Sündmused

EMÜ pealehe kalender


veebruar 2020

Koolitus "Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus"

Algus: 20.02.2020 09:30
Lõpp: 21.02.2020 16:00

Kreutzwaldi 56/1-A303 ja Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

Koolitus "Toiduhügieen ja -ohutus, algaste"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Infopäev "Bioohutus piimaveisekasvatuses"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 13:15

Kreutzwaldi 56/1-A305

E-kursus "Toiduohutuse tagamine koduköögis"

Algus: 02.03.2020 08:00

e-kursus

Konverents "Terve loom ja tervislik toit"

Algus: 04.03.2020 00:00
Lõpp: 05.03.2020 00:00

Tartu Eesti Maaülikooli peahoone Kreutzwaldi 1

BBI JU rahvusvaheline infopäev

Algus Kell: 09:45
Lõpp Kell: 13:30

Kreutzwaldi 5-0A8

Doktoritöö kaitsmine: Kaia Kask

Algus: 05.03.2020 11:15

Kreutzwaldi 5-2A1

Koolitus "Põllumajandusettevõtte juhtimine konsulendile: Võõrkapitali kaasamine"

Algus: 06.03.2020 09:15

Paide (Nelja Kuninga Hotell, Pärnu 6)

Konverents "Loodusturism ja looduskaitse"

Algus Kell: 09:30
Lõpp Kell: 17:30

Kreutzwaldi 1a, EMÜ aula, Tartu

Konverents Agronoomia 2020

Algus: 11.03.2020 10:00

Kreutzwaldi 1a, aula

Koolitus "Maakorralduse ja katastrimõõdistamise õiguslikud küsimused"

Algus Kell: 09:10
Lõpp Kell: 17:00

Kreutzwaldi 5-2A13

Koolitus "Toidu säilitamisnõuete määramine"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Projekti juhtimise täienduskoolitus"

Algus: 16.03.2020 10:00

Kreutzwaldi 56/1-A303

Infopäev "Põllumajandusloomade heaolu- tuleviku farm"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 13:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Loeng angerja bioloogiast, kaitsest ja uuringutest

Algus Kell: 16:00
Lõpp Kell: 17:00

Räpina Aianduskool

Koolitus "Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Infopäev "Bioohutus piimaveisekasvatuses"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 13:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Sanitaar- ja hügieenikoolitus jahimeestele"

Algus: 26.03.2020 10:00
Lõpp: 27.03.2020 15:25

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Rohumaaviljelus ja sööda tootmine"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:30

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Toiduhügieen- ja ohutus, keskaste"

Algus: 01.04.2020 09:00

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Põllumajandusettevõtte juhtimine konsulendile: ühistegevus ja koostöö arendamine"

Algus: 07.04.2020 09:15

Paide (Nelja Kuninga Hotell, Pärnu 6)

Koolitus "Ravimite vastutustundlik kasutamine ja farmide bioturvalisus"

Algus Kell: 09:30
Lõpp Kell: 15:00

Kreutzwaldi 56/1-A305

Veiste sigimisprobleemid 

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 13:15

Tartu Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1 avatud ülikooli auditoorium III korrusel

Aktus-vastuvõtt ja vilistlasõhtu "Mets on tarkuse (k)andja"

Algus: 16.04.2020 17:00

Eesti Rahva Muuseum

Koolitus "Toidupatogeenid"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Loodushoidlik taimekaitse"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 14:30

Kreutzwaldi 56/1-A303

Infopäev Veiste poegimisperioodi probleemid 

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 13:15

Tartu Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1 avatud ülikooli auditoorium III korrusel

Koolitus "CNC treimine: programmeerimine, seadistamine ja opereerimine"

Algus: 24.04.2020 10:00

Kreutzwaldi 56/1-B200

Koolitus "Enesekontrolliplaani loomine ja auditeerimine" 

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Kiirguskaitse veterinaarmeditsiinis"

Algus: 04.05.2020 10:00

Kreutzwaldi 56/1-A303

Rahvusvaheline teaduskonverents „Biosystems Engineering 2020“

Algus: 06.05.2020 09:00
Lõpp: 08.05.2020 09:00

Tehnikamaja (Kreutzwaldi 56)

Koolitus "Lüpsikarja sigivuse tasuvusanalüüs"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Toiduhügieen"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Infopäev "Karja tervis ja mikroobide resistentsus"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 13:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Karjatervise programmide rakendamine

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:15

Tartu Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1 avatud ülikooli auditoorium

Kalade haigused erinevates vesiviljelussüsteemides - ohud ja keskkonnamõjud

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 16:00

Tartu Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1

Ravimite vastutustundlik kasutamine veisekasvatuses

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 13:15

Tartu Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1 avatud ülikooli auditoorium