Mitte-akadeemilised ametikohad

Eesti Maaülikool võtab avatud ülikooli tööle

 

TÄIENDUSÕPPE SPETSIALISTI (asenduskoht /tähtajaline tööleping), 

kelle töökohustuste hulka kuulub:

- täiendusõppe koordineerimine koostöös instituutidega

- täienduskoolituste korraldamine

- täiendusõppijate nõustamine ja dokumentide vormistamine

 

Edukal kandidaadil on:

  • kõrgharidus (võib olla omandamisel)
  • väga hea arvuti kasutamise oskus (infosüsteemid, Word, Excel);
  • väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas
  • inglise keele oskus B2 tasemel
  • väga hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus
  • empaatiavõime, sõbralikkus, sallivus

Konkursist osavõtuks palume esitada palgasooviga avaldus ja elulookirjeldus 15. maiks 2017 e-posti aadressile: personalijuht@emu.ee või postiaadressile: Personaliosakond, Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 1A, 51014 Tartu.

Täiendav informatsioon tel 731 3174 (Riin Kikkas, avatud ülikooli juhataja)