Doktoritööd 2019

Doktoritööde täistekstid on kättesaadavad EMÜ raamatukogu digitaalarhiivis, link avaneb doktoritöö pealkirjale klõpsates.

 

30. jaanuar, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava
Sergey Kask
Virtual reality in support of sustainable tourism. Experiences from Eastern Europe
Virtuaalne reaalsus toetamas säästlikku turismi: Ida-Euroopa kogemused
Juhendajad: professor Tiiu Kull, teadur Kati Orru (Tartu Ülikool)

 

11. märts, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava
Marek Maasikmets
Determination of emission factors from anthropogenic particle sources for air emission and health impact assessment
Inimtekkeliste peenosakeste eriheidete määramine õhuemissioonide ja tervisemõjude hindamiseks
Juhendajad: professor Valdo Kuusemets, dr. Erik Teinemaa (Eesti Keskkonnauuringute Keskus), dotsent Hans Orru (Tartu Ülikool)

 

21. mai, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava

Marju Tamm
Pigment-based chemotaxonomy – efficient tool to quantify phytoplankton groups in lakes and coastal sea areas
Pigmentidel põhinev kemotaksonoomia – tõhus vahend fütoplanktoni koosseisu selgitamiseks järvedes ja rannikumeres
Juhendajad: professor Tiina Nõges, teadur Rene Freiber

 

Margot Sepp
Organic matter in temperate lakes – monitoring and connections with catchment
Orgaaniline aine parasvöötme järvedes – seire ning seosed valgalaga
Juhendaja: professor Tiina Nõges

 

6. juuni, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava
Jiayan Ye
Quantitative scaling of foliage photosynthetic characteristics and release of constitutive and induced volatiles with severity of biotic stress
Biootilise stressi kvantitatiivne mõju lehtede fotosünteesile ning konstitutiivsete ja indutseeritud lenduvate ühendite emissioonile
Juhendaja: Ülo Niinemets