 
Konkursil aluseks olevad dokumendid:
Rektori_korraldus_1_9_RR_27_MI direktori valimise väljakuulutamine
Kaskkiri_1_8_5_0 MI direktori valimise kord

 

Metsandus- ja maaehitusinstituudi direktorikandidaadiks esitati metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli vanemteadur Marek Metslaid ja instituudi praegune direktor Toomas Timmusk.

Mõlemad direktorikandidaadid on andnud nõusoleku kandideerimiseks.

Eesti Maaülikool kuulutab välja konkursi järgmise akadeemilise ametikoha täitmiseks:

                                                                                  

Tehnikainstituut

Keskkonnafüüsika ja agrometeoroloogia lektor 1,00                       

Töölepingu algus 01.06.2018                            

 

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 15. jaanuariks 2018. a akadeemilisele sekretärile (Fr. R. Kreutzwaldi 1, 51014 TARTU)

  • avaldus rektori nimele;
  • elulookirjeldus (CV) koos viimase kümne aasta teaduspublikatsioonide loeteluga Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) vormi alusel (soovi korral kuni kümme olulisemat publikatsiooni varasemast perioodist);  CV-le lisada andmed viimase viie aasta jooksul tehtud õppetöö kohta;
  • haridust ja/või akadeemilist kraadi kinnitava dokumendi ärakiri;
  • muud olulised materjalid konkursist osavõtja äranägemisel.

 

Juhul kui kandideerijal ei ole võimalik esitada CV-d ETIS-e alusel, koostatakse see allpool olevas vormis loetletud andmete põhjal.

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada kirjalikult (paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil: lea.michelson@emu.ee eesti keeles.

Ametikoha täiendavad nõuded on kirjeldatud ametijuhendis, mis on loetav ametikohale klõpsates. 

Täpsem teave kandidaatidele esitatavate põhinõuete ja konkursi kohta akadeemiliselt sekretärilt tel 731 3063.
 

Konkursil aluseks olevad dokumendid:

Rektori 01.12.2017 korraldus nr 1-9.RR/178 „Avaliku konkursi välja kuulutamine akadeemilise ametikoha täitmiseks“

„Eesti Maaülikooli korraliste õppejõudude ja teadustöötajate töölevõtu konkursi eeskirjad“ (nõukogu 28.02.2008 määrus nr 2)

„Eesti Maaülikooli õppejõudude ja teadustöötajate ametijuhend“ (nõukogu 27.11.2014 määrus nr 1-5/17)

Elulookirjeldus (CV)