Sündmused

EMÜ pealehe kalender


juuli 2020

Koolitus "Veiste sõratervise kool" (veebipõhine teooriaõpe + praktika Märjal)

Algus: 01.07.2020 09:15
Lõpp: 07.07.2020 16:15

Kreutzwaldi 56/1 ja Eerika Farm OÜ Märjal

Infopäev "Bioohutus piimaveisekasvatuses"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 13:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Mahetaimekasvatuse infopäev

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 14:45

Eesti Maaülikooli Mahekeskus

Mahemarjakasvatuse infopäev

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:00

Polli aiandusuuringute keskus

Aktus-vastuvõtt ja vilistlasõhtu "Mets on tarkuse (k)andja"

Algus: 17.08.2020 17:00

Eesti Rahva Muuseum

Täiendusõppe arenguseminar

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 17:00

koht täpsustamisel

Koolitus "Toiduhügieen- ja ohutus, keskaste"

Algus: 26.08.2020 09:00

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Karjatervise programmide rakendamine"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Sanitaar- ja hügieenikoolitus jahimeestele"

Algus: 27.08.2020 10:00
Lõpp: 28.08.2020 15:25

Kreutzwaldi 56/1-A303

EMÜ ja Dimediumi suvekool

Algus: 28.08.2020 09:00
Lõpp: 29.08.2020 17:00

Tartu Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 62

Koolitus "Kiirguskaitse veterinaarmeditsiinis"

Algus: 03.09.2020 10:00

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Toidu säilitamisnõuete määramine"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Konverents “Sustainable fruit and berry cultivation”

Algus: 09.09.2020 00:00
Lõpp: 10.09.2020 00:00

Polli aiandusuuringute keskus

Koolitus "Lüpsikarja sigivuse tasuvusanalüüs"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Infopäev "Karja tervis ja mikroobide resistentsus"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 13:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Toiduhügieen"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:15

Veebipõhine koolitus

Koolitus "Projekti juhtimise täienduskoolitus"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 17:00

Kreutzwaldi 56/1-A303

Infopäev "Veiste sigimisprobleemid"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 13:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine toidukäitlemisettevõttes"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Infopäev "Ravimite vastutustundlik kasutamine veisekasvatuses"

Algus: 25.09.2020 10:00

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Toiduhügieen (vene keeles)"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:15

Kreutzwaldi 56/1-A305

Infopäev "Veiste poegimisperioodi probleemid"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 13:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Toidupatogeenid"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Põllumajandusloomade heaolu - piimaveised

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:20

Koolitus "Raalprojekteerimine ja -tootmine"

Algus: 02.10.2020 10:17

Kreutzwaldi 56/1

Koolitus "Ravimite vastutustundlik kasutamine ja farmide bioturvalisus"

Algus Kell: 09:30
Lõpp Kell: 15:00

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Müügimetoodika kõigile, kes hoolivad klientidest"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:15

Kreutzwaldi 56/1-A305

Koolitus "Tööstusrobootika rakendamisvõimalused ettevõttes"

Algus: 19.10.2020 10:00

Kreutzwaldi 56/1

Koolitus "Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Kalade haigused erinevates vesiviljelussüsteemides - ohud ja keskkonnamõjud"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 16:00

Kreutzwaldi 56/1-A305