Erialastipendium

Stipendiumi eesmärk: Motiveerida üliõpilasi õppima riigile prioriteetsetes valdkondades täiskoormusega.

 1. Erialastipendiumi makstakse kuni 50-le protsendile järgmiste õppekavade üliõpilastele:
  1. magistriõppekava „Metsatööstus“ (kood 461);
  2. magistriõppekava „Tootmistehnika" (kood 437);
 2. Erialastipendiumi makstakse kuni 30-le protsendile järgmiste õppekavade üliõpilastele:
  1. magistriõppekava „Metsamajandus“ (kood 460);
  2. magistriõppekava „Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine“ (kood 463);
  3. magistriõppekava „Toiduainete tehnoloogia“ (455);
  4. magistriõppekava „Loomakasvatus“ (kood 449);
  5. bakalaureuseõppekava „Loomakasvatus“ (kood 396);
  6. bakalaureuseõppekava „Toiduainete tehnoloogia“ (kood 100984) (ainult enne 2018/2019. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilastele);
  7. rakenduskõrgharidusõppekava „Tehnotroonika“ (kood 81050).
  8. rakenduskõrgharidusõppekava „Puidutöötlemise tehnoloogia“ (kood 136557).

Erialastipendiumi suurus on 160 eurot kuus.

Taotleda saab kaks korda aastas:

 • septembrikuus sügissemestriks (september, oktoober, november, detsember, jaanuar)
 • veebruarikuus kevadsemestriks (veebruar, märts, aprill, mai, juuni)

NB! Taotlusi saab esitada septembrikuu jooksul (1.-30.09.2019) ja veebruarikuu jooksul (1.-28.02.2020)

Taotlus esitatakse õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu.

Komisjonid otsustavad erialastipendiumi määramise 10. oktoobriks 2019 ja 10. märtsiks 2020.

Vaata: Erialastipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord Eesti Maaülikoolis.