Metsandus- ja maaehitusinstituut

Tuutorid metsanduse õppekaval

 

Airiin Vaasa, ise õpin magistriõppes metsamajandust. Kontaktid: airiin.vaasa@student.emu.ee (+372) 5893 3339, FB: Airiin Vaasa

 

Birgit Kiipus, ise õpin magistriõppes metsamajandust. Kontaktid: birgit.kiipus@student.emu.ee (+372) 5628 0076, FB: Birgit Kiipus

 

Tuutor puidutöötlemise tehnoloogia õppekaval

Erik Pungar, ise õpin puidutöötlemise tehnoloogiat. Kontaktid: erik.pungar@student.emu.ee, FB: Erik Pungar

 

Maaehituse, vesiehituse ja veekaitse ning geodeesia ja maakorralduse õppekavadel ei ole kahjuks oma tuutorit. Üliõpilased võivad vajadusel pöörduda iga tuutori poole ja üldistes maaülikoolis õppimist puudutavates küsimustes saab kindlasti abi. Oma murega saab pöörduda ka üliõpilasesinduse või instituudi õppekorralduse spetsialisti poole.