Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Tuutorid toiduainete tehnoloogia õppekaval

Aet-Aveli Saag, ise õpin toiduainete tehnoloogiat. Kontaktid: aet-aveli.saag@student.emu.ee, FB: Aet-Aveli Saag

 

 

Loomakasvatuse ning veterinaarmeditsiini õppekavadel ei ole kahjuks oma tuutorit. Üliõpilased võivad vajadusel pöörduda iga tuutori poole ja üldistes maaülikoolis õppimist puudutavates küsimustes saab kindlasti abi. Oma murega saab pöörduda ka üliõpilasesinduse või instituudi õppekorralduse spetsialisti poole.