Juhised eriolukorras tegutsemiseks

Koroonaviirus: juhised eriolukorras tegutsemiseks

Info värskendatud 26.03.2020 (uus info märgitud punases kirjas)
 

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020 välja üleriigilise eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga Eestis. 

Eesti Maaülikooli jaoks tähendab see alates 16.03.2020 õppetöö viimist e-kanalitesse ja kaugõppesse. Üleriigiline eriolukord kehtib esialgu 1. maini.

Vabariigi Valitsus hindab olukorda jooksvalt ja võib anda uusi juhiseid riiklikes infokanalites. Palume nii töötajatelt kui üliõpilastelt vastutustundlikku käitumist ning üleriigiliste juhiste järgimist. 

 

Õppetöö ja üliõpilaste majutus ühiselamus

 

1. Auditoorne õppetöö Eesti Maaülikooli õppehoonetes on peatatud alates 16. märtsist 2020 kuni EV eriolukorra kehtimise lõpuni.

2. Õppetöö korraldatakse ümber e- ja distantsõppeks. Vastutavad õppejõud informeerivad üliõpilasi, sh välisüliõpilasi täpsemast õppekorraldusest ÕIS-i kaudu. Õppetöö korraldusest eriolukorras loe täpsemalt SIIT(Info failis täiendatud)

3. Kõik kuupäevad lõputööde kaitsmise osas kehtivad. Ülikool kujundab oma seisukoha lõputööde kaitsmiste ja lõpuaktuste kohta vastavalt riiklikele korraldustele. Lõputöödega seonduvat infot loe täpsemalt SIIT(Info failis täiendatud)

4. Üliõpilased, kes elavad ühiselamus ja omavad Eestis teist elukohta, peavad vabastama ajutiselt ühiselamu koha alates 16. märtsist kuni EV eriolukorra kehtimise lõpuni. Ülikool ei esita üliõpilasele eelpoolnimetatud perioodi eest ühiselamu koha arveid.

5. Välisüliõpilastel tuleb arvestada, et välisriigist Eestisse naasmisel ei taga ülikool neile ühiselamusse ligipääsu.

6. IT-alased juhendmaterjalid üliõpilastele kaugtööks loodud võimalustega leiad SIIT

7. Kuni eriolukorra lõppemiseni toimub psühholoogiline nõustamine läbi Skype'i. 

 

Teadus- ja arendustegevus

 

1. Teadus- ja arendustegevus jätkub. Ülikool tagab hoonetes olevatesse laboritesse juurdepääsu ainult laboriga seotud isikutele. Inimkontaktid laborites on viidud miinimumini.

 

Töötajad, v.a haldusdirektori haldusala töötajad

 

1. Töötamine toimub Eesti Maaülikoolis kaugtöö vormis alates 16. märtsist 2020 kuni EV eriolukorra kehtimise lõpuni.

2. Kaugtöö vormi puhul peab töötaja olema töö aja sees kättesaadav töömeilil ja telefonitsi.

3. Juhul, kui isikul ei ole ülikooli poolt antud sülearvutit, võib töötaja kasutada töö tegemiseks personaalset arvutit. Ülikooli IKT osakond edastab töötajate e-posti aadressile vastava juhendi arvuti ühendamiseks ülikooli serveriga. Ülikool lubab vajadusel koju viia ka lauaarvuti juhul, kui see on kooskõlastatud töö vahetu korraldajaga.

4. Töötajate koosolekuid ja kohtumisi tuleb korraldada läbi elektrooniliste kanalite. Õppetöö ümberkorraldamisega seotud häid praktikaid ja ideid on õppejõududel võimalus üksteisega jagada Moodle foorumis. Foorumile pääseb SIIT.

5. IT-alased juhendmaterjalid töötajatele kaugtööks loodud võimalustega leiad SIIT

6. Ülikooli hooned on alates 14. märtsist 2020 kuni EV eriolukorra kehtimise lõpuni suletud. Vajadusel pääseb töötaja ülikooli hoonesse vastava läbipääsu kiipkaardiga.

 

Eesti Maaülikooli allüksused:

 

EESTI MAAÜLIKOOLI RAAMATUKOGU

1. Eesti Maaülikooli raamatukogu on suletud alates 14. märtsist kuni EV eriolukorra kehtimise lõpuni. Info kaugtöö ja teadusandmebaaside kasutamise kohta leiad SIIT. (Info täiendatud)

 

EESTI MAAÜLIKOOLI LOOMAKLIINIK

1. Eesti Maaülikooli loomakliinik on avatud ja jätkab teenuse osutamist  kuni uue otsuseni.

 

Mida teha, kui üliõpilane/töötaja kahtlustab haigestumist?

Juhis tugineb Terviseameti soovitustele

  1. Helista nõu saamiseks oma perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220. Ära mine perearstikeskusesse, sest nii oled potentsiaalne viiruse levitaja.
  2. Suure tervisemure (nagu hingamisraskused) korral helista hädaabinumbril 112. Mitte mingil juhul ära mine abi otsima haigla erakorralise meditsiini osakonda, sest sellisel juhul levitad viirust teistele osakonnas viibijatele.
  3. Kui sa ootad parajasti koroonaviiruse proovi tulemusi või su analüüs osutus positiivseks, tuleb sul nakkushaiguse edasise leviku tõkestamiseks püsida kodus.

 

Kriisikomisjon:

 

Eesti Maaülikoolis töötab 14-liikmeline kriisikomisjon.

Eesti Maaülikooli instituutide direktorid moodustavad instituudipõhised kriisikomisjonid.

 

Kontaktid:

Ina Järve, õppeosakonna juhataja (õppetöö korraldamine)

tel 5100770, ina.jarve@emu.ee

 

Eda Tursk, välissuhete peaspetsialist (välisüliõpilased)

tel 56629293, eda.tursk@emu.ee

 

Mare Maruste, personalijuht (töötajad)

tel 5013212, mare.maruste@emu.ee

 

Lea Michelson, akadeemiline sekretär (senati ja nõukogu töö korraldamine)

tel 5118621, lea.michelson@emu.ee

 

Toivo Ilves, haldusdirektor (ühiselamud ja hooned)

tel 5056799, toivo.ilves@emu.ee

 

Rainer Banhard, IKT osakonna juhataja (infotehnoloogia)

tel 53484699, rainer.banhard@emu.ee

 

Kaire Klaus, rahandusosakonna juhataja (töötasud)

tel 5110444, kaire.klaus@emu.ee