Doktorantide õpiränne

Toetatakse doktorantide õpirännet välisriigi ülikooli või teadusasutusse 1 kuni 10 kuu jooksul.


Palun saatke avaldused aadressile dora@emu.ee

Tähtajad 2017. aastal:
15. veebruar
15. mai
15. august
15. september
15. november


Toetust võivad taotleda Eesti Maaülikooli doktorandid, lähetuse ajal ei tohi doktorant olla akadeemilisel puhkusel.
Toetust on võimalik taotleda õpirändega seotud sõidukulude ning majutus- ja elamiskulude katteks.

Sõidutoetust on võimalik taotleda õpirände lähtekohast sihtkohta ja tagasi reisimise kulude katteks. Ainult ühel suunal reisimiseks ei ole võimalik toetust saada. Õpiränne peab algama ja lõppema samas linnas. Peale õpirännet peab stipendiaat sihtasutusele esitama õpirände marsruuti ja sõitmise aega tõendavad dokumendid.


Toetuse taotlemine ning stipendiaatide valik toimub Eesti Maaülikoolis, toetuse maksab stipendiaadile sihtasutus Archimedes.


Toetuse saamiseks tuleb aadressile dora@emu.ee esitada vabas vormis avaldus, mis sisaldab:
1. taotleja andmed (nimi, instituut, staatus, meiliaadress, telefoninumber);
2. õpirände kuupäevad;
3. õpirände sihtkoht;
4. asutuse, kuhu õppima asutakse, nimetus, aadress, viide kodulehele;
5. planeeritava õppetöö kirjeldus ning selle seotus õpitava erialaga/uurimistööga;
6. juhendaja kinnitus õppetöö vajalikkuse ning seotuse kohta õpitava erialaga/uurimistööga;
7. vastuvõtva asutuse kinnituskiri;
8. õpirände ligikaudne maksumus (elamisraha, vastavalt fikseeritud ühikuhindadele transport ja majutus).


Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond, elluviija on SA Archimedes. Täpsem info õpirände kohta SA Archimedes kodulehel.