COVID-19 info

Üldised juhised

Nakkuse vältimiseks tuleb eelkõige järgida Terviseameti juhiseid.

 • Kui tunned ennast haiglasena, siis püsi kindlasti kodus ning võta ühendust oma perearstiga. Teavita ka oma õppejõudu ja uuri, millised on võimalused puuduva osa järgi tegemiseks või, millised on võimalused õppetööl osaleda kaug- või e-meetodil. Haigusnähtudeta või kergete haigusnähtudega karantiinis olemine ei tähenda õppetööst vabastust. Õppejõul on õigus haigusnähtudega üliõpilane õpperuumidest ära saata.
 • Desinfitseeri ja pese käsi igal võimalusel. Väldi silmade, nina ja suu katsumist. Auditooriumis desinfitseeri enda järel ka kokkupuute pinnad. Ülikool tagab nii õppehoonete üldkasutatavates ruumides kui ka õpperuumides vastavad desinfitseerimisvahendid.
 • Kuigi maski kandmine on soovituslik, siis kanna siiski auditooriumis maski, nii kaitsed ennast, kaasüliõpilasi ja õppejõudu.
 • Kasutatud ühekordne mask viska ainult selleks ettenähtud ning märgistatud prügikasti! Võimalusel kanna korduvkasutatavat maski.
 • Hoia distantsi.
 • Õppehoonetes ja ühiselamus väldi kogunemisi, kursusekaaslastega rühmatöö tegemiseks kasuta pigem videosilda või mõnda teist veebipõhist lahendust.
 • Varu kannatust juhuks, kui tunniplaani tuleb ootamatusi või muudatusi. Ülikool jälgib pidevalt olukorda ning kohandub vastavalt olukorrale.
 • Ülikoolielu on kindlasti põnev ning ees on ootamas vahvad üritused, kuid siiski väldi suuremates seltskondades kohtumisi, kogunemisi või pidutsemisi.
 • Informeeri koheselt ülikooli (oma instituudi õppekorralduse spetsialisti, kontaktid leiad SIIT) kui oled kas ise nakatunud SARS-CoV-2 viirusesse või oled kokku puutunud nakatunuga või pead olema eneseisolatsioonis. Ülikool saab nii operatiivselt kohe tegutseda ning rakendada abinõud õppe ümber korraldamiseks. Kui elad ühiselamus, siis teavita ka ühiselamu töötajat.
 • Ära ehmu, et iga loengu, seminari või laboripraktikumi alguses palutakse Sul ennast registreerida. See kõik on vajalik selleks, et saaksime võimalikult kiiresti nakatumiskahtlusele jälile.
 • Soovitame kõigil enda mobiiltelefoni alla laadida rakendus HOIA. Selle abil saad kiiresti teada võimalikust lähikontaktist SARS-CoV-2 nakatunuga, võimaldades sul astuda samme enda ja teiste tervise kaitseks. Rakendus lae alla hoia.me
 • Maaülikool soovitab lähiajal igasugusest reisimisest võimalusel hoiduda. Isiklike ja õpirändega seotud vältimatute reiside planeerimisel tuleb lähtuda Välisministeeriumi antud soovitustest. Isiklikel põhjustel reisimine ja sellest tulenevad piirangud ei vabasta õppetööst.
 • Kui kuulud haiguse riskirühma, pea nõu õppekorraldusspetsialisti ja õppekava juhiga võimaluste üle õppekava läbimiseks.

Õppetöö ja piirangud

Ülikoolis puuduvad hetkel piirangud õppetöö läbiviimiseks ning õppejõud lähtub õpetamisel tema hinnangul parimast õpetamise viisist. Senisest enam võib toimuda aga e-õpet.