Atesteerimine 2020

Atesteerimine on doktorandi õpingute ja teadustöö edukuse hindamine.

Doktoriõppe üliõpilase õppekava täitmist hinnatakse üks kord õppeaastas, hiljemalt 31. augustiks toimuval atesteerimisel.
Vastavalt ülikooliseaduse § 14 lg 3 punkt 13¹ kehtestab doktorantide atesteerimise korra ülikooli nõukogu. Alates 01.01.2016 reguleerib atesteerimisi õppekorralduseeskiri, mille leiad õpingute alusdokumentide lehelt.
Atesteerimisaruande vormi leiad dokumendivormide lehelt.
 

Atesteerimiskomisjonid

Enne atesteerimist:
1) uuenda oma andmeid ETISes;
2) kontrolli üle oma õppetulemused ÕIS-is, et kõik punktid oleks sisse kantud.
 

Atesteerimisel peavad osalema ka doktorandid, kelle akadeemiline puhkus lõppeb kas suvel või septembris (ka siis, kui olete atesteerimise hetkel akadeemilisel puhkusel). Ka neil, kes soovivad võtta pikendusaastat, on kohustuslik atesteerimine enne pikendusaastale minekut.

Atesteerimisaruanne peab kindlasti olema allkirjastatud ka vähemalt põhijuhendaja poolt.

 

1. Veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava:

Järgmine atesteerimisaeg: 17. juuni 2020 kell 9.00
Vormikohane atesteerimisaruanne ja kehtiv individuaalplaan esitada elektroonselt Andres Alandile (andres.aland@emu.ee) hiljemalt 07. juuniks 2020. Üldjuhul peab aruanne olema eestikeelne.
 
Akadeemilise puhkuse, lähetuses viibimise või muu tõttu juunikuisest hindamisest loobuvatele doktorantidele plaanime atesteerimise läbi viia 26. augustil 2020 kell 09:00 Kreutzwaldi 62 ruumis A-107. Siis atesteeritavate vormikohane atesteerimisaruanne ja kehtiv individuaalplaan on Andres Alandi meilile oodatud hiljemalt 19. augustil 2020. Vajadusel saadab põhijuhendaja atesteerimiskomisjonile oma kirjaliku hinnangu enne atesteerimist.
 
Atesteerimiseks palun ette valmistada vähemalt neli PP-slaidi järgmise informatsiooniga:
1.      Doktoritöö teema ja juhendaja(d);
2.      Doktoritöö sisuline hetkeseis vastavalt kehtivale individuaalplaanile (koos asjakohaste suuliste selgitustega);
3.      Avaldatud või ettevalmistamisel olevad artiklid ETISe klassifikatsiooni järgi;
4.      Ülevaade edaspidistest tööplaanidest.
Ettekande kestus kuni 10 min, järgnevad küsimused ja arutelu. Plaanime hakkama saada 15 minutiga doktorandi kohta.


2. Tehnikateaduse õppekava:
Järgmine atesteerimisaeg: 17. juuni, 18 juuni 2020 kell 10:00
Toimumiskoht: Kreutzwaldi 56 - B136

Vormikohane atesteerimisaruanne ja kehtiv individuaalplaan esitada Prof. Emer. Kuno Jürjensonile (kuno.jürjenson@emu.ee) hiljemalt 12.06.2020
Atesteerimisel on vajalik ka juhendaja kohalolek.

Neile, kes viibivad juunikuus akadeemilisel puhkusel või välislähetuses ja valivad seetõttu augustikuise atesteerimise, toimub atesteerimine 25. ja 26. augustil 2020 algusega kell 10:00, ruumis B136, Kreutzwaldi 56.
Atesteerimisaruande esitamine hiljemalt 19.08.2020 (kuno.jürjenson@emu.ee).
Juhendajad on samuti oodatud.

Kui selleks ajaks ei ole koosolekute läbiviimine veel lubatud, organiseerime atesteerimise videokonverentsi vormis.


3. Keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava:

Järgmine atesteerimisaeg: 31. august, 10.15, ruum 2C4

Palun saata atesteerimisaruanded 24. augustiks 2020 kristel.kirsimae@emu.ee. ;

Doktorantide atesteerimise kord ja aruande vormid on kättesaadavad EMÜ kodulehel aadressil: https://www.emu.ee/oppijale/doktorikool/doktoriope/atesteerimine/

 

4. Põllumajanduse õppekava:

Järgmine atesteerimisaeg: 31. august 2020, kell 14.15, ruum D239

Palun saata atesteerimisaruanded 24. augustiks 2020 kristel.kirsimae@emu.ee. Komisjon otsustab aruannete põhjal kes kutsutakse veebikoosolekule 22.mail 2020.

Doktorantide atesteerimise kord ja aruande vormid on kättesaadavad EMÜ kodulehel aadressil: https://www.emu.ee/oppijale/doktorikool/doktoriope/atesteerimine/

 

5. Metsanduse õppekava:
Järgmine atesteerimisaeg: 28. august, 2020 kell 10.00 videosilla vahendusel​ (https://videosild.emu.ee/b/mar-dc3-tcw)
Atesteerimisaruanded esitada hiljemalt 21. augustiks Maris Hordole (maris.hordo@emu.ee)

Atesteerimiseks ette valmistada kuni 4 slaidi:
1.    Teema ja juhendaja;
2.    Doktoritöö sisuline hetkeseis (koos suulise selgitusega);
3.    Kui on, siis avaldatud artiklid ETIS-e klassifikatsiooni järgi.
English