Riiklikud stipendiumid

TULEMUSSTIPENDIUMi makstakse üliõpilastele, kes on täies mahus täitnud õppekava ning on saavutanud suurepäraseid õpitulemusi. Tulemusstipendiumi info leiad siit

ERIALASTIPENDIUMi makstakse prioriteetsetes valdkondades täiskoormusega õppivatele üliõpilastele.

2017/2018. õppeaastal makstakse erialastipendiumi:

  • kuni 50 protsendile Metsamajanduse, Metsatööstuse või Tootmistehnika magistriõppe õppekavale  immatrikuleeritud üliõpilastele;
  • kuni 30 protsendile Liha- ja piimatehnoloogia või Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamise magistriõppe õppekavale, bakalaureuseõppe õppekavale Loomakasvatus ja kalakasvatus,  bakalaureuseõppe õppekavale Toiduainete tehnoloogia ning rakenduskõrgharidusõppe õppekavale Tehnotroonika immatrikuleeritud üliõpilastele.

Erialastipendiumi info leiad siit

ERIVAJADUSTEGA ÜLIÕPILASTE STIPENDIUMiga toetatakse erivajadusega üliõpilasi, kellele on määratud puude raskusaste anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotuse või kõrvalekalde tõttu.

Taotlemise info leiad siit.

ASENDUSKODUTEENUSEL JA PEREKONNAS HOOLDAMISEL VIIBINUD ÜLIÕPILASTE KÕRGHARIDUSE OMANDAMIST TOETAVA STIPENDIUMiga toetatakse asenduskodus elavaid  või elanud või perekonnas hooldamisel viibinud alates 2013/2014 õa.st immatrikuleeritud üliõpilasi.

Taotlemise info leiad siit.

Riiklikud stipendiumid 2017/2018. õppeaastal

Stipendiumite liigid

Kes võivad taotleda

Taotluse esitamise aeg

Taotluse esitamine

Määramise/mittemääramise otsuse tegemise tähtaeg

Erialastipendium (160 eurot kuus)

Vastaval õppekaval* täiskoormusega õppivad üliõpilased. 

Septembrikuus ja veebruarikuus – viieks õppekuuks

ÕISi kaudu

10.10.2017

10.03.2018

Erialastipendiumi võivad taotleda järgmiste õppekavade* üliõpilased:

1. Liha- ja piimatehnoloogia (mag), 2. Metsamajandus (mag),

3. Metsatööstus (mag), 4. Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (mag), 5. Tootmistehnika (mag), 6. Loomakasvatus (bak),

7. Toiduainete tehnoloogia (bak), 8. Tehnotroonika (rak).

Tulemusstipendium (100 eurot kuus)

NB! VÕTAt ei arvestata õppekava  täidetud mahu hulka.

Üliõpilased (v.a doktorandid), kes õpivad täiskoormusega õppes ja on täitnud õppekava ettenähtud mahus

Septembrikuus ja veebruarikuus -  viieks õppekuuks

ÕISi kaudu

10.10.2017

 

10.03.2018

Erivajadustega üliõpilaste stipendium (puude raskusastmest sõltuvalt 60 – 510 eurot kuus)

Üliõpilased sh doktorandid, kes õpivad täiskoormusega/ osakoormusega õppes ja kellele on määratud puude raskusaste

1. – 20.09.2017 terveks õppeaastaks (kümneks õppekuuks) või

1. – 20.02.2018 kevadsemestriks (viieks õppekuuks).

http://taotlused.archimedes.ee

20.10.2017

 

 

 

20.03.2018

Asenduskoduteenusel ja perekonnas hooldamisel viibinud üliõpilaste kõrghariduse omandamist toetav stipendium (160 eurot kuus)

Üliõpilased v.a doktorandid, kes õpivad täiskoormusega õppes

 

20.09 – 20.10.2017  terveks aastaks (kümneks õppekuuks)

 

http://taotlused.archimedes.ee/pub_login.php

20.11.2017

* - Erialastipendiumi võivad taotleda järgmiste õppekavade üliõpilased: 1. Liha- ja piimatehnoloogia (mag), 2. Metsamajandus (mag), 3. Metsatööstus (mag), 4. Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (mag), 5. Tootmistehnika (mag), 6. Loomakasvatus (bak), 7. Toiduainete tehnoloogia (bak), 8. Tehnotroonika (rak).

Info:

Anne Lüpsik

anne.lupsik@emu.ee

731 3032

5031947