Riiklikud stipendiumid

TULEMUSSTIPENDIUMmakstakse üliõpilastele, kes on täies mahus täitnud õppekava ning on saavutanud suurepäraseid õpitulemusi. Tulemusstipendiumi info leiad siit

ERIALASTIPENDIUMi makstakse prioriteetsetes valdkondades täiskoormusega õppivatele üliõpilastele.

2019/2020. õppeaastal makstakse erialastipendiumi:

 1. Erialastipendiumi makstakse kuni 50-le protsendile järgmiste õppekavade üliõpilastele:
  1. magistriõppekava „Metsatööstus“ (kood 461);
  2. magistriõppekava „Tootmistehnika" (kood 437);
 2. Erialastipendiumi makstakse kuni 30-le protsendile järgmiste õppekavade üliõpilastele:
  1. magistriõppekava „Metsamajandus“ (kood 460);
  2. magistriõppekava „Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine“ (kood 463);
  3. magistriõppekava „Toiduainete tehnoloogia“ (455);
  4. magistriõppekava „Loomakasvatus“ (kood 449);
  5. bakalaureuseõppekava „Loomakasvatus“ (kood 396);
  6. bakalaureuseõppekava „Toiduainete tehnoloogia“ (kood 100984) (ainult enne 2018/2019. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilastele);
  7. rakenduskõrgharidusõppekava „Tehnotroonika“ (kood 81050).
  8. rakenduskõrgharidusõppekava „Puidutöötlemise tehnoloogia“ (kood 136557).

Erialastipendiumi info leiad siit

ERIVAJADUSTEGA ÜLIÕPILASTE STIPENDIUMiga toetatakse erivajadusega üliõpilasi, kellele on määratud puude raskusaste anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotuse või kõrvalekalde tõttu.

Taotlemise info leiad siit.

ASENDUSKODUTEENUSEL JA PEREKONNAS HOOLDAMISEL VIIBINUD ÜLIÕPILASTE KÕRGHARIDUSE OMANDAMIST TOETAVA STIPENDIUMiga toetatakse asenduskodus elavaid  või elanud või perekonnas hooldamisel viibinud alates 2013/2014 õa.st immatrikuleeritud üliõpilasi.

Taotlemise info leiad siit.

 

Riiklikud stipendiumid 2019/2020. õppeaastal.

Stipendiumite liigid

Kes võivad taotleda

Taotluse esitamise aeg

Taotluse esitamine

Määramise/mittemääramise otsuse tegemise tähtaeg

Erialastipendium (160 eurot kuus)

Vastaval õppekaval* täiskoormusega õppivad üliõpilased.   

Septembrikuus ja veebruarikuus – viieks õppekuuks

ÕISi kaudu

10.10.2019

 

10.03.2020

Erialastipendiumi võivad taotleda järgmiste õppekavade* üliõpilased:

1. Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (mag), 2. Loomakasvatus (mag), 3. Toiduainete tehnoloogia (mag), 4. Metsamajandus (mag),

5. Metsatööstus (mag), 6. Tootmistehnika (mag), 7. Loomakasvatus (bak),

8. Toiduainete tehnoloogia (bak) (enne 2018/2019. õa immatrikuleeritud üliõpilased), 9. Tehnotroonika (rak), 10. Puidutöötlemise tehnoloogia (rak).

Tulemusstipendium (100 eurot kuus)

 

NB! VÕTAt ei arvestata õppekava  täidetud mahu hulka.

Üliõpilased (v.a doktorandid), kes õpivad täiskoormusega õppes.

Septembrikuus ja veebruarikuus -  viieks õppekuuks

ÕISi kaudu

 

 

 

 

 

 

10.10.2019

 

10.03.2020

 

 

 

 

Erivajadustega üliõpilaste stipendium (puude raskusastmest sõltuvalt 60 – 510 eurot kuus)

Üliõpilased sh doktorandid, kes õpivad täiskoormusega/ osakoormusega õppes ja kellele on määratud puude raskusaste.

1. – 23.09.2019 -   terveks õppeaastaks (kümneks õppekuuks) või

1. – 20.02.2020 

kevadsemestriks (viieks õppekuuks).

http://taotlused.archimedes.ee

20.10.2019

 

 

 

20.03.2020

 

 

 

Asenduskoduhooldusel viibinud või eeskostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist toetav stipendium (160 eurot kuus)

Üliõpilased v.a doktorandid, kes õpivad täiskoormusega õppes.

 

20.09 – 25.10.2019  terveks aastaks (kümneks õppekuuks)

 

http://taotlused.archimedes.ee/pub_login.php

20.11.2019

 

 

Info:

Anne Lüpsik
anne.lypsik@emu.ee
731 3032
5031947