Ülikool arvudes

Eesti Maaülikoolis õpib 2980 üliõpilast, neist:

  • Bakalaureuse- ja integreeritud õppes 1859
  • Rakendus-kõrgharidusõppes 123
  • Magistriõppes 780
  • Doktoriõppes 218

01.12.2017 seisuga töötab meil 961 inimest, neist 410 akadeemilistel töökohtadel.

Eesti Maaülikooli üliõpilaste ja töötajate arvu hetkeseisu teadasaamiseks sooritage palun päring õppeinfosüsteemist