Ümarlaud

Teenustest rahvusvahelises kõrghariduses

Eesti kõrgkoolide rahvusvahelistumise ümarlaud

 

Rahvusvahelistumise ümarlaua keskseks teemaks on toetavad teenused kõrghariduse rahvusvahelistumisel. Tähelepanu all on viisa- ja elamisloaküsimused ning inglisekeelne arstiabi Eestis. Räägime koostööst SA Archimedesega, kuulame kokkuvõtet Eesti Üliõpilaskondade Liidu korraldatud välisüliõpilaste küsitlusest, vahetame kogemusi vastuvõtuintervjuude läbi viimise osas. Ootame Sind, kõrgkooli turundus-, vastuvõtu-, õppe- või personalispetsialist, rahvusvahelistumise ümarlauale, et jagada parimaid praktikaid ning ühiselt arutleda kitsaskohtade üle.

 

Toimumisaeg: esmaspäev 22. jaanuar

Eesti Maaülikooli Tehnikamaja (Kreutzwaldi 56), ruum A204

Ümarlauda modereerib Eda Tursk, Eesti Maaülikooli välissuhete peaspetsialist

Ümarlaua töökeel on eesti keel.

 

Päevakava

9.40     Hommikukohv ja võileib

10.00   Avasõnad       

            Endla Reintam, Eesti Maaülikooli õppeprorektor

10.15   Vastuvõtuintervjuude läbi viimine. Parimad praktikad, arutelu.

            Kaisa Üprus-Tali, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalvaldkonna nõunik

11.30   Viisad ja elamisload

            Tanel Jõks, Välisministeerium

            Annika Karm, Politsei- ja piirivalveamet, migratsiooninõustaja

            Mati Voogla, Politsei- ja piirivalveamet , viisade teenuse planeerija

12.30   Lõuna

13.00   Inglisekeelne esmatasandi arstiabi Eestis

            Pille Saar, Terviseamet, esmatasandi tervishoiu osakonna juhataja

            professor Ruth Kalda, Eesti Perearstide Selts

14.30   Study Estonia hetkeseis ja tulevikuplaanid. 2017. sügisel toimunud välistudengite küsitluse tulemused

            Katrin Kiisler, SA Archimedes, hariduse rahvusvahelistumise agentuuri asejuhataja

            Britt Järvet, Eesti Üliõpilaskondade Liit, juht

16.00   Päeva kokkuvõte        

            Eda Tursk, Eesti Maaülikooli välissuhete peaspetsialist

Korraldajad jätavad endale õiguse teha päevakavas muudatusi.

 

Lisainfo:

Eda Aitsen
õppe peaspetsialist (vastuvõtt)
tel 731 3890, mob 51 943 843
eda.aitsen@emu.ee 

Registreerumine on lõppenud! Kui Sa ei jõudnud õigeaegselt end kirja panna, võta palun ühendust eda.aitsen@emu.ee